(English below)
Dead River Companys arrangörsgrupp är glada att annonsera att vi lägger till ett extra lajvtillfälle på den här terminen! Skälen är att vi har sett hur digilajven blivit mer lyckade än vi vågade hoppas på, samt att vårt antal inte bara hållit i sig, utan även vuxit med nya besökare från olika delar av världen. När vi beslöt att skapa ett första digitalt lajv och testa hur ni gillade det kunde vi aldrig ha trott att det så snabbt skulle visa sig ha oanade vinster. Med tanke på hur mycket som pågår i lajvet nu, och med flera nytillkomna som knappt hunnit prova på spelet (och fler är påväg), samtidigt som vissa större plotter behövt pausas, så är spelledningen beredda att jobba lite längre än vanligt för att berätta så mycket av historien som möjligt tillsammans med er innan vi packar ihop för sommarledigheten. Vi är glada och imponerade över hur våra spelare har anpassat sig, kommit med feedback och förslag, samt öppnat upp för nya lajvare som behöver komma in snabbt. Vi hoppas att ni liksom vi ser fram emot en extra möjlighet att se om vi kan utveckla det digitala spelet ett steg till. Det sista lajvtillfället för denna vårtermin kommer ske den 30e maj, samma tid, samma discordkanal. Välkomna!

Dead River Company´s organizing group is happy to announce that we are adding an extra digi-larp to the spring calendar! The reason is that we´ve seen how the digi-larps have been a bigger success that we dared to hope for, and that our numbers not only have stayed consistent, but grown with new visitors from around the world. When we decided to create our first digital larp, and try out how you all´d like it we never could have anticipated the upsides that presented themselves. Considering how much is happening in the larp setting right now, and with several new arrivals barely having had a chance to explore the world of DRC (and more are on the way), and big plots needing to be put on paus, the GMs are ready to work a little bit longer than usual in an attempt to tell as much of the story as we can with you before we pack it in for the summer. We are happy and impressed over how our larpers have adapted, have given us feedback and suggestions, and have opened up for new larpers who need to get into the game quickly. We´re hoping that you, like us, are looking forward to one extra session to see if we can develop this digital larping one step further. The last larp session of the spring takes place on May 30th, same time, same Discord channel. Welcome!