Influenserna används i Dead River Company som en del av det större spelet mellan karaktärer om kontroll över olika delar av Göteborg, men också för att öka deras personliga makt. En vampyr med starka influenser kan vara mycket användbar och skapa många allierade och tjänster; hon är allas bästa vän. Influenser är vampyrernas sätt att dra i trådar och diskret främja sina egna intressen utan att ge sig tillkänna. Det är mycket sällan vampyren själv som syns i dessa transaktioner, utan det rör sig oftast om en ghoul som gör ett samtal till rätt person som hör av sig till en annan rätt person och så vidare. Detta skugghanterande minskar risken för vampyren kan upptäckas och spåras, men gör också att hon inte utövar 100% kontroll. Slarvigt användande av influenser kan leda till oönskad uppmärksamhet från den mänskliga världen som i värsta fall kan klassas som ett maskeradbrott.
Samtliga influensområden står här och länken tar dig till dem längre ner på sidan.

Byråkrati, Finans, Gatuliv, Herd, Industri, Juridik, Lokaler, Lyx, Media, Ockult, Polis, Politik, Societeten, Tillgångar, Transport, Trossamfund, Undre världen, Vården, Universitet

Här finns en powerpoint som går igenom grunderna lite mer koncentrerat:

Influenspowerpoint

Här är kartan över influensområdena:

Karta

Den gyllene regeln

Den gyllene regeln för användandet av influenser är att oavsett din karaktärs influensnivåer så hänger en framgångsrik influensomgång ofta på att du kan ge en genomtänkt och planerad beskrivning av vad du önskar åstadkomma. En generell regel är att en detaljerad beskrivningen av en handling eller investering med en tydlig tanke bakom sig kommer ge ett bättre resultat än handlingar som tyder på dålig planering. Detta kan kännas som en utmaning för dig som inte är van vid systemet: vad är detaljerat nog? Hur gör jag om jag inte har en helt klar bild vad jag vill åstadkomma? Varför tycker inte spelledningen att det jag skickade in var tillräckligt? Den här sidan innehålled1cf777a2cdbf6e5489c9272b85c42aa.jpgr exempel på olika typer av handlingar och investeringar som förhoppningsvis kan hjälpa dig på vägen. Om du är osäker så kan du även kontakta spelledningen i förväg, beskriva det du vill åstadkomma och be om ett influensrecept.

Varje influens finns i sju nivåer vilka representerar ett ökat inflytande i staden. Influenserna gäller för Göteborg och är svåra att använda i andra städer, men kan du argumentera för hur detta skulle gå till så finns ändå möjligheten. Du kan även överföra dina influenser till en annan stad eller domän om du har någon form av närvaro där som kan förvalta dem, till exempel ghouls. Detta tar tid, och du kommer inte kunna använda dessa influenser i Göteborg samtidigt som de är uppbundna i en annan stad. Viktigt är att tänka på att risken för ett eventuellt maskeradbrott ökar med varje nivå. Användandet av influenser på rank fem och över kommer garanterat att resultera i uppmärksamhet från omvärlden, såvida du inte gjort ett gediget arbete med att dölja alla spår efter dig. Det är inte alltid som din vampyr kommer märka på vilket sätt hon har fått människovärlden att reagera, utan spelledningen kommer sätta hjul i rullning och effekten kan komma på en mängd olika sätt.
Influenser kan användas för att dölja användandet av influenser, oavsett vilken rank som ursprungligen aktiverades. Notera att det inte automatiskt är lika med maskeradbrott att dra uppmärksamhet till sig, men för vampyrer är det något de vill undvika så långt det går.

Balansen

Camarillans största styrka gentemot Sabbaten är dess manipulerande av den mänskliga världen till sin fördel för att stärka sina egna positioner och försvåra för hotande Sabbat. Via sina influenser så kan Camarillans besläktade till exempel dölja maskeradbrott, och en stor del av kriget om Göteborg handlade just om att sakta men säkert ta över staden via influenser för att kunna kontrollera flödet av information och diverse mänskliga spelpjäser.

Göteborg är uppdelat i 18 områden, en kvarleva från kriget. För att investera så måste du bestämma vilket av dessa områden du vill lägga dina investeringar i. Ett hälsosamt område med många kloka investeringar som aktiverar människor är enklare att jaga i och är svårare för Sabbaten att få inflytande i eller ta över. För att få ett starkt Göteborg så behöver alla 18 områden ha en god hälsa. Ju svagare hälsa ett område får desto mer kommer Sabbaten eventuellt att kunna röra sig i det och sprida kaos; människor väljer att flytta, affärer slår igen och många investeringar i området kommer att ge mycket sämre utdelning, såvida du inte använder dig av sådana influenser som till exempel Undre Världen som “passar in” i det rådande klimatet i området. Detta kan dock lätt leda till att området skadas ännu mer (ingen vill bo eller arbeta i gangsterområden). Om ett område blir för svagt kan det tas över helt av Sabbat. Teoretiskt sett kan alltså hela Göteborg gå förlorat om inte stadens besläktade förvaltar sina influenser klokt. Nyckelordet är balans. För få influenser i ett område är illa, men även för många kan leda till oönskad uppmärksamhet, oro och sämre utdelning på investeringar samt en högre risk för fler maskeradbrott eftersom människorna börjar bli medvetna om att underliga saker händer omkring dem, även om de inte säkert kan säga vad. Det är även viktigt att tänka på vilken typ av influenser du lägger i ett område- som vi nämnde ovan så kommer influenser i Undre Världen att fungera i ett område med låg hälsa, men de riskerar också att göra området ännu sämre av förklarliga skäl såvida de inte används på rätt sätt. Sju nya lyxkrogar som slår upp på Avenyn samtidigt kommer utan tvekan att få lokal media att höja ögonbrynen och fråga vad som pågår. Stora mängder influenser som spenderas samtidigt kommer också att få reaktioner från omvärlden och lätt resultera i potentiella maskeradbrott. Alltså- balans, måttfullhet och strategiskt tänkande är viktiga saker att ha i åtanke när du ger dig i kast med att använda dina influenser.

Handlingar, investeringar och påbyggnader

Det finns tre primära saker som du kan göra med dina influenser: en handling, en investering eller en påbyggnad av en redan etablerad investering. Du kan välja att kombinera dina influenser eller använda bara en typ, och välja nivå av dina tillgängliga nivåer. Du kan även låna ut influenser till andra, eller få dem utlånade till dig.

Handlingar

En handling är något som kan göras snabbt med en omedelbar och tillfällig effekt, och med en enda influens. Men ibland är det bättre att kombinera två eller tre. Det är något som kan avklaras ingame med ett eller ett par telefonsamtal, och genomföras samma natt eller kommande nätter.
På alla influensnivåer under så står det exempel på vad som kan göras på den nivån. Vart och ett av dessa exempel motsvarar en handling, men bara din fantasi (och SL) sätter gränserna. Andra exempel på en handling är att söka information, städa upp maskeraden, ordna ett snabbt haven, eller skaffa snabba kontanter. Effekten av en handling är direkt och snabb. Handlingar används också ofta för att påverka andra karaktärers influensspel, såsom att spåra deras influensanvändande, skydda egna investeringar, eller spionera på andra. Att interagera med andra karaktärers influenser, investeringar eller kontakter i staden kräver att din karaktär vet tillräckligt mycket om dem, som t.ex. i vilket område de vanligtvis är aktiva i, namnet på en viktig kontakt, eller namnet på en investering. Det går att agera på misstankar, men räkna då med att få lös information där du får gissa vad som är användbart (om något) och vad som är irrelevant. Att skada en annan karaktärs influensspel är en god strategi för den besläktade som vill försvaga eller straffa en annan besläktad. 

Investeringar

En investering är något som byggs över en längre tid och innehåller tre eller fler influenser. Det kan vara en klubb, en korvkiosk, ett specialbyggt haven eller ett hem för ungdomar med en kriminell bakgrund. En investering är något som, när den väl är byggt, kommer finnas kvar och varje runda ge en avkastning som din karaktär kan dra nytta av. Influenshandlingar ger ingen avkastning utöver effekten av handlingen. Investeringar kan attackeras, förstärkas, byggas på, nedmonteras, överlämnas till en annan person, och det mesta annat du kan tänka dig, på samma sätt som alla fysiska föremål du själv äger kan. De kan även, via SL, drabbas av slumpmässiga händelser såsom en brand, skadedjur, eller en köksbrand. Detta händer inte så ofta, men risken finns.
Investeringar kan även inkludera mera svårdefinierade saker, såsom skapandet av en politisk gruppering, en kult, eller en kriminellt gäng. Dessa är ju inte en fysisk sak på samma sätt som en byggnad, men om du tänker på hur många steg som teoretiskt behövs för att “konstruera” dessa på ett sätt som tjänar din karaktär så ser du snart att det krävs mer än en enkel handling. Du behöver hitta rätt personer, hitta kapital, och kanske en lokal för dem att samlas i. Kanske vill du att de ska ha en digital närvaro, goda kontakter i societeten, eller så behöver de “skolas” på ett sätt din karaktärer bestämmer. Detta är ett projekt som kommer ta tid, flera influensomgångar, och kräva många olika typer av influenser. Om du märker att ditt projekt passar denna beskrivning, även om det inte är något så konkret som en trendig, ny falafelrestaurang, så ska du tänka på det som en investering som behöver byggas på ett visst sätt och som kan ge avkastning. Är du osäker fråga SL!

Slutligen är det viktigt att veta att det är vanligare för vampyrer att skapa sig inflytande i en redan existerande verksamhet, snarare än att bygga något från grunden upp. Vampyren lägger in investeringar i verksamheten och blir en typ av “skuggpartner” med en viss grad av inflytande. Det går snabbare att skaffa sig inflytande över en affärsverksamhet eller liknande som redan finns, och lättare att i förväg se om den är framgångsrik eller inte, eller passar andra behov som vampyren har. Vampyren tar mindre egen risk, och om något händer som förstör investeringen så är det mindre som går förlorat. Genom att tala om för SL vilken typ av verksamhet din karaktär vill influera (och oftast genom att göra en influenshandling för att låta din karaktär göra egen research) så kommer du vanligtvis få ett, eller flera alternativ att välja mellan. Det kanske inte finns exakt det din karaktär söker i DRCs Göteborg, men då kommer du få alternativ så lika som möjligt. På grund av detta så kan mer än en vampyr råka influera samma investering, och behöva dela på avkastningen utan att veta varför den är så låg. En investering som skadas eller förstörs kommer också att ge mindre eller ingen avkastning, och behöver repareras med influenser för att kunna användas. Om vampyren väljer att inte göra något så kommer eventuellt människorna själva att reparera investeringen, men detta riskerar att minska vampyrens inflytande, och kan komma att kosta henne investeringen helt. 

Påbyggnader

Det är sällan en vampyr har allt som krävs för att skapa en färdig investering direkt, och eftersom för höga nivåer influenser kan dra uppmärksamhet till sig så brukar en investering ofta starta genom att spelaren lägger en grund, genom att lägga in ett antal influenser som känns som en logisk startpunkt, och sedan ägnar några rundor åt att göra påbyggnader till influensen uppfyller receptet.  Påbyggnader kan även vara att vampyren har en färdig investering som genererar avkastning, men av olika skäl vill bygga ut den, eller ta den i annan riktning. För detta gör spelaren också en påbyggnad.

Inflytande

Vare sig vampyren väljer att bygga från grunden, eller influera något som redan finns så kommer hon behöva navigera direkt mänsklig involvering om hon investerar stort nog. Det kan finnas en mänsklig styrelse, mänskliga delägare, mänskliga investerare, mänskliga chefer utöver de människor som jobbar i företaget. Även om vampyren bygger från grunden så kommer hon att behöva ha människor som jobbar i investeringen, och är investeringen stor nog kommer dessa människor att behöva mer och mer inflytande. Detta är naturligt, och en del av det mänskliga samhället som vampyren måste förhålla sig till. På grund av detta så kan vampyren inte styra sin investering helt efter eget huvud. Om hon vill använda investeringen till saker som gagnar hennes intressen, men inte är logiskt för människorna i företaget så kommer hon att möta motstånd, och om hon pressar för hårt så kan hon dra till sig oönskad uppmärksamhet. En vampyr syns ofta mycket lite i egen hög person när influenser används, och det är viktigt att inte glömma att i princip alla investeringar kommer innebära att agera genom människor. Såvida inte investeringen helt sköts av ghouls, eller är liten nog, så kan vampyren inte förvänta sig att 100% kunna styra vad deras investering gör. Hon influerar, hon äger sällan. Detta innebär att om vampyren av något skäl lämnar en investering så kommer den troligtvis att rulla på, utan att märka någon skillnad förutom att ekonomin är bättre.

Enheter 

Varje nivå av en influens består av enheter. Detta för att du ska få en känsla av hur mycket de olika nivåerna är värda. Om man tänker sig att en person har nivå fem i en influens, vilket motsvarar ett enormt inflytande, skulle då fem personer var och en med samma influens på nivå ett kunna gå samman och matcha en sådan individ? Det låter inte troligt, och antalet enheter ökar därför exponentiellt per influensnivå. På bilden under så ser ni hur mycket varje nivå är värd i enheter.

nivaer.jpg

Det finns olika tillfällen när detta är viktigt:

  • Om flera karaktärer till exempel går ihop och ger sig på en gemensam motståndare. Då lägger de ihop sina nivå-enheter och kommer fram till vad de gemensamt kommer motsvara för influensnivå.

  • Om du vill göra en investering och behöver en specifik influensnivå så kan du räkna ut hur många enheter du behöver.

Exempel: Du behöver Juridik nivå 3 och du har bara nivå 1. Då skulle du behöva 5 ettor till för att komma upp i nivå 3 som du kan se på illustrationen nedan. Du kombinera nivåer på olika sätt, en nivå 3:a i Juridik kan också skapas av två 2:or, eller tre 1:or och en 2:a.

Spela ihop dig med olika karaktärer och ta reda på hur deras influenser kan vara till nytta för din karaktär; förhandla fram, låna dig till eller köp det du behöver.

Här är en lathund föratt se hur många enheter varje nivå har.


När nivåer och enheter behöver räknas ihop så skrivs de som ovan: Hela nivåer först, och enheterna som inte räcker till en hel nivå inom parantes. 

Dörröppnare


Att ta sig an de höga nivåerna

Som du har sett ovan så kan många gå samman för att åstadkomma stordåd, men det finns begränsningar i form av hierarkier, sociala stegar och privata klubbar där ett effektivt användande av influenser kräver att en grupp kan få tillgång till sociala och strukturella skikt som oftast stänger ute alla som inte ligger på samma nivå.

Här behövs åtminstone en person i gruppen som ligger tillräckligt nära det rätta skiktet för att kunna känna rätt personer; veta de korrekta metoderna och ha tillräcklig tyngd i sig själv för att kunna öppna dörren både för sig själv och sina medspelare till en högre nivå av influenskamp. Den individen är gruppens "dörröppnare"; en karaktär som har en nivå tillräckligt hög för att kunna komma åt de skikt i influenssfären som annars vore mycket svåra att påverka.

I illustrationen ovan kan du se hur spelare med nivåerna 1, 2 eller 3 fritt kan påverka varandra, men att bara 3:an kan agera "dörröppnare" för att komma åt nivåerna 4 och 5, i till exempel en influensstrid.

För att utmana en karaktär med 5 i Media så behöver den anfallande gruppen åtminstone en deltagare med 3 i Media. För att kunna utmana spelare på nivåerna 6 och 7 skulle en i gruppen behöva ha en 5:a  den influenssfär som spelarna försöker påverka.

Det är alltid fritt att påverka neråt i influensstegen.

Hur du öppnar en dörr i influenssystemet, stegvis

Du, som är dörröppnare ska göra en påbyggnad på den investering som någon annan vill ha hjälp med. Detta betyder att du behöver veta vad investeringen heter, och vilken influens som behöver “öppnas”, och du gör den 4:de nivån av påbyggnaden. Det vill säga 2(1) nivåer i den relevanta influensen för att komplettera den inlagda nivå 3:an och göra den till en 4:a. 

Du kan självklart också bygga alla 4 nivåerna, det är upp till dig, men eftersom din karaktär aktivt behöver göra arbetet med att öppna dörren så kommer det alltid att kosta en aktion. Det går inte att låna ut dina influenser till en annan karaktär när det kommer till dörröppning. Detta innebär även att din karaktär kommer få insyn i en annan karaktärs influenshandlande vare sig det vill eller ej.
Om det rör sig om en handling så behöver du beskriva vilken handling det gäller och karaktären du hjälper i inskicket. 

Är det din egen investering så behöver du inte tänka på det. Du är din egen dörröppnare.

Avkastning

Avkastning finns i tre typer: resurser, en kontakt eller annat.

Resurser

Resurser motsvarar i spelet hur din vampyr har så mycket kontroll över en investering att hon kan förskingra en del av pengarna som den genererar och ta dessa för egen del. Hur mycket detta rör sig om beror på hur stor och välbyggd  investeringen är, hur höga nivåer av influenser som lagts in i den, och vilken typ av investering det är. Mängden möjliga resurser ligger på mellan noll till fem varje influensrunda. Det är SL som i slutändan fattar beslut om hur mycket avkastning en investering ger och meddelar spelaren. Det finns inget sätt för dig som spelare att 100% styra vilken nivå av avkastning din investering kommer ge i slutändan, men ju mer du använder dig av systemet, desto mer kommer du i regel  kunna få ut det du söker genom ökad erfarenhet.
När SL fattar sig beslut så tittar vi ofta på hur den verkliga världen behandlar liknande typer av företag/grupperingar m.m. En klubb, en restaurang, eller affär som sköts väl kan vara en pålitlig källa för resursavkastning, och ju större och lyxigare den är, ju mer avkastning kan den teoretiskt generera.
Något mera nischat, som en litet konstgalleri, ett antikvariat, eller museum, drar sällan in stora summor i verkliga världen, och detta kommer SL ta med i sin beräkning av hur stor avkastningen ska bli.
SL räknar även på hur många och hur höga influensnivåer som lagts in. Om en investering innehåller främst influenser på nivå tre så är det troligare att avkastningen kommer bli tre resurser per omgång.Resurser är en sorts valuta som bara går att användas i influensspelet. Du kan använda den för att köpa till dig influenser där två resurser köper en enhet av influenser.

Tänk sen att varje enhet kan köpas för dubbla antalet resurser, så till exempel tre enheter motsvarar influensnivå två och kostar sex resurser. Resurser regenereras inte varje ny runda, utan när de är spenderade så är det permanent. Resurser som genereras av en investering samlas på hög om de inte används, och kan sparas.

Kontakter

En kontakt är en människa som på något sätt är kopplad till din investering. Denna kontakt kan användas till att till exempel få tag på information, underlätta om du vill göra något specifikt med din investering, utföra uppgifter kopplade till din investering, men kommer också med sina egna influenser som hen kan använda till din karaktärs fördel. En kontakt är ingen slav eller en person som står helt under din karaktärs kontroll som en ghoul (såvida inte din karaktär ghoular henom, eller hittar något sätt att få henom under sin kontroll), utan en människa som behöver hanteras som en tillgång. En kontakt kan ge oväntade fördelar; andra tillfälliga kontakter, oväntad information, tjänster eller kontakter med andra besläktade. En kontakt är mera oförutsägbar, men kan ge mer och varierande effekter än resurser som är pålitligare men mera begränsade. Vem din kontakt kommer vara, och dess koppling till din investering beslutas av SL när du väljer kontakt som din investerings avkastning. Kontakten får även en nivå som representerar hur mycket inflytande/makt den har. Exempel på en kontakt är en frilansjournalist/bloggare som arbetar åt en onlinetidning som din karaktär hjälpt grunda; en boss över ett motorcykelgäng som din karaktär fått inflytande över; eller en lokalpolitiker vars karriär din karaktär stöttat. De kan göra olika saker, och i olika hög grad, och om vampyren behandlar dem illa eller vårdslöst kan de besluta sig för att sluta samarbeta. De har dock sällan tillräckligt med information för att vara ett existentiellt hot mot vampyren, såvida hon inte gett det till dem. Om en kontakt av någon anledning dödas så är den permanent ute ur spelet, och investeringen kommer inte generera en ny.

Ibland vill spelare ha en annan typ av kontakt som de kan definiera mera specifikt. De kan leta efter en person som har forskat inom vissa ämnen, eller vill specifikt ha en kontakt med militär- och sjukvårdskunskap. Då influenskontakter inte erbjuder en lajvare att söka efter så specifika egenskaper hos en kontakt så kan istället få en så kallad NPC-kontakt. Denna skapas genom att spelaren beskriver grundläggande färdigheter/kretsar/kunskaper (mer specifikt än så accepteras inte) för SL i ett mail. SL kommer ge svar med ett eller flera alternativ som matchar beskrivningen så gott som möjligt, och kommer sedan hålla en mellanscen med spelaren där hen får bestämma hur hen vill etablera kontakt. En NPC-kontakt är inte kopplad till någon investering, har ingen nivå, och har liten eller ingen effekt på influenssystemet. De används främst i mellanscener.

Influenskontakter används endast i influenssystemet. För att aktivera din influenskontakt behöver du spendera minst en nivå av en relevant influens inom ett område som kontakten agerar inom eller nära.

Annat

Det tredje alternativet är att välja Annat som avkastning. Detta innebär vanligtvis att det du söker med investeringen inte kan motsvaras av Resurs eller Kontakt. Detta är till exempel ett haven, vars syfte inte är att generera något förutom en trygg plats att sova på, eller en säker mötesplats. Det kan även vara så att investeringen syfte är något som har direkt att göra med dess funktion, och detta är den enda typen av avkastning som söks, så som att investera i ett litet krematorium för att ha tillgång till en plats att diskret göra sig av med kroppar på, eller arrangera en konsert med en fyrverkeriuppvisning för att dölja ljudet av skottlossning/explosioner i närheten. 

På ett ställe i influenserna nedan så nämns kontanter, och kontanter kan även komma att nämnas i spelet. Kontanter är en generell benämning på pengar som används utanför influenssystemet. Det är pengarna som används i mellanscener och talas om på lajvgolvet. Resurser är pengar som bara går att använda inuti influenssystemet. Ibland går det att utvinna kontanter ur influenssytemet, men dessa går aldrig att omvandla tillbaka in i systemet igen. 

Utlåning

Du kan låna ut influenser och resurser till andra spelare, och de kan låna ut till dig utan att det kostar några aktioner. Andra karaktärer kan hjälpa din med handlingar eller investeringar, och använda sina influenser för att stärka din karaktärs skapelser. Om en annan karaktär lånar ut sina influenser till din så är dessa “låsta” hos dig. De kan inte användas av dess ägare tills du använts eller lämnat tillbaka dem, och kommer inte regenereras vid ny runda såvida de inte först förbrukas. En vampyr som vill försvåra livet för en annan vampyr kan därför låna influenser och sedan sitta på dessa utan att använda dem så att ägarens inflytande i den mänskliga världen är tillfälligt minskat. 

Influenser utanför domänen

Du kan överföra influenser till ett område utanför Göteborgs domän. Detta brukar ske när Camarillan i Göteborg till exempel vill spana på eller motverka Sabbaten utanför staden. Ju närmare det geografiska området din karaktär vill påverka är, desto lättare är det för hen att flytta sina influenser. Utgå ifrån att du kan flytta din karaktärs influenser ca en mil utanför Göteborgsområdet och fortfarande få ett någorlunda effektivt resultat.

En överföring räknas som en handling och skapas som vanligt via influenssystemet. Överföringen tar en influensrunda. Gör överföringen en runda, vänta en runda till, och sedan kan du använda det du fört över som vanligt. Om du till exempel har fyra nivåer i Politik men för över två nivåer till ett annat område så kommer du permanent ha två nivåer kvar i Göteborg tills dess att du för tillbaka din överföring med samma process. Detta tar också en runda att genomföra. Du kan köpa upp din influens med resurser som vanligt, både i Göteborg och i det andra området. 

Räkna med att effekten kan påverkas av att du inte agerar på din vampyrs hemområde. Samma regler för dörröppnare gäller. Om du är en dörröppnare i Göteborg behöver du föra över minst tre nivåer i en influens för att bli dörröppnare i ett annat område. Du kommer inte förlora förmågan att agera dörröppnare i Göteborg om du gör detta.

Att samarbeta utanför domänen

Om ni är två som har lagt in influenser i ett område utanför domänen så kan ni låna ut influenser mellan varandra, men detta är bara möjligt om både den som lånar ut och den som lånar har överfört influenser till det nya området. Du måste inte ha överfört samma influens som du lånar, men du måste ha överfört den influensen du lånar ut till någon annan. Om influensen, vid utlåning, behöver höjas med hjälp av resurser så är det personen som lånar ut som har ansvar att höja den innan den lånas ut. Detta kostar inte en aktion.

Influensattacker

Om din karaktär vill attackera en annan karaktärs influens så kan hen göra detta antingen via mellanscener eller via influenssystemet. Hen kan tillexempel leta upp sin måltavlas nya klubb och personligen bränna ner den i en mellanscen. Men om du vill vara subtilare i din attack kan influenssystemet vara en bra väg att gå.

Du behöver ha tillräckligt mycket information om din måltavla för att SL ska godkänna attacken, t.ex. vart investeringen fysiskt ligger, etc. Du har fyra rundor på dig, och via handlingar så beskriver du vilka influenser du begagnar för att attackera influensen, och hur de används. Den attackerade kommer oftast ha tid att försvara sig under den tiden (såvida du inte till exempel bränner ner deras klubb på en natt med en handling där du använder dina influenser inom Undre världen för att genomföra smutsgörat). Under dessa fyra rundor så kommer därför motståndaren att kunna göra motdrag.

Den som lagt in mest influenser på det smartaste/mest strategiska sättet efter fyra rundor vinner. Detta är något SL kommer att se över under processen, och eftersom både attackeraren och försvararen bara kommer ha full insikt i sina egna drag gäller det att göra sitt bästa för att förstå vad motståndaren sysslar med för att kontra.

Om en vill försöka igen (vid attack-förlust efter fyra rundor), så måste du börja om från början och göra annorlunda, annars kommer försvararen att mycket snabbt märka attacken och du hamna i underläge.

Hur går det till IN-game?

En karaktär tar kontakt med de mänskliga spelpjäser som är involverade i hennes influenser. Via dem, och sällan i egen hög person, kan vampyren med mer eller mindre direkta medel få igenom sin vilja.  

Hur går det till OFF-game?

En spelare som vill använda sig av influenssystemet kontaktar spelledningen. Hen kommer då att få ett så kallad kalkylblad. På detta så kommer spelarens karaktär att stå med värden, lore, och annat som hör den till. På denna så kommer spelaren även kunna se sina influenshandlingar och investeringar.  

Varje runda består av två veckor. Varannan vecka, vid midnatt natten till torsdagen på de veckor som inget lajv sker, så startar en ny influensrunda och alla influenser som spenderats förnyas. 

När en ny runda startar får alla som deltar i influensspelet ett mail med ett formulär för att kunna skicka in influenser. På formuläret finns utrymme för att fylla i vilka typer av influenser, och vilka nivåer av influenserna du vill spendera. Du får välja vilket område av staden du vill handla/investera i. Där finns även utrymme för att skriva en beskrivning av handlingen eller investeringen, samt vilken typ av avkastning du vill ha. Det är viktigt att du fyller i alla dessa områden. Om du skapar en investering får du skapa ett namn på investeringen. Om du sen vill göra påbyggnader på denna så behöver namnet fyllas i på exakt samma sätt (inklusive stor bokstav och mellanslag) varje påbyggnad för att allt ska hamna rätt i systemet. Influensformuläret används bara för att skicka in handlingar, investeringar och påbyggnader. Om du vill fråga efter ett så kallat recept, en konkret beskrivning av vad din investering skulle kräva för influenser och nivåer för att kunna skapas, så kan du be om ett genom att skicka en beskrivning av av vad du vill göra till spelledningen via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Varje karaktär har ett antal aktioner, alltså enskilda inskick det kan göra med systemet per runda. Dessa bestäms av karaktärens ålder där neonater har tre aktioner per runda, en ancilla två, och en elder har en. Antalet aktioner representerar att yngre vampyrer jobbar snabbare, och flexiblare än äldre, och kan därför få mer gjort på kortare tid. En äldre vampyr måste ofta använda sig av yngre för att hinna med om de har många influensjärn i elden, något som ger de yngre en insikt i de äldres affärer. Ibland kan det vara svårt att veta hur mycket som hinns med per aktion, vanligtvis när det gäller handlingar. Ibland kan en spelare skicka in något som visar sig vara flera handlingar ihopklämda i en aktion, vilket inte kommer godkännas. Men ibland kan olika saker som görs med en handling passa in som en handling om de sker simultant nog och med nära sammanlänkade (eller en och samma)  influenser. För att avgöra om din handling egentligen är flera aktioner ska du titta på och se om den i består av separata länkar i en kedja där den föregående handlingen måste ha genomförts innan nästa kan påbörjas. Under kan du se exempel på flera handlingar/en handling.

  • Din karaktär vill hitta ett lämpligt övergivet hus, och sedan skicka dit en kriminell kontakt för att rigga det med dolda kameror innan ett möte ska hållas där så måste huset hittas först innan kamerorna kan sättas in. Detta är då två separata handlingar.

  • Din karaktär vill täcka upp ett maskeradbrott och använder sina polisinfluenser dels för att försena deras utryckning men även för att samtidigt anmäla andra pågående brott i ett försök att dra polisen från platsen där vampyren inte vill ha dem, så skulle detta kunna godkännas som en handling.

Varje tisdag går spelledningen igenom och bearbetar alla inskickade investeringar och handlingar. SL bestämmer gemensamt vad för resultat en aktion får, eller hur bygget med en investering går. DRCs influenssystem har inga “fasta” utslag. Spelare beskriver vad de vill, och SL tar ställning till hur deras aktion/investering/påbyggnad är skriven, vad den innehåller för influenser, hur höga nivåer som är inlagda, vad som händer i världen runt omkring (aktuella händelser, karaktärens styrkor och svagheter, andra spelares influenser/handlingar/investeringar etc), och hur världen generellt svarar. SL utgår även ifrån den verkliga världen. Det kommer aldrig att gå att bygga en nöjespark på Avenyn till exempel, oavsett hur mycket influenser som spenderas. Resultatet av en handling eller investering kan därför inte förutses till 100%, något som representerar vampyrens oförmåga att ta varje enskild faktor i beaktande. Ibland fungerar en handling/investering exakt som tänkt, men ibland händer oväntade saker. De som använder systemet oftare blir vanligtvis bättre på det, vilket motsvarar att vampyrer som regelbundet använder mänskliga influenser ofta är skickligare på det än andra besläktade.
När SL fattat ett beslut om aktionens skriver ett svar som kommer hamna i spelarens kalkylblad. 

 Ett kalkylblad är ett Google Sheet som innehåller allt som rör en spelares influenser, och även deras karaktärsvärden. Alla spelare som vill använda influenssystemet får ett individuellt Sheet via SL (vill du ha ett även utan att använda systemet så är det inga problem). 

Ibland godkänner SL inte en spelares aktion/investering/påbyggnad, eller har frågor. Då rekommenderar de oftast att spelaren möter dem på onsdagens kaféträff för att diskutera aktionen/investeringen/påbyggnaden närmare.

Influenserna

Det som följer är alternativ för att ge en fingervisning kring vad du kan göra med de olika influenserna och deras olika nivåer, men möjligheterna begränsas inte till dessa alternativ utan till vad du själv kan komma på att göra med dem.

Byråkrati

Större organisationers, både kommunala och privata affärsverksamheters, kontor (t.ex. Göteborgs Stad), inklusive “utiliteter” (el, vatten, värme, etc); skapandet och kringgåendet av byråkratiskt krångel. Fina trådar kopplar samman Byråkrati, Juridik, Polis, Finans och Universitet .

Nivå 1: Påverka/spåra underhållsräkningar, påskynda mindre men tidskrävande processer, utnyttja mindre byråkratiska kryphål, sammanställ filer av personers spårbara aktiviteter (betalningar, bussresor, kontoutdrag, etc.)

Nivå 2: Ändra födelseattest / körkort, tillfälligt stänga ner mindre vägar eller parker, skicka besiktningsmän/inspektörer till platser, orsaka förseningar i ansökningar, berättiga dig själv offentliga medel (motsvarande 2 resurser).

Nivå 3: Skapa falskleg, dödsattest, vigselbevis, pass, stänga ner en offentlig skola i en hel dag, stänga ner ett mindre företag för överträdelser, starta/stoppa utiliteter (vatten, el, etc) i ett kvarter.

Nivå 4: Skapa falska lagfartsbevis och titlar, avlyssna telefoner, initiera besiktning från offentlig institution (typ skatteverket), sakta ner en rättsprocess eller utredning under oanständiga mängder paragrafrytteri, få spårlös tillgång till “utiliteter”.

Nivå 5: Starta, stoppa, eller förändra program och policy på stadsnivå (typ trängselskatt), stänga ner ett stort företag för överträdelser, ändra i stadsplaneringen, förinta en persons register på stadsnivå, stoppa en utredning på riksnivå.

Nivå 6: Arrangera en hemlig revision av en person eller företag, förstör alla ID-register för en enskild person, få hela departement avskedade eller förflyttade, få teknisk immunitet från något.

Nivå 7: Stäng ner utiliteter en dag i hela staden förutom i ditt haven, riv alla blåa hus i kommunen, deklarera ett område som utländskt territorium, transportera tonnvis med kärnavfall till dina vänner.

↑Till influenser

Finans

Allting pengarelaterat; banker, investeringsfirmor, aktiehandlare, mäklare etc.

Nivå 1: Få ett lån (motsvarande 6 resurser - återbetala 8 resurser), få insikt i ekonomiska trender, få tillgång till flera revisorer över hela stan, göra en kreditupplysning på någon, identifiera huruvida en sedel är äkta eller falsk, få tillgång till ca 10 000 kr, kontanter.

Nivå 2: Spåra normala bankkonton, identifiera en persons lånsäkerheter, få insidertips om börsmarknaden, låna upp till 10 resurser, betala igen 14.

Nivå 3: Skapa ett säkert bankkonto, få tillgång till bankomatkameror, få kopior av någons signatur, låna upp till 16 i resurser, betala igen 20.

Nivå 4: Försena insättningar; påverka kreditarkiv, manipulera specifika börstransaktioner, få skatteverket eller kronofogden att utföra utredning/revision, låna upp till 20 i resurser, betala igen 25.

Nivå 5: Kontrollera en aspekt av bankväsendet på stadsnivå, stoppa en skatteverksutredning, utestänga ett småföretag, låna 30 i resurser, betala igen 35.

Nivå 6: Manipulera bankväsendet på lokal nivå, stoppa lån, ta konton i beslag, stänga ner mellanstora företag, skicka ut indrivare, låna 40 i resurser, betala igen 40.

Nivå 7: Stänga ner stora banker, köpa vilket känt föremål som helst som går att köpa, ha vad som helst importerat eller byggt, ta över vilket företag eller kooperation som helst i domänen, låna 60 i resurser, betala igen 40.

↑Till influenser

Gatuliv

Hemlösa, gatugäng, icke-organiserad brottslighet.

Nivå 1: Ha tillgång till generellt skvaller ute på gatan, identifiera de flesta gäng, deras områden och vanor, bekantskap med härbärgen och akutboenden (typ Tillfället), att kunna läsa och tyda graffiti.

Nivå 2: Leva mer eller mindre utan rädsla på samhällets undersida; få tillgång till andra klassens smuggelgods/droger, identifiera olagliga substanser, känna till vanliga faror i ett givet kvarter.

Nivå 3: Få en del tjänster från gatufolk eller gäng, få tag på vanliga pistoler eller närstridsvapen, spana på en byggnad med hjälp av hemlösa, sprid ut ett rykte på gatan.

Nivå 4: Mobilisera grupper med hemlösa, ha något att säga till om i nästan all gängverksamhet, få tag på hagelgevär och andra gevär, få ett gäng att beskydda någon, använda en ficktjuv för att plantera droger på någon.

Nivå 5: Initiera drive-by skottlossningar, identifiera vanliga polisinformanter, starta en småskalig skottlossning mellan två gäng, använd de hemlösa som budbärare/informationsnätverk/infiltratörer.

Nivå 6: Starta storskaliga gängkravaller, organisera demonstrationer bland de hemlösa, plundra företag/butiker, identifiera någon som en fiende till de fattiga, bojkotta ett härbärge.

Nivå 7: Rita om gränserna till gängområden, skapa en gatumartyr, organisera och utför kravaller och upplopp genom hela staden, se till att någon är under konstant uppsikt, skapa egna gäng, skapa “månadens drog”.

↑Till influenser 

Herd

En herd är en grupp med människor som du kan livnära dig på utan rädsla. En herd kan se ut på många sätt, så som en krets av kinkiga klubbmänniskor, en personlig kult eller en person som har blivit beroende Kyssen. En Herd kan användas för att utföra enkla uppgifter men är inte i regel speciellt kontrollerbara, och kan inte användas på samma sätt som en ghoul eller influenskontakt. Den vampyr som har en liten herd är mindre sårbar för om blodsbrist skulle uppstå i domänen, eller jakt försvåras av olika skäl. En vampyr som har en större herd påverkas knappast alls av sådana faktorer.

Nivå 1: En person.

Nivå 2: Tre personer.

Nivå 3: Sju personer.

Nivå 4: 15 personer.

Nivå 5: 25 personer.

Nivå 6: 40 personer.

Nivå 7: 60 personer.

↑Till influenser 

Industri

Affärsverksamheter som tillverkar saker, fackföreningar. och för att använda olaglig arbetskraft. Alla svartjobbare är dödliga med Grundvärde 4, Mentalvärde 2, HP 7 och en specifik hantverksfärdighet.

Nivå 1: Bli informerad om industriprojekt och rörelser, fackföreningsmedlemskap, låna bärbara verktyg, lära dig ett yrke, få en nattjobb, få din bil lagad billigt.

Nivå 2: Få mindre projekt som utförda av små grupper hantverkare, ordna små "olyckor" på arbetsplatser, få en skicklig svetsare att göra ett jobb åt dig, bli känd som en god medlem av ett enskilt fackförbund, förskingra handkassan eller ta resurser ur den fackliga fonden (motsvarande 2 resurser).

Nivå 3: Få en svartjobbare att förstöra någonting, organisera en mindre strejk, ta över en masugn för en kort tid, få speciell ammunition/ bepansring åt fordon/ tortyrverktyg tillverkade.

Nivå 4: Få ett par svartarbetare att bränna ned något, stäng eller återuppliva en liten fabrik, ta över en liten fabrik för ett par veckor, få vem som helst utsparkad från ett fackförbund, initiera en inspektion av en industriell arbetsplats.

Nivå 5: Få ett halvt dussin maskerade svartarbetare att kidnappa / terrorisera någon, manipulera en stor, lokal industri, organisera en en stor, lokal strejk, låta tillverka ett hundratal av någonting, förhindra inspektioner.

Nivå 6: Få ett dussin svartarbetare med motoriserad utrustning att riva en byggnad, avbryta produktionen av en enda tillverkad resurs i domänen, bygga ett absurt specialbyggt haven.

Level 7: Få varje industri i länet att börja med vapentillverkning, göra dag till natt genom extrema utsläpp från fabriker, sparka ut ett multinationellt företag ur domänen.

↑Till influenser

Juridik

Domare, nämndemän, advokater, advokatbyråer, sammanträdesrum, mm.

Nivå 1: Få gratis representation för små fall, ha en advokat som faktiskt svarar när du ringer, stämma folk som jävlas med dig, eller få information om någons tillgångar/rättsliga status.

Nivå 2: Undvika att bli häktad, få mindre åtal släppta, få en lugn uppgörelse när du blir stämd, få en advokat för att bygga en komplett profil på någon, sakta ned utredningar, och du kan få tillgång till kapital från brottsofferfonder (motsvarande 2 resurser).

Nivå 3: Få en god representation, manipulera rättsliga förfaranden på olika sätt (testamenten, kontrakt, etc.), initiera en utredning på kommunal nivå, låta en advokat med assistenter fylla någons vakna tid med rättsliga utfrågningar.

Nivå 4: Få en domstol att kalla någon, binda upp rättsfall, få de flesta åtal avskrivna, avbryta eller ordna permission, starta en utredning på landstingsnivå.

Nivå 5: Stoppa en utredning på landstingsnivå, hålla deportationsförfaranden för en person, återkalla en efterlysning, dölja ägande av det mesta, finna en rättslig svaghet att utnyttja.

Nivå 6: Stänga ner vilken utredning som helst, arrangera utgången av ett rättsfall, få advokatsamfundet att utesluta en lokal advokat, starta en utredning mot en domare, allvarligt hota vem som helst med valfritt åtal.

Level 7: Handplocka domare, godtyckligt bestämma utgången för samtliga rättsfall i domänen, stämma vem som helst och vinna, starta en utredning om en lag och troligtvis få den ändrad, skriva in lämpliga kryphål i en lag.

↑Till influenser

Lokaler

Lokaler, lokalförvaltning, fastigheter, fastighetskontor, fatigshetsmäklare, bostadsbolag, fastighetsskötare, hyresvärdar, hyresgästföreningar m.m.

Nivå 1: Få tag på en liten lägenhet på ett rum och kök utanför centrum. Känna en lokalvårdare i en offentlig byggnad som kan ge enkel information under arbetstid. Hyra en lokal från den lokala villaföreningen för ett evenemang. 

Nivå 2: Få tag på en lägenhet med två rum och kök nära centrum. Få tips om aktuella, större rörelser på bostadsmarknaden. Ha kontakter med några olika lokalvårdare. Snabbt kunna hitta ritningar på byggnader som inte har några restriktioner. Möjlighet att komma in i lokaler som inte är larmade eller har en säkerhetsnivå över dörrlås via kontakter förutsatt att du inte lämnar spår efter dig.

Nivå 3: Ha tillgång till en rymlig, central lägenhet i stan, eller en villa. Goda kontakter med olika mäklare. Tillgång till ritningar över olika byggnader som legat begravda i offentliga arkiv. Vända en bostadsförening mot en av deras medlemmar. Insyn i bostadsmarknaden. Möjlighet att komma in i lokaler som är larmade via kontakter så som en klädbutik eller museum.

Nivå 4: Ha tillgång till en lyxig lägenhet i centrum, lyxig villa, eller medelstor verksamhetslokal. Ha tillgång till stora lokaler för evenemang i valfri del av domänen. Kunna nyttja lokaler för kortvariga projekt utan att lämna ett pappersspår.

Nivå 5: Ha tillgång till en herrgård, eller domänens finaste penthouse.God insikt i hur bostadsbranchen rör sig, och viss möjlighet att påverka den. Stort inflytande med mäklare, bostadsföreningar och hyresvärdar och förmåga att dra i trådar med dessa. Ha tillgång till mellanstora arenor, och motsvarande lokaler för evenemang.

Nivå 6: Ha tillgång till ritningar över de flesta typer av byggnader i domänen, inklusive hemliga rum och dolda områden såvida inte speciella omständigheter råder. Ha tillträder till alla byggnader och domäner i lokalen som inte skyddas av speciella säkerhetsföreskrifter via kontakter med lokalvårdare, boende, anställda eller mäklare. Ha tillgång till ett privat penthouse.

Level 7: Ha tillgång till ritningar över alla typer av byggnader i domänen, inklusive off-the-books byggnader, rum och dolda områden såvida inte speciella omständigheter råder. Ha tillträde till alla typer av byggnader och lokaler, offentliga eller privata, via kontakter med lokalvårdare, boende, anställda eller mäklare. Ha tillgång till en herrgård/slott med 25+ rum och tillhörande marker och hemliga rum näst intill omöjliga att hitta. Ha tillgång till underliga eller avvikande nyheter rörande lokaler i domänen.

↑Till influenser

Lyx

Nivå 1-7: Lyx är det specialbyggda, det exklusiva, det importerade, det skräddarsydda. Lyx är körsbäret på glassdrinken och det som uppgraderar de influenser du använder såsom du kan motivera det för att få bättre resultat eller mera genomslag.

↑Till influense

Media

Tidningar, tv, och radio, digitala och analoga, lokal till domänen.

Nivå 1: Bli i ett tidigt skede informerad om stora nyheter, få mindre artiklar publicerade, känna några reportrar att tipsa, få tid i den lokala radion, få en insändare publicerad i en underground-tidning eller ett gästinlägg publicerad i en någorlunda populär, lokal blogg.

Nivå 2: Tysta ner små artiklar och rapporter, få information via undersökande reportrar, få en fotograf att dyka upp där du vill, ha en reporter i din fickan, spåra kontaktannonser.

Nivå 3: Initiera nyhetsutredningar och rapporter, få tillgång produktionsmaterial (kameror, mjukvara, ljus etc.), starta en stor undersökande story, få ett större nyhetsteam från tv med satellit-feed att dyka upp, göra en independentfilm.

Nivå 4: Initiera ett falskt nyhetsinslag som får lokal uppmärksamhet, influera valet av nyheter, få en redaktör att döda en story, få radiokändisar avskedade, döda en fri tidning eller blogg.

Nivå 5: Initiera ett falskt nyhetslag som får uppmärksamhet i Västra Götaland, få anställda på tidningar avskedade, påverka handlingen i en svensk tv-serie, ändra en radiostations format, stoppa en valfri nyhet, äga en obunden lokal TV-station.

Nivå 6: Initiera ett falskt nyhetsinslag som får uppmärksamhet av hela landet, få tv-kändisar avskedade, kontrollera en lokal tidning eller tv-filial, skapa en tv-serie, skapa en storbudgetfilm i domänen, avbryta lokal bevakning av ett sportevenemang, få tag på och slösa bort offentliga medel (motsvarande resurser 20).

Nivå 7: Skapa en massiv reklamkampanj med genomslag, göra någon till en kändis mot deras vilja, ge din storbudgetfilm en god möjlighet att vinna prestigefyllda priser (t.ex. Guldbaggen) och internationell berömmelse, fullkomligt omstrukturera en tidning eller lokal tv-station så att den i princip upphör att existera i sin tidigare form.

↑Till influenser

Ockult

Hemliga och underjordiska grupper, bibliotek, experter och affärer som specialiserat sig på det övernaturliga.

För närmare information rörande riter kontakta SL. Det är generellt sett lättare att hitta någon som kan utföra en rit åt dig än att lära dig själv via Ockult. Dessa riter är inte jämförbara med Thaumaturgy.

Nivå 1: Kontakta vanliga ockulta grupper och firmor, gå med i en mera obskyr religiös grupp, få info om nya trender eller faror i den ockulta subkulturen i domänen, få tag på ljus, ben, kristaller etc. av en godtagbar kvalitet, få tag på tillbehör till enkla ritualer (galangalolja, tamarisk, fjädrar, blanka stenar, etc.), få tag på texter med enkla ritualer av varierande kvalitet och kaliber.

Nivå 2: Få tag på mera obskyra texter och ritualtillbehör (alkemiskt rena metaller, trä behandlat på specifika sätt etc), undersöka lore gällande olika övernaturliga varelser av osäker kvalitet, veta vart man hittar personer som kan utföra olika ritualer på en grundläggande nivå, kunna avgöra om ett föremål är påverkat av ockulta krafter på något sätt, kunna identifiera ockulta föremål.

Nivå 3: Få tag på sällsynta texter och ritualtillbehör (föremål kopplade till väldigt specifika astrologiska/magiska omständigheter, “äkta” mandrake, etc), finna ockulta luntor, undersöka mera exklusiv lore, manipulera en lokal kult, få en expert att svara på dina frågor eller utföra en obskyr ritual, kunna lokalisera specifika ockulta föremål inom domänen, utföra enkla ritualer, vara känd som en inflytelserik individ i de ockulta kretsarna inom domänen.

Nivå 4: Känna igen tecknen och spåren av en övernaturlig varelse när du ser dem, lära dig sällsynta ritualer, utföra obskyra ritualer, undersöka sällsynt lore, få tag på blod från olika övernaturliga varelser, kunna ta reda på exakt hur ett föremål har påverkats av ockulta krafter, få tillträde till mycket hemliga ockulta kretsar i domänen, ha full koll på rörelserna i den ockulta subkulturen i länet.

Nivå 5: Få tag på simplare magiska föremål, få tag på exklusiv lore som egentligen är reserverad för dem som är på “insidan” av gruppen som loren avhandlar, hitta trådar av löjligt sällsynt lore, skapa egna enkla ritualer, veta vart du ska finna olika övernaturliga varelser, utföra sällsynta ritualer, samla andra utövare för att kunna utföra gruppritualer och få en större effekt.

Nivå 6: Undersöka och hitta ritualer och riter från luntor och texter som för länge sedan försvunnit från resten av världens medvetande, hitta lore god nog för att kunna passera som en erfaren medlem av den grupp loren berör(kunskapsmässigt i alla fall), hitta magiska föremål, finna de djupa hemligheterna som denna världen och andra har förlorat, få tillgång till sätt att påverka hela domänen med dina ockulta krafter, sitt som överhuvud över ett mäktigt, ockult sällskap.

Nivå 7: Få ockulta experter från hela världen att resa till dig för att byta hemligheter, undersök och finn löjligt sällsynt lore, få tag på vilken ockult volym som helst som inte är inspärrad i Vatikanen eller förlorad på ett annat plan, få tag på mäktiga magiska föremål.

↑Till influenser

Polis

Tjänstemän inom polisväsendet och yrken relaterade till det, häkten, fängelse och polisstationer.

Nivå 1: Samla polisinformation och rykten, undvik trafikböter, förstå en polisradio, hitta häktade personer, fråga en konstapel om vad hen har sett i sitt område.

Nivå 2: Kolla upp registreringsskyltar, undvik straff för mindre brott och förseelser, få en polis att ha ett öga på ditt haven, känn en lägre polischef vid en polisstation, få tag på brottsregister, få vetskap om pågående utredningar.

Nivå 3: Hitta interna hemligheter, få kopior av utredningsrapporter, skicka poliser att hindra, trakassera och/eller muddra någon, initiera en lokal eller kommunal brottsutredning, kalla in helikoptersökningar.

Nivå 4: Få tag på konfiskerade vapen eller smuggelgods; få allvarliga åtal avskrivna, sätt dig någon för ett brott, kalla in insatsstyrkan, gör dig ett haven i en polisstation, skaffa resurser antingen via bevismaterialrummet, eller via appropriering (motsvarande 6 resurser).

Nivå 5: Inled stora utredningar på flera nivåer, arrangera “setups” och undercoveroperationer, få poliser avskedade, förhindra en lokal brottsutredning på hög nivå (SÄPO), sätt dit någon för en serie brott.

Nivå 6: Handlingsförlama en polisstation kort tid, stäng ner vilken utredning som helst, sätt dit (eller ta bort) någon från Säpos lista av mest efterlysta, skapa en hemlig illegal insatsgrupp.

Nivå 7: Kalla in ALLA, handlingsförlama ett helt polisdistrikt i en kort tid, flytta resurser och personal från ett polisdistrikt till ett annat, skriv departementspolicy efter behag, gör någon till samhällsfiende nummer ett, gör någon immun mot arrest.

↑Till influenser

Politik

Folkvalda tjänstemän; domare, kommunalråd, landstingsfullmäktige och riksdagsmän, etc.

Nivå1: Lobbyverksamhet på låg nivå, identifiera enskilda politikers verkliga plattform, få reda på viktiga donatorer till politiska kampanjer, få tag på kampanjplakat/skyltar, knappar, klistermärken, etc.

Nivå 2: Träffa politiker på låg nivå, få förvarning om kommande lagar, boka möten med dina kommunala, politiska representanter, få demografisk information, skaffa resurser genom mutverksamhet/fundraisers (motsvarande 3 resurser).

Nivå 3: Påverka eller förändra politiska projekt, manipulera lokala kommitteer/råd, inta en supé med en lokal domare eller kommunpolitiker, fixa ett snabbt pass eller tillstånd, identifiera agendan hos invalda eller tillsatta tjänstemän.

Nivå 4: Instifta lokal lagstiftning, krossa karriären av mindre politiker, var en nyckelperson i en förort/stadsdel, driv en lokal gren av ett riksdagsparti, bli en medlem av kommunfullmäktige (eller placera ett ombud där), starta en juridisk internutredning.

Nivå 5: Få din kandidat invald på en mindre position, instifta lagstiftning på kommunalnivå, kontrollera en del av rösterna i kommunfullmäktige, var ett stort hinder till vilken politisk kandidat som helst inom domänen.

Nivå 6: Förhindra antagandet av nya lagförslag, suspendera en storskalig lag tillfälligt, använd dig av statliga byråer och utskott, skriv en ny lag på riksnivå.

Nivå 7: Utropa undantagstillstånd, få ett stort statligt projekt byggt i domänen (t.ex. Västlänken), utdela skatteuppskov, handplocka tjänste- och ämbetsmän inom domänen.

↑Till influenser

Societeten

Kultur, subkultur, berömdhet, mode, trendsättande.

Nivå 1: Få tag på exklusiva biljetter till shower, få inside-info om obskyra undergroundtrender, få förtur till exklusiva promotion-utskick, höra om fester, lära dig vem är som är vem.

Nivå 2: Spåra kändisar och annat hyllat folk, bli en lokal röst inom underhållningsbranchen, bli inbjuden till rätt fester, garantera plats på första parkett, få tillgång till förhandsvisningar.

Nivå 3: Krossa lovande karriärer, få backstage-pass till vad du vill, ha rika personer rådfråga dig angående trender, var välkänd inom en given subkultur eller scen.

Nivå 4: Uppnå tillfällig, mindre kändisstatus, gå före i köer, få VIP-service överallt, bli uppraggad av vackra personer, vet vem som gör vad med vem, instifta mindre trender.

Nivå 5: Delta i en talk-show, ruinera en ny klubb/galleri/festival/ andra societetsevent, ha en årlig måste-vara-där fest med gräddan, träffa besökande kändisar i deras hotellrum.

Nivå 6: Utdela tillfällig, mindre kändisstatus till andra, ha besökande kändisar träffa dig i ditt hem, bli den första personen att ligga med för att klättra socialt.

Nivå 7: Skaffa utpressningsmaterial på alla, tillkalla vem som helst som du hört talas om till ditt hem, gör slut på någons kändisstatus.

↑Till influenser

Tillgångar

Ungefärlig summa pengar din karaktär har tillgång till varje månad vare sig från ränta på tillgångar, lön, stöld, försäljning m.m.

Nivå 1: Motsvarande en normal studentinkomst. Nog för att täcka det nödvändigaste.

Nivå 2: Låginkomsttagare. Du kan driva ett mindre hushåll, men inte köpa märkesvaror.

Nivå 3: Medelinkomsttagare. Du kan leva svenssonlivet med en bekväm bostad, egen bil och en resa då och då.

Nivå 4: Lägre överklass. Du kan bo i stadens finare områden och ha ett omfattande uteliv. Du köper fabriksnya bilar, saknar aldrig pengar i vardagen och har råd att spekulera.

Nivå 5: Överklass. Du behöver inte längre tala om eller tänka på pengar. Dina tillgångar innebär att du aldrig kommer att behöva oroa dig för dina barns framtid. Du kan ha ett stort hus i Örgryte och en sommarherrgård nära kusten.

Nivå 6: Du skulle regelbundet förekomma på listor över de rikaste individerna i landet, om än på den lägre halvan av listan. Dina tillgångar är troligtvis utspridda i olika aktier, fonder, företag, fastigheter, guld och obligationer.

Nivå 7: Du är förmögen nog att hålla ditt namn ute ur listor som roar sig med att ranka landets rikaste. Du har råd att köpa dig fullständig anonymitet, men dina tillgångar är stora nog för att kunna påverka i vilken riktning rör sig i olika frågor.

↑Till influenser

Transport

Via land, luft och vatten. Taxi, lokaltrafik, motorvägar, tåg, rederier, flygplatser.

Nivå 1: Vet vad som går vart och varför, känna en taxi/buss/spårvagnsförare / flygplats/rederianställd, känna igen frakt som är ovanlig eller oschemalagd, få biljetter till slutsålda resor.

Nivå 2: spåra enskild person som använder kollektivtrafiken, arrangera säker resa genom domänen (mindre allvarliga faror), få specifik information från transportföretag, ha en limousine tillgänglig.

Nivå 3: Allvarligt försvåra en enskild persons möjligheter att resa i ett par dagar, resa obemärkt, smuggla ett paket en gång varannan vecka, ha en bepansrad ljustät limousine tillgänglig.

Nivå 4: Stäng ner en form av kollektivtrafik i ett par timmar, ha ett entourage av snabba bilar tillgängliga för jakt/flykt/lockbete, arrangera lastbilschaufför-/pilot-/rederistrejker, smuggla en fraktlåda varannan vecka.

Nivå 5: Smuggla ostraffat, ha en helikopter tillgänglig, gör det omöjligt för en person som passar en viss beskrivning att få tag på en taxi på en hel dag, dirigera resurser åt ditt håll (motsvarande 6 resurser).

Nivå 6: Utöka ditt inflytande till närliggande områden (en kommun/stadsdel åt gången), ha en privat Learjet tillgänglig vid varje flygplats, stäng en flygplats/tågstation/hamn/lastbilsdepå permanent.

Nivå 7: Håll en person som passar en viss beskrivning utanför domänen i två veckor, öppna alla containrar i frakt (i solljus), ha ett halvdussin alternativa rutter planerade för alla möjliga personliga resor.

↑Till influenser 

Trossamfund

Religösa instutitioner. Detta gäller alla former av tro (Kristen, muslim, judisk, buddistisk, etc etc). För enkelhetens skull kommer termen ‘Församling’  (med STORT F) användas när texten hänvisar till en religiös instutition (oavsett religion) och litet f när det hänvisar till en lokal församling.

Nivå 1: Identifiera sekulära medlemmar av en given församling lokalt, tillgång till Församlingens offentliga arkiv, tillgång till kyrka/moské/tempel som mötesplats, hitta Församlingsstödda stödgrupper (typ AA), kontaktinformation till församlingsledare.

Nivå 2: Identifiera högre uppsatta Församlingsmedlemmar, spåra församlingsmedlemmar; suspendera lekmän/församlingsarbetare, fixa fika/biblar/lunch för 100 personer på kort varsel, träffa en församlingsledare (Präst, imam, rabbi, etc) varsomhelst.

Nivå 3: Öppna/stäng en enskild Församlingslokal, få tillgång till Församlingens privata arkiv, möte med högre uppsatt Församlingsledare (typ biskop); få ett hus rituellt välsignat, manipulera en Församlingsägd välgörenhetsorganisation (typ Myrorna), stjäla kollekten eller förskingra Församlingens tillgångar (upp till 6 resurser).

Nivå 4: Misskreditera eller suspendera högt uppsatta Församlingsmedlemmar, identifiera och hitta genomsnittslig Församlingsassocierad jägare eller exorcist, manipulera fanatisk splittringsgrupp, starta en utredning kring förekomsten av kätteri/ aktiviteter som inte ligger i linje med Församlingens värderingar.

Nivå 5: Organisera stora protester/bojkotter, manipulera regionala grenar av Församlingen, få tillgång till uråldrig Församlingskunskap, identifiera någon med True Fatih eller en Församlingsassocierad jägargrupp utan att möta dem.

Nivå 6: Låna eller få tillgång till reliker eller heliga föremål, ge en Församlingsassocierad jägare falska order eller information, avvälsigna en kyrkogård, lev tryggt som en besläktad präst.

Nivå 7: Påverka Församlingen på mycket hög nivå (till exempel, ge order till katolska kardinaler), orsaka lokalt religöst krig, få ytterst viktiga och heliga föremål skickade till dig, få en lista på alla jägare inom ett område associerad med vilken Församling som helst.

↑Till influenser

Undre världen

Organiserad Brottslighet, prostitution, vapen, illegala hasardspel, bedrägeri, utpressing, bilstöld, maffia. Notis: Inkluderar inte smuggling eller gatugäng (Transport, respektive Gatuliv). Alla gangsters är dödliga med Grundvärde 5, Mentalvärde 2, HP 7 och tillgång till vapen för en +1-2 på Grundvärde.

Nivå 1: Lokalisera mindre uppseendeväckande smuggelgods (t.ex. DVD-piratkopior , veta var det hålls illegala pokerspel, känna en prostituerad som inte är polis, få någons bil stulen och isärplockad, hantera ett stulet kreditkort, känn minst en pålitlig hälare, skumma resurser från illegala aktiviteter (motsvarande 2 resurser).

Nivå 2: Få tag på pistoler på kort varsel, skaffa tunga droger, skaffa stulna bilar, känna en medlem av maffian, skicka någon en gratis prostituerad, skaffa stulna kreditkort.

Nivå 3: Få två gangstrar att boxa till någon åt dig, skaffa ett gevär, hagelgevär eller kpist, veta vart man hittar en hälare/chop shop/bordell/illegalt kasino.

Nivå 4: Få fyra gangstrar att beskjuta en plats åt dig, ha kontakter inom den ekonomiska brottsligheten, kontrollera en enskild brottsring i två veckor, ge en plats immunitet mot organiserad brottslighet.

Nivå 5: Få åtta gangstrar att få någon att försvinna, arrangera maffia-avrättningar av lågstatusmedlemmar, få en professionell pyroman att bränna ner något, placera en bilbomb i någons fordon.

Nivå 6: Få grupper av gangstrar att slita fyra olika ställen i stycken samtidigt, få långtgående kontakter inom den organiserade brottsligheten, vara den lokala Bossen, kalla in en torped i världsklass från utanför Sverige.

Nivå 7: Få alla japanska bilar i landet stulna och isärplockade, kontrollera brottsstatistiken i domänen, skapa falska front företag och få dem sedan att försvinna, stjäl allt du kan tänka dig.

↑Till influenser

Vården

Sjukhus, blodbanker, läkare. Inga biologiska vapen utan enhälligt godkännande från SL.

Nivå 1: Förfalska vaccinationsregister, få tag på medicinsk uttrustning (latexhandskar, biologiskt avfall- klistermärken, sprutor), hamna först i kön på akuten, få en handikappsanpassad skåpbil levererad.

Nivå 2: Tillgång till enklare journaler, få tag på en kopia av en obducentrapport, få en ambulans att rycka ut utan att detta registreras, få en läkare att göra hembesök, få tag på nog med blod för 1 vampyr.

Nivå 3: Förvanska resultat av tester eller inspektioner, ändra i journaler, få skottskador behandlade diskret, schemalägg patienter för kirurgi utan deras tillstånd, få tag på nog med blod för 3 vampyrer.

Nivå 4: Anstifta en mindre karantän, få tag på ett kadaver, förstör journaler, få folk tvångsinlagd (mentalsjukhus) eller utsläppta, sätta igång en smittskyddsutredning, missbruka bidrag/anslag för eget bruk (motsvarande 5 resurser), få tag på nog med blod för 8 vampyrer.

Nivå 5: Utför ett särskilt forskningsprojekt, stäng ner ett företag för hälsovårdsöverträdelser, avbryt en smittskyddsutredning, stäng en privatklinik eller två, få tag på nog med blod för 12 vampyrer.

Nivå 6: instifta en stor karantän, stäng ner ett sjukhus, låt ett stort antal blodprov tas, utför en hemlig obduktion av en övernaturlig varelse, få tag på blod nog för 20 vampyrer.

Nivå 7: stäng ner alla medicinska faciliteter i ett område, institutionalisera offentliga personer, ställ hela domänen under karantän, låta alla i kommunen vid namn Svensson tvångslobotomeras, få tag på blod nog för 30 vampyrer.

↑Till influenser

Universitet

Högre utbildning, forskning, universitets- och högskoleadministration.

Nivå 1: Tillgång till lägre nivåer av universitetets resurser; få tag på kopior av skolans arkiv, få tag på studenters personnummer, identifiera experter i diverse fält.

Nivå 2: Känna en kontakt eller två med användbar kunskap eller färdigheter, få nycklar till vissa byggnader på campus, förfalska ett kursschema, identifiera studentrummet tillhörande alla typer av studenter.

Nivå 3: Kalla in tjänster från Fakulteten, diskreditera en student, få en avhandling skriven, få en expert att lägga tid på att forska åt dig, tillgång till biblioteket dygnet runt.

Nivå 4: Organisera studentdemonstrationer, diskreditera fakultetsmedlemmar, få besittningsrätt, få ett gäng magister-studenter jobba med ditt underliga projekt, skicka in campus säkerhetsvakter.

Nivå 5: Förfalska en kandidatexamen, “run of facilities”, få en studentnation/kår bannlyst från campus, ändra campuspolicyn, få tillgäng till sällsynta böcker, stäng ner universitetet under en dag på grund av dåligt väder.

Nivå 6: arrangera storskaliga projekt, ändra kursplan genom hela institutionen, arrangera om faciliteter, avskeda personer med besittningsrätt, eliminera program, bygg nya byggnader.

Nivå 7: Utdela hedersdoktorat, få tillgång till reliker/extremt sällsynta böcker, stäng ner ett campus permanent, rikta prominenta professorers forskning i riktningar som passar dina syften.

↑Till influenser