Verkar mängden information svår att ta till sig? Vill du bara läsa det allra nödvändigaste? Har du kommit in sent och måste prioritera? Spelledningen rekommenderar att du prioriterar information och texter om Carpe Noctem i följande ordning:

Obligatorisk läsning för alla:

  • Carpe Noctem
  • System & Regler
  • Praktisk Information

Fortsätt/Prioritera sedan i denna ordning:

  • Vad du kan spela
  • Discipliner
  • Klaner
  • Världen

OBS! Vill du läsa allt så kan du såklart göra det i den ordning du själv finner lämplig.