Göteborgs Allmänna Lajvförening, GALF, är en ideell ungdomsförening vars syfte är att skapa lajv, evenemang och hålla i olika workshops för sina medlemmar.
Vi riktar oss främst till ungdomar, samt de som är intresserade av lajv och scenkonst. Vi vill att föreningen ska tjäna som en resurs för de av våra medlemmar som vill skapa sina egna lajv. Föreningen erbjuder stöd med att skaffa kontakter, lokaler, finansiering och liknande för att våra medlemmar ska få möjligheten att starta sina egna projekt. Vi bidrar även med våra egna erfarenheter av flera års regelbundet arrangerande.
Vissa behöver mer stöd, andra behöver mindre och vi erbjuder därför möjligheten att skapa en individuell projektplan tillsammans med den eller de som kommit till oss med sin idé. Att arrangera lajv kräver ett stort ansvarstagande och vi hoppas att vi kan uppmuntra fler unga att ta sig an utmaningen för att få en unik chans att utvecklas som ledare, organisatörer, kreatörer och inte minst som lajvare. Vi erbjuder stöd, erfarenhet, gemenskap och en kreativ miljö som vi gärna delar med våra medlemmar.
GALF arbetar med en tydlig policy om jämställdhet och mångfald som vi också vill föra fram i de projekt vi är med och samarbetar kring. Vi vill se en så stor bredd på vår medlemsbas som möjligt och försöker ha ett aktivt jämställdhetstänkande i alla våra projekt.
Vi ser det som en viktig roll för ungdomsföreningar att fylla genom att uppmuntra till diskussion och ökad medvetenhet via till exempel aktiviteternas utformning.

GALF är en del av Sverok - Sverok är Sveriges största ungdomsförbund. 55 000 medlemmar i 1 700 föreningar över hela landet samlar, utvecklar och sprider spelhobbyn. I Sverok startar och driver ungdomar sina egna föreningar på egna villkor och skapar verksamhet tillsammans. Rollspel, lajv, brädspel, figurspel, e-sport och LAN utgör de huvudsakliga verksamheterna bland många andra. Läs mer om Sverok här.  header blue