Trygghet

DRC är ett lajv som tar våra lajvares trygghet på stort allvar. Vi tror på att ett lajv med mörka teman IN kräver ett gott trygghetsarbete OFF för att vi ska kunna lita på varandra, och ha kul ihop utanför spelet även om våra karaktärer hatar varandra. Vi startar och avslutar varje lajv med en kort cirkelsamling. Innan lajvet pratar vi kort om våra säkerhetsregler, ser till att alla ser vilka som är där, vilka SL som är på plats, och kan gå igenom information som är bra för gruppen att veta, både från spelledningen och spelare. Vi påminner också alltid om att det som sker IN ska stanna IN, och det som sker OFF ska stanna OFF. Efter varje lajv så samlas vi igen, och var och en i cirkeln som vill får en möjlighet att kort dela med sig av något som hänt under lajvet, eller svara på en fråga om lajvet ställd av SL. Under denna samling så påminner vi om vikten av att ta prata med varandra, både om vi vill ge någon annan beröm eller feedback på spel vi haft ihop, eller om något kändes konstigt eller avvikande under spelet. Det är bra att kunna ge komplimanger, men vi behöver även vara bekväma med att lyfta sådant som kändes konstigt med varandra. DRC uppmuntrar kommunikation mellan lajvare, men även att vända sig till spelledningen om det behövs att en till part sitter med. I nio fall av tio kan alla dessa situationer snabbt lösa sig med ett enkelt samtal mellan spelare! För extra stöd i trygghetsarbetet så har DRC även ett antal trygghetsvärdar. Dessa värdar är med både under cafétiden, och lajvet, och är alltid tillgängliga för att stötta i samtal, eller hjälpa till om någon spelare mår dåligt. En DRC-lajvare ska alltid kunna förvänta sig att veta vilka trygghetsvärdar som finns tillgängliga under våra evenemang.

Alkohol

DRC är ett drog- och alkoholfritt lajv. Vi är också ett lajv som tar emot mindreåriga vilket lägger extra fokus på att vi agerar enligt dessa regler. Inga aktiviteter som officiellt arrangeras av DRC får innehålla alkohol eller droger och ingen får heller lajva under påverkan av alkohol, där råder nolltolerans. Självklart gäller detta även andra liknande rusmedel, med undantag för mediciner som ordinerats av en läkare. För våra lajvcaféträffar, som är av en mera informell natur, så lämnar vi det till våra medlemmars sunda förnuft att avgöra när det är rätt tillfälle att ta en öl eller inte, men vi vill påminna om att vi ska kunna ha mindreåriga i lokalen och att alla myndiga medlemmar då har ett ansvar för hur de presenterar sig så att unga medlemmars föräldrar ska känna sig trygga med att låta sina barn komma och umgås i DRC. I mellanscener eller liknande som hålls av en spelledare är det alkoholförbud. Under övrig tid så uppmuntrar vi våra medlemmar att vänta med eventuell alkohol till avrundningen av caféträffen.

Rökning

Det råder rökförbud i alla lajvets lokaler. Utomhus är det fritt fram, men tänk på att inte täcka marken utanför lokalen med fimpar, det ser slarvigt ut och kan leda till att lokalernas ägare blir mindre vänligt inställda till oss.

Lokalskötsel

Att ha en plats att vara på är a och o. Vi vill ha goda relationer med våra olika värdar och därför respekterar vi lokalerna vi vistas i. Om du gör dig i ordning där så ser du till att plocka upp efter dig, inte lämna sminkrester i handfat, löständer i vasken och så vidare. Även i dramatiska eller fysiska scener ska du vara uppmärksam på att inte skada lokalerna eller det fasta möblemanget. Du förväntas även hjälpa till med att ställa i ordning lokalen efter lajvet. Ett par undanställda stolar räcker långt.
Även caféet är en lokal som våra aktiviteter hänger på, och därför bör lajvare bete sig respektfullt, särskilt som vi vistas bland personer som inte har med DRC att göra. Tänk på ljudvolymen och skrik inte svordomar ens på skoj åt varandra. Bred inte ut era tillhörigheter så att andra gäster inte får plats, och ta hand om möblemanget. Du behöver inte handla en hel måltid varje gång du är där, allas ekonomi ser olika ut, men caféet lever på att kunder handlar mat och/eller dryck så försök att ha det i åtanke då vi är där ofta. 

Vapen och våld

Fysiska strider eller våldsamma scener är sällsynta i lajvet och de som spelar ut dem gör det med försiktighet och ansvarstänkande enligt reglerna. Den bästa stridsscenen är den som ser så snygg ut som möjligt och bidrar till lajvet så koreografera gärna i förväg med de andra som ska delta i scenen. Vapen är förbjudna att ha med sig in på elysiet, och är sällan uppskattade inslag under möten mellan besläktade. Fundera på om din karaktär bär med sig vapen och är beredd att ta risken att de upptäcks. En besläktad som bär vapen på sig på stan riskerar alltid att polisen upptäcker dem, något som kan ses som ett riskerande av maskeraden. Godkända vapen är endast latexvapen (svärd, knivar, hammare och liknande). Dessa måste godkännas av en spelledare innan de tas med till lajvet. Replikor av till exempel pistoler och liknande får inte medtagas. Vapen får aldrig visas upp på offentliga platser utan bara på ställen där du vet att ingen icke-lajvare kommer vara. Det är lätt att missförstånd sker och om polis eller civila skulle bli inblandade på något sätt och bevittna en skenbart våldsam scen när du lajvar utanför lokalen så är det viktigt att du omedelbart bryter spelet, går fram och förklarar att du sysslar med en sorts teater.

IN/OFF

Det är roligt att prata med andra lajvare om det som händer i spelet, men det är mycket viktigt att du inte utnyttjar information i spelet, alltså inlajv eller IN, som du egentligen fått reda på utanför spelet, alltså offlajv eller OFF. Den som missbrukar detta och låter sin karaktär få plötsliga, Sherlock Holmes-aktiga snilleblixtar eller ”uppenbarelser” utan någon rimlig inlajv-förklaring kommer att stängas av från lajvet. 
Det är även bra att tänka på att vara försiktig med hur mycket du berättar om vad som händer i spelet OFF. Det kan avslöja hemligheter som kan vara roligare för medspelare att upptäcka naturligt IN-game. 

En viktig regel för att lajv ska fungera är att IN är IN, och OFF är OFF. För att vi ska våga göra hemska saker mot varandra IN-game, så krävs det att vi inte tar det personligt OFF, utan kan se det för spelet som det är. Den lajvare som inte kan hålla i sär dessa begrepp utan använder OFF-konflikter som ett skäl att bråka med någons karaktär IN, eller en IN-relaterad sak för att bli arg på någon OFF kan räkna med att bli kontaktad av spelledning för ett samtal. Om du anser att någon inte spelar schyst däremot, t.ex. använder sig av OFF-information felaktigt, eller bryter reglerna, kom till spelledningen så kommer vi att titta på det. 

Karaktärsbyte 

När ett karaktärsbyte sker av något skäl (den gamla karaktären dör eller lämnar staden etc.) ska minst ett lajvtillfälle passera mellan att den gamla karaktären försvinner och den nya kommer in i spelet. Detta är för att sätta en märkbar distans mellan karaktärerna och låta den gamla karaktärens frånvaro kännas. Om spelaren redan har varit frånvarande minst ett tillfälle mellan karaktärer av andra skäl så krävs inte ytterligare ett uppehåll. Om ett längre, naturligt uppehåll varit (sommar, eller juluppehåll) mellan karaktärer, så krävs inget ytterligare uppehåll.