VEIN Kapitel 2: En ny stjärna stiger 

Anarkrörelsen i Göteborg har förklarat sig självständiga från Camarillan och hållit detta under ett år. Revolutionens låga har tänts och gnistor har spridit sig till andra städer i Europa som låtit sig inspireras av denna nya stjärna.

Offer har skördats i ett blodigt krig mot Sabbaten som blivit allt mer kaotiskt.

Men andra fraktioner vill heller inte låta sig domineras av varken Camarillan eller Sabbaten. Familjen Giovanni – insestuösa nekromantiker med fingrarna djupt i den kriminella världen. Sets anhängare – en kult fanatiskt trogna sin gudom som utlovar total frihet åt sina trogna. Klan Ravnos – evigt utstötta och misstrodda vandrare som söker ge andra insikt i sina öden. Einhärjarna – en enigmatisk grupp vampyrer som verkat anammat vikingakulturen.

Nu tycks Camarillan förbereda sitt återtåg och något händer även inom Sabbaten.

Klubb Leviathan har kommit att bli en oas för Anarker och oberoende i detta kaos. En plats som kommit att fungera som samlingsplats och inofficiellt Elysium. Dit söker sig nu såväl veteraner från stridigheterna som nykomlingar till staden för att utröna Göteborgs framtid.Varmt välkomna till VEIN kapitel 2: 2019-08-23 och 2019-08-24!

 


Allmän Praktisk Info & Arrangörer

Allmän praktisk Info.

Lajvet heter Versa Est In Sanginum förkortas till VEIN. Det är latin och betyder “Förvandlad till blod”. Det är ett vampyrlajv där man spelar unga vampyrer som är trötta på vampyrsamhällets normer och föråldrade samhällsmodeller. Det är ett lajv om ungdomsrevolution, om kostnaden för frihet. Vad är du beredd att göra för revolutionen?

Lajvet den 23 Augusti: Frilagret

Spelledningen är på plats från 16.00. Genomgången börjar 18.30. Lajvet håller på 19:00-00:00

Lajvet den 24 augusti: Arena 29

Spelledningen är på plats från 16:00 för mellanscener och iordningställande av lokal. Själva lajvet håller på från 19:00 till 00:00

Lajvet har en avgift på 50 kr för en av kvällarna och 100 kr för båda. Vi kommer inte gå igenom eller godkänna någon blurb förens vi fått betalning. Sista anmälningsdag är 18 augusti. Du borde läsa igenom vår texter för att ha en förståelse för lajvet och vår vision. Lajvet är baserat på Vampire the Masquerade, men allt i VEIN följer inte VTM canon.Arrangörer

Huvudarrangör: Alexi Hedlund

Arrangör: Adam Södergren

Arrangör: Evelina Persson

Arrangör: Simon “Röd” Kujala