Dead River Company (DRC) är ett vampyrlajv som är baserat på White Wolfs rollspel Vampire the Masquerade (VtM), men med ett eget regelsystem anpassat för lajv.

VtM är ett hopkok av all mytologi, legender och populärkulturella varianter, så som böcker och filmer, som omger vampyren. Resultatet är en unik version av vampyrmyten som lånar friskt från alla sina föregångare. Genom att till exempel dela upp vampyrerna i klaner vars exklusiva egenskaper går i "arv" från generation till generation, men med några gemensamma svagheter som påverkar hela rasen så förklarar VtM hur vampyrer kan beskrivas så totalt olika i olika berättelser, som blodtörstiga, fula monster eller plågade och vackra men ack så ensamma nattvandrare. Detta ger också spelare en unik möjlighet att dyka ner i den här världen och skapa precis den typen av vampyr som hon vill prova på.

Lajvets handling utspelar sig främst i Göteborg, men i DRC är staden en hårdare och mörkare plats med fler mysterier. Den är större, med fler dunkla gränder och språng som också innehåller mer misär, korruption och våld. Klyftorna mellan de som har och de som inte har är djupa och breda. Gäng och organiserad brottslighet har etablerat sin närvaro sedan länge. Men staden är även full av vanliga människor som bara vill leva sina liv så gott de kan. Och i skuggorna bakom samhället, avvisade av de flesta som gamla legender och vandringssägner, lever vampyrerna. De existerar vid sidan av människorna, jagar och influerar, men alltid i det fördolda. De har sitt eget samhälle, och sina egna lagar, och den främsta av dessa är att aldrig låta vampyrernas existens bli känd.

Spelet hänger på spelarnas engagemang och förmåga att gå in för sin roll och porträttera denna på bästa sätt. För dig som deltar så måste du vara införstådd med de lagar och regler som gäller i spelvärlden och påverkar vampyrsamhället. Vampyrernas lagar kallas för traditionerna. Bryter din karaktär mot dessa lagar så kommer det få konsekvenser inuti spelet, och de kan variera stort beroende på hur du som spelare väljer att agera.

Den andra uppsättningen regler som finns är de som arrangörerna satt upp för hur spelet ska gå till, hur stridssystemet och de olika krafterna fungerar, hur spelsituationer ska lösas praktiskt och så vidare. Dessa regler måste du som spelare följa. Fusk och regelbrott kan leda till avstängning från lajvet.

Arrangörer för Dead River Company är:

Fanny Niklasson Wihlborg

Niklas Danielsson

Alkiz Hogedal

Emma Naglitsch

Liv Westring

Arrangörsgruppen kan nås via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.