Styrelse2020.png

Vi välkomnar nu styrelsen för GALF 2020!

Styrelsen för Göteborgs Allmänna Lajvförening 2020 består av:

Ordförande - Cecilia Rosvall
Vice Ordförande - Jennefer Liepa
Kassör - Evelina Persson
Sekreterare - Emma Naglitsch
Ledamot - Simon Johansson
Suppleant - Pernilla Andersson
Suppleant - Elisabeth Sjöberg

Vi riktar ett tack till Pontus och Sid som nu lämnar styrelsen och ett extra tack till Elisabeth som lämnar posten som ordförande. Ni har gjort ett fantastiskt arbete för föreningen! Vi ser nu fram emot ett nytt år där vi bibehåller den höga standard och passion som drivit föreningen framåt.