Vampires are such fragile creatures;
we dread the dark, but the light destroys them ...
sunlight, or a stake, or a cross—such common things.
Still, late at night, when the bat-like vampire sings,
we shrink from his voice.

Centuries have taught us:
in shadows danger lurks for those who stray,
and there the vampire bares his yellow fangs
and feels the ancient soul-tormenting pangs.
He has no choice.

We are his prey, plump and fragrant,
and if we pray to avoid him, the more he prays to find us ...
prays to some despotic hooded God
whose benediction is the humid blood
he lusts to taste.
          - Michael R. Burch

När natten är som djupast och mörkast kommer de fram; de som döljer sig i skuggorna och som resten av vampyrsamhället ser ner på - klan Nosferatu. Många undrar hur klanen kommer välja att hantera ansvaret - kommer de att visa med all önskvärd tydlighet att resten av stadens sociala lekar och nippersmycken inte intresserar dem, eller kommer de att visa att oavsett hur staden föraktar dem så kan de spela spelet lika bra som någon annan? 

Plats: Arena 29, Djurgårdsgatan 29, 414 62 Göteborg (träbyggnaden bakom huvudbyggnaden)

Närmaste hållplats: Stigbergstorget

Tid: Spelledning kommer finnas på plats från och med kl. 18:00 för dig som vill komma i god tid. Lajvet beräknas dra igång vid 20:00 och avslutas ca. 01:00. För dig som är inappad och klar så kan du komma när det passar, men om du är ny och vill testa så ska du först skapa en karaktär tillsammans med en spelledare innan du kan delta. Hur du går till väga med detta kan du läsa mer om här. Annars kan du kontakta arrangörerna som träffar lajvarna varje onsdag mellan 15:00-19:00 på café Hängmattan på Karl Johansgatan 16 (leta efter bordet med vita kaniner på). Kontakta en spelledare via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. om du inte inte kan komma på lajvfikat. Om du inte hinner registrera din karaktär med en spelledare innan själva lajvet så kan du ordna detta på lajvdagen innan vi startar om du 1: har en blurb färdig och godkänd samt 2: har bokat en spelledare som är förberedd och har avsatt tid för att registrerar dig samma dag.


Är du nyfiken på att testa vårt lajv? Vill du veta mera om vad allt det här handlar om? Skulle du tycka det var kul att delta i ett kampanjlajv mednågra av Göteborgs mysigaste lajvare? Kom till våra caféträffar på Hängmattan i Göteborg varje onsdag för att hänga med spelare, arrangörer och andra nyfikna!

MH2018 Stöd rund SVE.png

I år stöttar vi i GALF Musikhjälpen. Mellan 10e och 16e december sitter tre programledare inlåsta i en glasbur och sänder musik dygnet runt för att samla in pengar. I år går pengarna till barn med funktionsnedsättningar och deras rätt att gå i skolan och ha en plats i samhället. Men vår digitala bössa skramlar redan ihop pengar för detta ändamål.

För varje milstolpe av 500 kr vi får in i vår bössa så kommer vi att ta en spexig bild, göra en rolig sketch eller något annat roligt baserat på våra lajvkaraktärer.

Var med och bidra du också och se vilka tokigheter vi kan komma på för att alla ska få möjlighet att gå i skola, oavsett funktionsvariation!


Liv och död se vi med ögonen, de äro sol och måne.Så löpa genom världsalltet solarna livgivande, månarna dödande, jordarna underkastande sig liv och död.
Kring allting som är sjukt spinner månen sitt nät, till dess fullmånen kommer och hämtar det en vacker natt.
Döende naturbarn älska döden, de längta efter det ögonblick då månen tar dem.
Naturen är förtrogen med döden, den upplever den varje natt. Den underkastar sig lika gärna solens som månens förtrollning.
Döden är ett sött gift - förruttnelse, men det är intet osunt i döden. Naturen är hälsan själv och förnimmer döden lika sunt som livet.
I förruttnelsen ligger den högsta skönhet och djävulen är Guds högsta godhet. Beundransvärt är det snabba tillintetgörelseverket om hösten.
Naturen står under Guds beskydd. Djävulen har ingen makt över naturen. Naturen är Guds älskling.
Om vi icke bliva naturbarn komma vi icke i himmelriket, ty de religiösa hemligheterna äro naturhemligheter. De trivdes icke i de judiska templen, men väl hos det fåkunniga naturbarnet, som kände med liljorna i Saron.
Naturens väg till Gud är den direkta, eviga och objektiva, utan yttre tillfällighet.
Människohjärtat som söker Gud har att kämpa mot subjektiviteten, ty hjärtat börjar bortom subjektiviteten. Men naturens väg är fredad.

                                                                                                                                  - Edith Södergran

Klan Gangrel har inget att bevisa, och deras tid att ta hand om elysiet kommer synas i detta. Det enda de vill se är ett tryggt elysium, och måhända en tanke till det som de uppskattar. Glittret lämnar de åt styret.

Plats: Fängelset, Kålltorpsgatan 2, 416 52 Göteborg. Byggnad 15.

Närmaste hållplats: Stockholmsgatan

Tid: Spelledning kommer finnas på plats från och med kl. 18:00 för dig som vill komma i god tid. Lajvet beräknas dra igång vid 20:00 och avslutas ca. 01:00. För dig som är inappad och klar så kan du komma när det passar, men om du är ny och vill testa så ska du först skapa en karaktär tillsammans med en spelledare innan du kan delta. Hur du går till väga med detta kan du läsa mer om här. Annars kan du kontakta arrangörerna som träffar lajvarna varje onsdag mellan 15:00-19:00 på café Hängmattan på Karl Johansgatan 16 (leta efter bordet med vita kaniner på). Kontakta en spelledare This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. om du inte inte kan komma på lajvfikat. Om du inte hinner registrera din karaktär med en spelledare innan själva lajvet så kan du ordna detta på lajvdagen innan vi startar om du 1: har en blurb färdig och godkänd samt 2: har bokat en spelledare som är förberedd och har avsatt tid för att registrerar dig samma dag.


Är du nyfiken på att testa vårt lajv? Vill du veta mera om vad allt det här handlar om? Skulle du tycka det var kul att delta i ett kampanjlajv med några av Göteborgs mysigaste lajvare? Kom till våra caféträffar på Hängmattan i Göteborg varje onsdag, kl.15:00-19:00, för att hänga med spelare, arrangörer och andra nyfikna!

 

Good King Wenceslas look’d out,
    On the Feast of Stephen;
When the snow lay round about,
    Deep, and crisp, and even:
Brightly shone the moon that night,
    Though the frost was cruel,
When a poor man came in sight,
    Gath’ring winter fuel.
“Hither page and stand by me,
    If thou know’st it, telling,
Yonder peasant, who is he?
    Where and what his dwelling?”
“Sire, he lives a good league hence.
    Underneath the mountain;
Right against the forest fence,
    By Saint Agnes’ fountain.”
“Bring me flesh,and bring me wine,
    Bring me pine-logs hither:
Thouand I will see him dine,
    When we bear them thither.”
Page and monarch forth they went,
    Forth they went together;
Through the rudewind’s wild lament,
    And the bitter weather.
            -   John Mason Neale
Klan Ventrue, under ledning av ancillae Fredrika Brahe, tar härnäst på sig ansvaret för elysium. De välkomnar alla att dela aftonen med dem och utlovar ett lysande och fortbildande möte. Klan Ventrue efterlyser en ansträngning från samtliga inbjudna att bidra till en behaglig atmosfär. De tillägnar en hyllning till fältherre Brahe som i detta nu för Camarillans standar vidare in i Sverige och sprider ett bloss av ljus som genomtränger Sabbatens mörker. De vill även lyfta en eloge till prins Corday av Göteborg och stadens styre och intyga sitt starka stöd inför dessa besläktades goda arbete och föredömme för stadens medborgare. 

Plats: Tempel Riddare Orden, Storgatan 3, 411 24 Göteborg

Närmaste hållplats: Hagakyrkan

Tid: Spelledning kommer finnas på plats från och med kl. 18:00 för dig som vill komma i god tid. Lajvet beräknas dra igång vid 20:00 och avslutas ca. 01:00.

För dig som är inappad och klar så kan du komma när det passar, men om du är ny och vill testa så ska du först skapa en karaktär tillsammans med en spelledare innan du kan delta. Hur du går till väga med detta kan du läsa mer om här. Annars kan du kontakta arrangörerna som träffar lajvarna varje onsdag mellan 15:00-19:00 på café Hängmattan på Karl Johansgatan 16 (leta efter bordet med vita kaniner på). Kontakta en spelledare via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. om du inte inte kan komma på lajvfikat. Om du inte hinner registrera din karaktär med en spelledare innan själva lajvet så kan du ordna detta på lajvdagen innan vi startar om du 1: har en blurb färdig och godkänd samt 2: har bokat en spelledare som är förberedd och har avsatt tid för att registrerar dig samma dag.


Är du nyfiken på att testa vårt lajv? Vill du veta mera om vad allt det här handlar om? Skulle du tycka det var kul att delta i ett kampanjlajv med några av Göteborgs mysigaste lajvare? Kom till våra caféträffar på Hängmattan i Göteborg varje onsdag, kl.15:00-19:00, för att hänga med spelare, arrangörer och andra nyfikna!

 

Double, double toil and trouble;
Fire burn and caldron bubble.
Fillet of a fenny snake,
In the caldron boil and bake;
Eye of newt and toe of frog,
Wool of bat and tongue of dog,
Adder's fork and blind-worm's sting,
Lizard's leg and howlet's wing,
For a charm of powerful trouble,
Like a hell-broth boil and bubble.

Double, double toil and trouble;
Fire burn and caldron bubble.
Cool it with a baboon's blood,
Then the charm is firm and good.
           - William Shakespeare

Alla helgons dag, en dag att uppmärksamma helgon och matyrer, och en natt som tillhör klan Tremere. Elysiet välkomnar denna inåtvända klan att skapa en plats för alla Göteborgs vampyrer. Klanen i sig välkomnar möjligheten att uppmärksamma sina dygder och uppmuntrar Göteborg att göra dem sällskap under en tid på året då slöjan mellan vår värld och andra plan är som tunnast. Klan Tremere leder, med ett ljus i handen, och vädjar åt er att inte titta för djupt in i skuggorna som omger oss, utan att slå er ner för ett samtal om livets mysterier. Istället för ytligt glitter, sanslöst kaos, eller tomma ord och muskler utan tanke, bör en vampyr stärka sitt sinne. Studera, fundera och reflektera genom denna natt i höstmörkret.

Plats: Arena 29, Djurgårdsgatan 29, 414 62 Göteborg (träbyggnaden bakom huvudbyggnaden)

Närmaste hållplats: Stigbergstorget

Tid: Spelledning kommer finnas på plats från och med kl. 18:00 för dig som vill komma i god tid. Lajvet beräknas dra igång vid 20:00 och avslutas ca. 01:00. För dig som är inappad och klar så kan du komma när det passar, men om du är ny och vill testa så ska du först skapa en karaktär tillsammans med en spelledare innan du kan delta. Hur du går till väga med detta kan du läsa mer om här. Annars kan du kontakta arrangörerna som träffar lajvarna varje onsdag mellan 15:00-19:00 på café Hängmattan på Karl Johansgatan 16 (leta efter bordet med vita kaniner på). Kontakta en spelledare via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. om du inte inte kan komma på lajvfikat. Om du inte hinner registrera din karaktär med en spelledare innan själva lajvet så kan du ordna detta på lajvdagen innan vi startar om du 1: har en blurb färdig och godkänd samt 2: har bokat en spelledare som är förberedd och har avsatt tid för att registrerar dig samma dag.


Är du nyfiken på att testa vårt lajv? Vill du veta mera om vad allt det här handlar om? Skulle du tycka det var kul att delta i ett kampanjlajv mednågra av Göteborgs mysigaste lajvare? Kom till våra caféträffar på Hängmattan i Göteborg varje onsdag för att hänga med spelare, arrangörer och andra nyfikna!