Sedan starten 2013 har GALF genomfört längre och kortare samarbeten med en rad olika företag, Göteborgs Stad, andra föreningar och organisationer. Vi har hållit föreläsningar, genomfört lajv på beställning, stått för barnverksamhet som till exempel spökrundor samt arrangerat workshops.

Bland annat har vi samarbetat med:

logo
Aktiv Ungdom - www.aktivungdom.se/distrikt/vast

Halmstad biblo logo
Halmstads Bibliotek - bibliotek.halmstad.se

Frilagret logo
Frilagret - www.frilagret.se

sfbok logo
Science fiction bokhandeln - www.sfbok.se  Instagram @sfbok.goteborg

Verket logo
Verket -  goteborg.se/verket

Sverok logo
Sverok - www.sverok.se

Bilda logo
Studieförbundet Bilda - www.bilda.nu

Stdframj logo
Studieförbundet Studiefrämjandet - www.studieframjandet.se

Plikta - goteborg.se/wps/portal/enhetssida/slottsskogen/lekplatser

"Vi måste vara trygga med varandra OFF för att kunna vara otrygga med varandra IN."

 

GALF lägger stor vikt vid att våra medlemmar ska känna trygghet och säkerhet, både gentemot GALFs styrelse, gentemot arrangör/-er eller deltagare i lajv, samt gentemot andra medlemmar i stort.

Läs mer om vårt arbete nedan.

Trygghet

Att känna sig trygg i en förening är en av grundstenarna till en bra upplevelse inom föreningens verksamhet. Som ett led i arbetet att skapa ett tryggt klimat i GALF använder vi oss av trygghetsvärdar: medlemmar i föreningen valda för detta förtroendeuppdrag. Trygghetsvärdarnas roll kan till exempel vara att hålla ett extra öga på nya medlemmar så de får ingångar till och utrymme i gemenskapen, att agera som en länk mellan medlemmar och arrangörer, eller agera neutral part när konflikter uppstår och skall redas ut. Trygghetsvärdar finns tillgängliga på offentliga evenemang, som bland annat. lajv, kaféträffar och workshops.

Även styrelsen har som mål att finnas tillgänglig på alla GALFs officiella evenemang, genom en eller flera representanter.

Behöver du komma i kontakt med en trygghetsvärd mellan lajven eller utanför cafétid men saknar kontaktinformation till någon av dem? Du kan maila dem på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Mailen läses av utsedd ansvarig av trygghetsvärdarna och ärendet delegeras sedan till någon av dessa. Om du helst ser att ditt ärende endast når en av trygghetsvärdarna så skriv vem du önskar ha kontakt med i mailet och beskriv ditt ärende i en bifogad fil så ser ansvarig till att den når rätt person.

Säkerhet

Som i alla fysiska aktiviteter finns det en risk för skador under GALF-arrangemang. Det kan vara att en trillar och stukar foten, att en snubblar över en medspelare, att en råkar slå i handen i en vägg under en workshop och så vidare. Vi vidtar aktivt åtgärder för att minimera olyckor utifrån varje arrangemangs förutsättningar. Under lajv är både arrangörer och trygghetsvärdar särskilt uppmärksamma på ifall skador uppstår, för att säkerställa att våra medlemmar får den hjälp och det stöd situationen kräver, och samtliga GALFs workshops leds av personer med kompetens och erfarenhet inom workshopens ämne/tema. Vid fysiska workshops som till exempel. improvisationsteater och stagefighting lägger GALF stor vikt vid deltagarnas säkerhet.

Medlemmar i Sverok eller Sverokanslutna föreningar (som GALF) är försäkrade genom Sveroks egna olycksfallsförsäkring i Svedea.

Läs mer om Sveroks olycksfallsförsäkring och vad som ingår, samt hur du gör en skadeanmälan, här.

Gemenskap

Vi i GALF vill att våra medlemmar inte bara ska få en häftig upplevelse på lajv-golvet, utan också bli del av en häftig gemenskap i verkligheten — ett community präglat av öppenhet, respekt, tillit och vänskap. Därför är GALF noga med att kontinuerligt uppmuntra ett respektfullt och öppet klimat bland våra medlemmar. Detta görs till exempel. med hjälp av tydliga rutiner framtagna i syfte att främja en känsla av gemenskap och tillit mellan medlemmarna, som till exempel. debriefing före och efter lajv, där medlemmarna gemensamt (under ledning av arrangör/-er) ges möjlighet att varva ner, komma till tals, få aktuell information om till exempel lokalen och släppa sina karaktärer. GALF är också noga med att upprätthålla starka policys om allas lika värde, jämställdhet och respekt för varandra.

Detta är särskilt viktigt för oss då lajv utgår ifrån improvisation, det vill säga det finns inget manus utan det absolut mesta händer i stunden. Därför finns det en risk att det uppstår oväntade, starka känslomässiga reaktioner som kan vara svåra att hantera på egen hand under lajvets gång, eller situationer som känns obekväma. I lägen som dessa är det viktigt att känna tillit och förtroende till sina medspelare utanför spelet, så att komplicerade känslor kan hanteras utan extra oro över att konflikter också skall följa med ut i verkligheten.

Vår förhoppning är att du när du tar klivet in i GALF skall känna att du landar i en varm gemenskap som följer med dig bortom fantasin och vidare in i verkligheten många, många år framöver.

VEIN Kapitel 2: En ny stjärna stiger 

Anarkrörelsen i Göteborg har förklarat sig självständiga från Camarillan och hållit detta under ett år. Revolutionens låga har tänts och gnistor har spridit sig till andra städer i Europa som låtit sig inspireras av denna nya stjärna.

Offer har skördats i ett blodigt krig mot Sabbaten som blivit allt mer kaotiskt.

Men andra fraktioner vill heller inte låta sig domineras av varken Camarillan eller Sabbaten. Familjen Giovanni – insestuösa nekromantiker med fingrarna djupt i den kriminella världen. Sets anhängare – en kult fanatiskt trogna sin gudom som utlovar total frihet åt sina trogna. Klan Ravnos – evigt utstötta och misstrodda vandrare som söker ge andra insikt i sina öden. Einhärjarna – en enigmatisk grupp vampyrer som verkat anammat vikingakulturen.

Nu tycks Camarillan förbereda sitt återtåg och något händer även inom Sabbaten.

Klubb Leviathan har kommit att bli en oas för Anarker och oberoende i detta kaos. En plats som kommit att fungera som samlingsplats och inofficiellt Elysium. Dit söker sig nu såväl veteraner från stridigheterna som nykomlingar till staden för att utröna Göteborgs framtid.Varmt välkomna till VEIN kapitel 2: 2019-08-23 och 2019-08-24!

 


Allmän Praktisk Info & Arrangörer

Allmän praktisk Info.

Lajvet heter Versa Est In Sanginum förkortas till VEIN. Det är latin och betyder “Förvandlad till blod”. Det är ett vampyrlajv där man spelar unga vampyrer som är trötta på vampyrsamhällets normer och föråldrade samhällsmodeller. Det är ett lajv om ungdomsrevolution, om kostnaden för frihet. Vad är du beredd att göra för revolutionen?

Lajvet den 23 Augusti: Frilagret

Spelledningen är på plats från 16.00. Genomgången börjar 18.30. Lajvet håller på 19:00-00:00

Lajvet den 24 augusti: Arena 29

Spelledningen är på plats från 16:00 för mellanscener och iordningställande av lokal. Själva lajvet håller på från 19:00 till 00:00

Lajvet har en avgift på 50 kr för en av kvällarna och 100 kr för båda. Vi kommer inte gå igenom eller godkänna någon blurb förens vi fått betalning. Sista anmälningsdag är 18 augusti. Du borde läsa igenom vår texter för att ha en förståelse för lajvet och vår vision. Lajvet är baserat på Vampire the Masquerade, men allt i VEIN följer inte VTM canon.Arrangörer

Huvudarrangör: Alexi Hedlund

Arrangör: Adam Södergren

Arrangör: Evelina Persson

Arrangör: Simon “Röd” Kujala

Lajvet

1.1: Vad är Dead River Company?
Dead River Company (DRC) är ett vampyrlajv baserat på Vampire: The Masquerade som utspelar sig i nutida Göteborg runt om i staden. Det är en tio år gammal lajvkampanj som pågår varannan vecka under hela året med ett uppehåll på vintern och ett på sommaren. Deltagarna spelar vampyrer som dels ska överleva den interna politiken, externa fiender och inte minst vampyrskapet självt.

1.2: Vad är lajv?
Lajv står för levande rollspel och är en form av improvisationsteater. Varje deltagare får skapa en karaktär baserad på ett antal regler och förhållningssätt som utgör en spelvärld. Spelarna får sen klä sig som och bete sig som sina karaktärer under speltillfällena. Spelvärlden styrs av spelledningen. Lokalerna som används inreds för att bli spelarnas “scen”. Om du t.ex. ville skapa ett Star Wars-lajv så behövs det vissa regler och beskrivningar för hur dessa karaktärer och världen de befann sig i skulle fungera för att det ska kännas som något relaterat till Star Wars. Lajv har ingen publik, och inget eller lite manus. Varje karaktär har sina egna mål och motivationer, och kan försöka uppnå dem hur de önskar. 

1.3: Vad är Vampire: The Masquerade?
Det är ett rollspel skapat och utgivet av White Wolf publishing. I spelet så får du spela en vampyr som behöver manövrera sig igenom en unik värld av odöda intriger och politik. 

1.4: När och var sker lajvandet?
DRC spelas varannan lördag under jämna veckor från september till december, och från februari till maj. Spelet från 18:00, startar 20:00 och slutar 01:00. Vi har flera olika lokaler som vi varvar mellan som ligger mer eller mindre centralt i Göteborg. 

1.4: Hur många är ni som lajvar?
Mellan 25-40 personer beroende på tillfälle.

1.5: Så ni är en bunt människor som låtsas vara vampyrer varannan lördag?
Korrekt.

1.6: Och hur ska jag gå tillväga om jag vill ta del av all denna häftighet?
Du går till vår hemsida -galf.se och hittar rubriken för Dead River Company. Under den ska du gå till sektionen som heter Anmälan. Där finns en genomgång för vad du behöver göra. På hemsidan finns en beskrivning av världen, hur lajvet går till, regler och allt annat du kan tänkas behöva. Du kan även maila spelledningen om du har fler frågor på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

1.7: Kostar det något?
Alla deltagare behöver gå med i vår förening, Göteborgs Allmänna Lajvförening. Detta är gratis. Själva lajvet kostar 400 kronor för ett års medverkan, så du får mycket lajv för pengarna. 

Regler

2.1: Ok, så jag ska låtsas vara vampyr. Får jag bita någon?
Inte i regel, nej. Fysisk kontakt (förutom vardagliga grejer som en klapp på axeln eller ett handslag), speciell sådan som är intim eller våldsam, måste ske med uttryckligt tillstånd från den som du spelar mot. Du frågar om lov i spelet genom att diskret hålla upp tummen i höjd med bröstkorgen. Det signalerar att du vill spela fysiskt, t.ex. hotfullt greppa tag i personen. Din motspelare behöver signalera tillbaka med en tumme upp och då är det ok (inom gränserna för sunt förnuft såklart). Om svaret är tummen ner, eller ingen tumme alls så ska inget fysiskt spel inledas. För mer avancerade utbyten, som intim närgångenhet, är det klokast att prata med personen du ska spela mot i förväg, och planera därefter. Din motspelare kan närsomhelst bestämma att det räcker och avbryta. 

2.2: Jag har ett supercoolt fantasysvärd som är metall och blankt och ballt, och det skulle se väldigt snyggt ut på min keltiska gangrelkrigsherre. Får jag ta med det till lajvet?
Nej. Inga blanka vapen eller replikor av någon typ av vapen är tillåtna. Vi tillåter medhavda mjuka boffervapen, speciellt konstruerade för att användas säkert i lajv, men även dessa behöver godkännas av en spelledare innan de får plockas in i spelet. För en specifik scen som inte riskerar att ses av civila så kan spelledningen ibland godkänna användandet av ett airsoftvapen, eller ceremoniellt vapen, men detta sker under mycket kontrollerade former. 

2.3: Har ni någon åldersgräns?
Dead River Company är ett vampyrlajv, och mörka teman är därför ofta närvarande. För att delta måste du därför ha fyllt 16. Göteborgs Allmänna Lajvförening har ingen åldersgräns.

2.4: Kan jag få spela en Ravnos/Baali/Kiasyd/True Brujah/annan mytologiskt sällsynt, skum blodslinje?
Det finns en 99.999% chans att svaret är nej. Ibland gör spelledningen undantag för spelare vi känner sen länge som alltid skött sig snyggt, som är villiga att agera slp, och dessutom skamlöst mutat spelledningen med dyra middagar, men räkna inte med det. 

2.5: Kan jag få spela min egendesignade klan?
Nej.

2.6: Kan jag få spela en abomination?
Gå din väg, sjas.

Vampyrism

3.1: Det finns jättemånga olika typer av vampyrer från en mängd olika mytologier, för att inte tala om i populärkulturen som Dracula, eller Anne Rices böcker. Vad är det för typ av vampyrer som används i er värld?
Våra vampyrer, och de i rollspelet vi baserat spelvärlden på, är en blandning av en mängd olika vampyrmyter, filmer, böcker och liknande. Det är en unik blandning, men den som kan sina vampyrmyter kommer känna igen mycket. Den grundläggande vampyren är en odöd varelse skapad genom att ha druckit en annan vampyrs blod. Vampyren är aktiv på natten, sover på dagen, och dör av solljus. Hon är känslig för eld, och kan bara överleva genom att konsumera blod,helst mänskligt. Hur vampyrerna först skapades är oklart, men de har existerat nära mänskligheten i flera tusen år. De har olika egenskaper, och krafter och är uppdelade i olika blodslinjer, eller klaner som de kallar det. Varje klan har sina styrkor och svagheter kopplade till vampyrmyten. 

3.2: Är era vampyrer rädda för vitlök/rinnande vatten/religiösa symboler/liknande saker?
Det korta svaret är nej. I regel så har dessa saker ingen effekt på vampyrerna, men det finns individer som har specifika svagheter, rotade i deras psykologi som gör att de kan reagera negativt på dessa mytologiska akilleshälar.
Ovanpå detta så finns det vissa artefakter i spelvärlden som kan ha en mycket tråkig effekt på vampyrer ifall de hanteras av någon som vet vad de gör. Vampyrer gör klokt i att undvika motståndare med magiska förmågor. 

3.3: Behöver vampyrerna sova i en kista, eller i jord från sitt hemland?
En klan, Tzimisce, behöver ha med sig lite hemjord när de är ute och reser. Nästan ingen sover i en kista. Lite tamt kanske, men så är det.

3.4: Dör en vampyr om den får en påle i hjärtat?
Nej. En påle av trä igenom hjärtat paralyserar vampyren totalt, men hon är fortfarande vid medvetande. 

3.5: Kan en vampyr dödas med eld, eller om huvudet huggs av?
Ja. Om den magiska kopplingen mellan en vampyrs hjärta och hjärna kapas så dör vampyren, torkar ihop, och, om hon är tillräckligt gammal, blir till damm. Om hon exponeras för solljus, eller eld, så börjar hon snabbt brinna. Vampyrer är extra brandfarliga så om hon fattar eld så är det stor risk att hon snabbt brinner upp. 

3.6: Har vampyrer supersinnen/styrka/snabbhet?
Tekniskt sett ja. Nästan alla vampyrer har övertaget över en människa. De tröttnar inte. De blir inte sjuka. De kan läka skador snabbt. De har något skarpare sinnen och är i regel starkare, och mer mentalt motståndskraftiga. Men dessa naturliga fördelar har sina gränser, särskilt för unga vampyrer, och för att utföra fysiska bedrifter bortom denna gräns behöver vampyrerna använda speciella krafter som kallas discipliner. Olika vampyrer har olika discipliner, och soecifika discipliner dyker ofta upp i specifika klaner. Vissa är till och med mer eller mindre unika för en specifik klan. 

3.7:Kan vampyrer hypnotisera människor? Jag vill ha några Reinfield-aktiga underhuggare. 
Ibland. Det finns några discipliner (Dominate, Presence) som låter vampyren kontrollera människor på olika sätt, antingen genom hypnos eller att öka vampyrens karisma. Men alla vampyrer har inte dessa krafter.
En taktik som alla vampyrer kan använda sig av är att låta en människa dricka lite av deras blod, vilket kommer skapa ett band av lojalitet som blir mer intensivt ju oftare människan får dricka. Blodet kommer även ge människan vissa vampyriska fördelar, som styrka, snabbhet, eller övernaturlig tålighet. Detta är nog det närmaste du kommer komma din egen Reinfield, även om hen troligtvis inte kommer få ett knäpp och börja äta insekter (såvida din vampyr inte är en malkav). Detta är ett plus för alla involverade. 

3.8: Vampyrerna är “odöda”, så vad är de praktiska effekterna av detta?
Många. Övergången från levande människa till vampyr har en stor effekt på kroppen. Vampyrens organ slutar fungera som en människas. Vampyren andas inte, och har ingen puls. Hon kan inte fortplanta sig, och för många slutar de sexuella organen att ge samma njutning som hos människor. Matsmältningsorganen kan inte längre ta emot någon näring förutom blod. Blodet är bränslet som låter vampyren vara vid medvetande och röra sig, och som också låter henne läka skador och använda sina krafter. Ju mer aktiv en vampyr är desto mer blod förbrukar hon, och desto mer behöver hon jaga och äta. Om vampyren försöker svälja ner något som inte är blod så kommer hon omedelbart att spy upp det igen. De som tränat sig att hålla ner mat eller dryck kan bara göra det i ett antal minuter. Majoriteten av vampyrens kroppsvätskor består av blod, men saliv och vattnet som fuktar ögonen består fortfarande främst av vatten/plasma. Om vampyren t.ex. spottar mycket, och förbrukar vätskan som finns så kommer även dessa substanser att anta ett blodaktigt utseende. 
Eftersom vampyrens muskler längre producerar mjölksyra så blir hon aldrig fysiskt trött så länge som hon har nog med blod i sitt system för att driva kroppen framåt, och hon kan inte påverkas negativt av sådana sjukdomar som plågar människor. 

3.9: Om en vampyr dricker av en alkoholpåverkad person blir hon också påverkad?
Ja, om nivåerna i blodet är höga nog. Substanser som organiskt befinner sig i blodet via en människa som t.ex. druckit alkohol eller använt droger förs vidare till den vampyr som dricker av det. Det är en andra-hands effekt, och därför blir den svagare än den var för människan. 

Är du en framtida förstagångsarrangör som vill ha vägledning från erfarna arrangörer, eller en gammal arrangörsräv?

Vill du sätta upp ett lajv utan att starta en egen förening, men ändå få ekonomiskt stöd utifrån?

Vill du ha hjälp att söka pengar från bland annat Sverok, men är nervös över byråkratin?

Ingen fara! Göteborgs Allmänna Lajvförening (GALF) är en förening som har arrangerat lajv sedan 2013 och därför har en stor resurs i våra medlemmar som är de som genomfört dessa. Vi har arrangerat lajv i många olika genrer, allt mellan vampirelajv till korta men kraftfulla blackboxlajv ur lajvantologin “Stolt”.

Vi som förening finner stolthet i vårt aktiva och stadgagrundade jämställdhetsarbete, har en god kontakt med många lajvvänliga lokaler i Göteborg och deras kontaktpersoner och kan därför underlätta med en av de ofta mest stressiga och energikrävande behoven för en lajvarrangör.

Om ni vill arrangera med oss, börja med att fylla i detta formulär: Arrangera med GALF

Ni behöver inte ha exakta svar på alla frågor från början, men svaren kommer att bli en första grund för att vi ska kunna hjälpa er vidare i processen.

Det går alltid bra att maila frågor till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. om ni är osäkra eller undrar över något.

Kom ihåg att läsa våra stadgar först, som hittas här.

Vi ser fram emot era idéer och visioner och att få hjälpa er att göra dem till verklighet.

Subcategories