Första traditionen: Maskeraden

Du skall icke avslöja din sanna natur till de som icke är av Blodet. Att göra så är att frånsäga sig rätt till Blodet.

Detta är den viktigaste traditionen och grundstenen i hela Camarillan. En camarillavampyr förväntas att ta hänsyn till Maskeraden i allt hon gör när hon rör sig i den mänskliga världen. Det handlar inte enbart om att dölja huggtänderna, utan också att i mesta möjliga grad undvika all sorts mänsklig uppmärksamhet.

 

Andra Traditionen: Domänen

Din Domän är din ensak. Alla andra är skyldig dig aktning medan de är i den. Ditt ord får icke utmanas i din Domän.

Denna tradition berättigar en vampyr fullständig auktoritet över sin domän. Medan vissa traditionella vampyrer menar att detta gäller både jaktmark och sovplats, definieras generellt en domän som ett område styrt av en furste.

 

Tredje Traditionen: Avkomman

Du skall endast inviga en annan med din Äldstes tillstånd. Om du skapar en annan utan din Äldstes tillstånd, skall både du och din avkomma dräpas.

En del av att bevara Maskeraden är att kontrollera vampyrbefolkningen i en given stad. Den “Äldste” anses generellt vara stadens furste, men har (mycket sällsynt) tolkats att betyda vampyrens sire eller primogen, beroende på furstens välvillighet.

 

Fjärde Traditionen: Ansvaret

De du inviger äro såsom dina egna barn. Tills att din avkomma frisläpps, skall du råda över dem i allt. Deras synder kommer vara dina att utstå.

Denna tradition gör en sire fullständigt ansvarig för sitt childe. Att lära childet att kontrollera sin best, jaga utan att dra upmärksamhet till sig, etiketts- och statusregler, etc. är sirens skyldighet. Skulle ett childre misslyckas med att följa reglerna eller på annat sätt vara en god camarillit, så är det hennes sire som bär skulden och straffas för det.

 

Femte Traditionen: Gästfriheten

Hedra varandras Domäner. När du kommer till en främmande stad skall du presentera dig till den som härskar där. Utan godkännande är du Intet.

När en befinner sig i en främmande domän förväntas vampyren respektera styret och bete sig korrekt. För att få inträde till en främmande domän måste en få tillstånd från dess furste.

 

Sjätte Traditionen: Förintelsen

Du är förbjuden att tillintetgöra en annan av Blodet. Förintelserätten tillhör enbart din Äldste. Enbart den Äldste kan utropa Blodsjakt.

Att döda andra vampyrer leder till våld, vilket kan leda till Maskeradbrott. För att döda en annan vampyr behövs tillstånd från fursten (vilket ges ytterst sällan och enbart om det potentiella offret innebär ett direkt hot mot domänens intressen). En Blodsjakt nedkallas på de vampyrer som begått de mest vidriga brott, som då blir lovligt byte och förväntas dödas så snart som möjligt. Hela domänen förväntas delta i jakten. Den som fångar den dömde har automatiskt tillstånd att diablerisera personen. Enbart fursten kan instifta Blodsjakt.