Sverige:

Sverige är inte ett stort land, men på grund av utsträckningen av landet och de relativt undermåliga kommunikationerna mellan norr och söder, öst och väst är det inte alltid helt lätt att hålla sig uppdaterad om vad som händer på andra sidan landet.

 • Stockholm är Camarillans högborg i Sverige och har så varit i några århundraden. Sabbaten har försökt bräcka murarna flera gånger men har märkligt nog aldrig lyckats hitta en tillräckligt stor spricka för att ta sig igenom, oavsett hur många trupper de tagit in eller hur mycket undersökningar de gjort.

  En kort period under 1628 delade en Malkav och en Nosferatu tronen i Stockholm. Men så hände något - båda började ta åt sig äran för att Regalskeppet Vasa sjönk i sin hamn. Kaos utbröt med öppna strider på gatorna och flertalet brott mot både Maskeraden och andra traditioner när bägge furstarna vägrade ge med sig. Ryktet om kaoset spred sig och kort därefter kom en Archon till domänen och hotade med att Justicaren skulle komma efter om domänen inte skärpte sig och löste problemet på egen hand. Furstarnas regentperiod fick ett snabbt och pinsamt slut, de båda försvann spårlöst och en Ventrue fick ta över, men en allians mellan klan Malkav och Nosferatu i Sverige var född och står stadigt än idag.
 • Karlskrona i sydost håller fästet säkert och kan snabbt meddela vad som sker över vattnet när andra vägar inte är lika säkra och har på så sätt varit en viktig punkt för Camarillan att hålla. Det är även från denna stad som stridsrådet utgått.
 • Den stora staden Göteborg i väster har länge varit lite av ett ingenmansland. Likväl Camarilla, Sabbat som Anarker har kunnat resa genom staden men ingen verkar vilja, eller våga, stanna särskilt länge.
 • Sabbaten kontrollerar Malmö såväl som större delen av Skåne. De har haft sitt fäste där så länge någon kan minnas och har därför makt över en viktig kommunikationspunkt in och ut ur landet i och med Öresundsbron. Det finns historier om camareliter som lyckats ta sig över bron och vidare men de är få och anses ofta vara mer skryt än sanning.
 • Sveriges stora oexploaterade skogar har lämnat mycket utrymme för varulvar att befästa sig och frodas, framförallt i norr men de är även starka på andra platser. Varulvarnas inre stridigheter och politik är föga känt för Sveriges vampyrer och därför är det svårt att veta när och hur de rör sig. Därför reser vampyrer inte gärna genom skogarna utan en större eskort.
 • Ett litet antal små Camarilladomäner till återfinns i Sverige:
  • Halmstad och Kristianstad utgör fronter mot Sabbaten i Skåne.
  • Linköping, Örebro och Gävle agerar murar åt Stockholm och har ett litet antal besläktade invånare. Beordrade att snabbt underrätta huvudstaden om eventuella anfall.
  • Luleå styrs av en Camarillaansluten Malkav men är utropad till fristad för alla Malkaver, oavsett sekt.
  • Visby har alltid exakt elva besläktade bosatta där. Varken mer eller mindre.

Bergslagen RonnebyVår historia utspelar sig i Ronneby (OBS! Trots att lajvet utspelar sig i Ronneby spelas det fortfarande i Göteborg). En liten domän på Blekinges kust, strax väster om Karlskrona. Den agerar sista försvar åt Karlskrona och har ofta fått ta emot och husera besläktade på väg mot Stockholm när de kommit över havet. Staden har långa anor och nämns i skriven text redan på 1200-talet. Ronneby byggdes i en naturlig krökning av Ronnebyån, vilken därmed skulle skydda staden på tre sidor, och staden har fortsatt växa så att ån rinner genom dess centrum. Kyrkan, som byggdes under 1100-talet, tronar fortfarande på en höjd över torget och bildar en central del i stadskärnan. 1564 drabbade svenska och danska trupper ihop i Ronneby och order hade getts om att alla invånare skulle dräpas. Detta ledde till ett blodbad som enligt källor färgade åns vatten rött i flera dagar. Det finns inga säkra bevis på att besläktade hade med saken att göra eller att de utnyttjade situationen till sin fördel, men det finns heller ingenting som bevisar motsatsen. Ännu idag finns den gamla kyrkporten kvar, men idag på insidan av kyrkan, beströdd med yxhugg från trupperna som försökte komma åt de som gömde sig därinne. Många besläktade, ung som gammal, har besökt den för att själva kunna se och känna historiens vingslag.

En stor del av staden brann ner 1864, men den byggdes snabbt upp igen efter en mer kontinental modell. Idag domineras den östra delen av staden av gamla bruks- och fabrikslokaler men många är omgjorda för att bättre husa olika typer av kulturverksamheter. På den här sidan ån finner vi också Bergslagen, en stadsdel med äldre bostadshus i trä: den enda delen av staden som överlevde branden. Den västra sidan av ån domineras istället av bostäder i alla former och typer. Längs med ån finner vi många stora pampiga sekelskiftesvillor vilka flertalet besläktade, som föredrog mer flärdfulla boenden över diskreta, lyckades lägga vantarna på innan domänen föll. Affärs-, kultur- och nöjeslivet i Ronneby har alltid varit starkt, med många olika typer av inrättningar spridda genom staden från torget i mitten till Brunnsparken i söder och upp till motorvägen i norr. Den första dokumenterade aktiviteten av besläktad närvaro i staden är från 1814, när Toreadoren Ella Karlsdotter reste till Ronneby på grund av dess beryktade skönhet. Hon fann sig stå obestridd och utropade staden till domän under Camarillan och hennes eget styre. Ryktet säger dock att hon tolkade traditionerna lite väl fritt och kanske är det så att stadsbranden 50 år senare egentligen var en plan från Camarillan för att bli av med henne - eller så kanske jägare kom henne på spåren.

Brunnsparken nattetid

Domänen har under århundradena även setts som en naturskön kulturens pärla vilket lockat såväl mänskliga konstnärer som de av mer vampyriskt slag, däribland Ella Karlsdotter. Människor har utropat Blekinge till “Sveriges Trädgård” och Ronneby till hjärtat i denna. Redan under 1600-talet blev det på modet att “dricka brunn” runtom i Europa, en vana som höll i sig i flera århundraden bland societeten. En sådan brunn fanns i Ronneby, och alltsedan 1705 när källan öppnades för första gången har den lockat besökare från när och fjärran till staden. De vackra omgivningarna runt brunnen utvecklades sedermera till en stor park och är nuförtiden ett kulturreservat. 1897 uppfördes det första brunnshotellet i Brunnsparken men detta brann tyvärr ner 1951. Det människorna i staden inte känner till om den historien är att ett litet antal camareliter på ett rekognoseringsuppdrag hade tagit sin tillflykt till hotellet. Sabbaten fick reda på det och brände ner byggnaden. Det sägs att det tog mindre än 40 minuter för hotellet att brinna ner till grunden.

Europa:

Camarillan är stark i Europa och de flesta större städer har vid ett eller annat tillfälle genom historien styrts av Camarillan. Vissa städer har aldrig ens lämnat en viss klans styre (under Klaner kan du läsa om vilken domän som styrs av vilken klan idag). Följande är dock inte Camarillastyrda:

 • Amsterdam “styrs” av ett råd bestående av fem Anarker. Det är den enda domänen i Europa som Camarillan officiellt uttalat som total fristad för Anarker.
 • Baltikum har en stark Anarknärvaro och förutom Tallinn finns inga uttalade Camarilladomäner.
 • Dublin och Irland i stort har också en högre andel Anarker än Camarillatrogna.
 • Gdansk och Gdynia föll till Sabbaten i samband med Ronnebys fall, vilket försvårar för Camareliter att använda sig av människornas färjenät för att ta sig från kontinenten till Sverige.
 • I Norge har Sabbaten lyckats göra en lös allians med varulvarna där och i dags datum finns det inga etablerade Camarilladomäner i Norge.
 • Köpenhamn tillsammans med Malmö bildar en stor Sabbatdomän och Sabbaten kontrollerar hela Danmark och norra Tyskland, ner till Hamburg.
 • Största delarna av Spanien, södra Italien, Grekland (utom Aten) och större delarna av södra Europa i stort tillhör Sabbaten.
 • I Venedig är alla Gangreler fredade. Det ryktas om att en Methuselah skyddar dem där och slår ner hårt på den som skulle våga skada en Gangrel innanför stadens murar.