Influenserna används i Dead River Company som en del av det större spelet mellan karaktärer om kontroll över olika delar av Göteborg, men också för att öka deras personliga makt. En vampyr med starka influenser kan vara mycket användbar och skapa många allierade och tjänster; hon är allas bästa vän. Influenser är vampyrernas sätt att dra i trådar och diskret främja sina egna intressen utan att ge sig till känna. Slarvigt användande av influenser kan leda till oönskad uppmärksamhet från den mänskliga världen vilket lätt kan klassas som maskeradbrott.

Den gyllene regeln

Den gyllene regeln för användandet av influenser är att oavsett din karaktärs influensnivåer så hänger en framgångsrik influensomgång ofta på att du kan ge en genomtänkt och planerad beskrivning av vad du önskar åstadkomma. En generell regel är att en detaljerad och rik beskrivningen av en handling eller investering med en tydlig tanke bakom sig kommer ge ett bättre resultat än handlingar som tyder på dålig planering.

Varje influens finns i sju nivåer vilka representerar ett ökat inflytande i staden. Influenserna gäller för Göteborg och är svåra att använda i andra städer, men kan du argumentera för hur detta skulle gå till så finns ändå möjligheten. Viktigt är att tänka på att risken för maskeradbrott ökar med varje nivå. Användandet av influenser på nivå fem och över kommer garanterat att resultera i uppmärksamhet ifrån omvärlden, såvida du inte gjort ett extravagant arbete med att dölja alla spår efter dig.

 

Influenser

De typer av influenser som finns i DRC är följande: Byråkrati, Finans, Gatuliv, Herd, Industri, Juridik, Lokaler, Lyx, Media, Ockult, Polis, Politik, Societeten, Tillgångar, Transport, Trossamfund, Undre Världen, Universitet och Vården.

Många av dessa influenser kan vara olika sätt att uppnå samma mål, och en influens kan uppnå många olika saker. Alla influenser är inte nödvändigtvis exakt lika balanserade, några är mycket mångsidiga, andra är specialiserade men när de väl behövs så är de en livräddare. Fokusera på vad din karaktär är för en typ av person snarare än vad som är användbart när du väljer dina influenser, och se dem som en förlängning av karaktärens personlighet.

Balansen

Camarillans största styrka gentemot Sabbaten är dess manipulerande av den mänskliga världen till sin fördel för att stärka sina egna positioner och försvåra för hotande Sabbat. Via sina influenser så kan Camarillans besläktade tillexempel dölja maskeradbrott, och en stor del av kriget om Göteborg handlade just om att sakta men säkert ta över staden via influenser för att kunna kontrollera flödet av information och diverse mänskliga spelpjäser.

Göteborg är uppdelat i 18 områden, en kvarleva från kriget. För att investera så måste du bestämma vilket av dessa områden du vill lägga dina investeringar i. Varje område har ett HP-värde som avgör dess hälsa. Ett hälsosamt område är enklare att jaga i och är svårare för Sabbaten att få inflytande i eller ta över. För att få ett starkt Göteborg så behöver alla 18 områden ha en god hälsa. Ju svagare hälsa ett område får desto mer kommer Sabbaten att kunna röra sig i det och sprida kaos; den lokala terrornivån går upp, människor väljer att flytta, affärer slår igen och många investeringar i området kommer att ge mycket sämre utdelning, såvida du inte använder dig av sådana influenser som tillexempel Undre Världen som “passar in” i det rådande klimatet i området. Detta kan dock lätt leda till att området skadas ännu mer (ingen vill bo eller arbeta i gangsterområden) och om HP-värdet går i golvet så0kommer området räknas som helt förlorat till Sabbaten. Teoretiskt sett kan alltså hela Göteborg gå förlorat om inte stadens besläktade förvaltar sina influenser klokt. Nyckelordet är balans. För få influenser i ett område är illa, men även för många kan leda till oönskad uppmärksamhet, oro och sämre utdelning på investeringar samt en högre risk för fler maskeradbrott eftersom människorna börjar bli medvetna om att underliga saker händer omkring dem, även om de inte säkert kan säga vad. Det är även viktigt att tänka på vilken typ av influenser du lägger i ett område- som vi nämnde ovan så kommer influenser i Undre Världen att fungera i ett område med låg hälsa, men de riskerar också att göra området ännu sämre av förklarliga skäl såvida de inte används på rätt sätt. Sju nya lyxkrogar som slår upp på Avenyn samtidigt kommer utan tvekan att få lokal media att höja ögonbrynen och fråga vad som pågår. Stora mängder influenser som spenderas samtidigt kommer också att få reaktioner ifrån omvärlden och lätt resultera i potentiella maskeradbrott. Alltså- balans, måttfullhet och strategiskt tänkande är viktiga saker att ha i åtanke när du ger dig i kast med att använda dina influenser.

Investeringar och handlingar

Det finns två saker som du kan göra med dina influenser: investeringar och handlingar.

Du kan välja att kombinera dina influenser eller använda bara en typ, och välja nivå av dina tillgängliga nivåer.

Exempel på typer av handlingar: att attackera en annan karaktärs influenser; att blocker en attack på din karaktärs influenser; låna influenser till varanda; att på olika sätt förstärka en handling för att ge den mera genomslagskraft eller större chans att lyckas, att slå samman dina influenser med andra karaktärer; att dölja en handling från att spåras; att spåra andra karaktärers influenshandlingar; att försvara dina influenser om du fruktar att de kommer attackeras; att spionera på vad andra gör med sina influenser förutsatt att du kan spåra dem först, du kan spåra influenser som du kommit i kontakt med tillbaka till karaktären som styr dem, välja en typ av influensaktivitet som du vill hålla ett öga på och mycket mer. Du påverkar även staden, institutionerna, grupperna och människorna i den. Allt handlar som sagt om hur du väljer att gå till väga, vad du vill åstadkomma, vilka influenser du vill använda för att uppnå detta och hur igenomtänkt allt detta är.

Den andra saken du kan göra med dina influenser är att skapa en investering. Din karaktär kanske vill bygga en klubb, en korvkiosk, ett haven eller ett hem för ungdomar med psykiatriska besvär. En investering är just det; en sammanslagning av olika influenser för att bygga något mera bestående, något solitt som kommer stå kvar från månad till månad. Investeringar kan attackeras, förstärkas, byggas på, nedmonteras och egentligen allt annat du kan föreställa dig.

0

Resurser eller kontakter

En investering kommer även att ge en avkastning. Det finns två typer av avkastning som du kan välja mellan: resurser eller en kontakt. Resurser kan användas som ett generellt smörjmedel i handlingar eller skapandet av nya investeringar. De kan användas till mutor, betalning eller till att uppgradera saker, och även omvandlas till tillfälliga influenser som inte regenereras när de väl använts. Det kostar två i resurs för en enhet. Mera om enheter längre ner på sidan.

En kontakt är en människa som på något sätt är kopplad till din investering. Denna kontakt kan användas till att tillexempel få tag på information, men kommer också med sina egna influenser som hen kan använda till din karaktärs fördel. En kontakt är ingen slav eller en person som står helt under din karaktärs kontroll som en ghoul (såvida din karaktär ghoular henom, eller hittar något sätt att få henom under sin kontroll), utan en människa som behöver hanteras som en tillgång. En kontakt kan ge oväntade fördelar; andra tillfälliga kontakter, oväntad information, tjänster eller kontakter med andra besläktade. En kontakt är mera oförutsägbar, men kan ge mer än resurser som är pålitligare men mera begränsade.

Användandet av influenser sker i rundor som består av två veckor och ligger mellan varje lajv. Efter att du har använt en influens så är denna förbrukad för resten av rundan, men kommer att regenereras när nästa runda tar sin början. resurser från en investering som används till något förbrukas permanent, men så länge investeringen som genererar den står kvar så kommer den att fortsätta generera resurser varje månad. Varje investering får också ett eget HP-värde som bestäms av SL beroende på hur den har byggts upp och av vad. HP-värdet kommer att avgöra hur svårt det kommer vara att attackera, skada och förstöra andra karaktärers investeringar. En skadad investering kommer så småningom att generera mindre resurser och slutligen inga alls tills den repareras. En kontakt kan spåras upp och dödas och är då permanent borta från spelet.

Influenserna

Det som följer är alternativ för att ge en fingervisning kring vad du kan göra med de olika influenserna och deras olika nivåer, men möjligheterna begränsas inte till dessa alternativ utan till vad du själv kan komma på att göra med dem.

Byråkrati

Större organisationers, både kommunala och privata affärsverksamheters, kontor (t.ex. Göteborgs Stad), inklusive “utiliteter” (el, vatten, värme, etc); skapandet och kringgåendet av byråkratiskt krångel. Fina trådar kopplar samman Byråkrati, Juridik, Polis, Finans och Universitet .

Nivå 1: Påverka/spåra underhållsräkningar, påskynda mindre men tidskrävande processer, utnyttja mindre byråkratiska kryphål, sammanställ filer av personers spårbara aktiviteter (betalningar, bussresor, kontoutdrag, etc.)

Nivå 2: Ändra födelseattest / körkort, tillfälligt stänga ner mindre vägar eller parker, skicka besiktningsmän/inspektörer till platser, orsaka förseningar i ansökningar, berättiga dig själv offentliga medel (motsvarande 2 resurser).

Nivå 3: Skapa falskleg, dödsattest, vigselbevis, pass, stänga ner en offentlig skola i en hel dag, stänga ner ett mindre företag för överträdelser, starta/stoppa utiliteter (vatten, el, etc) i ett kvarter.

Nivå 4: Skapa falska lagfartsbevis och titlar, avlyssna telefoner, initiera besiktning från offentlig institution (typ skatteverket), sakta ner en rättsprocess eller utredning under oanständiga mängder paragrafrytteri, få spårlös tillgång till “utiliteter”.

Nivå 5: Starta, stoppa, eller förändra program och policy på stadsnivå (typ trängselskatt), stänga ner ett stort företag för överträdelser, ändra i stadsplaneringen, förinta en persons register på stadsnivå, stoppa en utredning på riksnivå.

Nivå 6: Arrangera en hemlig revision av en person eller företag, förstör alla ID-register för en enskild person, få hela departement avskedade eller förflyttade, få teknisk immunitet från något.

Nivå 7: Stäng ner utiliteter en dag i hela staden förutom i ditt haven, riv alla blåa hus i kommunen, deklarera ett område som utländskt territorium, transportera tonnvis med kärnavfall till dina vänner.

↑Till influenser

 

Finans

Allting pengarelaterat; banker, investeringsfirmor, aktiehandlare, mäklare etc.

Nivå 1: Få ett lån (motsvarande 6 resurser - återbetala 8 resurser), få insikt i ekonomiska trender, få tillgång till flera revisorer över hela stan, göra en kreditupplysning på någon, identifiera huruvida en sedel är äkta eller falsk, få tillgång till ca 10 000 kr, kontanter.

Nivå 2: Spåra normala bankkonton, identifiera en persons lånsäkerheter, få insidertips om börsmarknaden, låna upp till 10 resurser, betala igen 14.

Nivå 3: Skapa ett säkert bankkonto, få tillgång till bankomatkameror, få kopior av någons signatur, låna upp till 16 i resurser, betala igen 20.

Nivå 4: Försena insättningar; påverka kreditarkiv, manipulera specifika börstransaktioner, få skatteverket eller kronofogden att utföra utredning/revision, låna upp till 20 i resurser, betala igen 25.

Nivå 5: Kontrollera en aspekt av bankväsendet på stadsnivå, stoppa en skatteverksutredning, utestänga ett småföretag, låna 30 i resurser, betala igen 35.

Nivå 6: Manipulera bankväsendet på lokal nivå, stoppa lån, ta konton i beslag, stänga ner mellanstora företag, skicka ut indrivare, låna 40 i resurser, betala igen 40.

Nivå 7: Stänga ner stora banker, köpa vilket känt föremål som helst som går att köpa, ha vad som helst importerat eller byggt, ta över vilket företag eller kooperation som helst i domänen, låna 60 i resurser, betala igen 40.

↑Till influenser

 

Gatuliv

Hemlösa, gatugäng, icke-organiserad brottslighet.

Nivå 1: Ha tillgång till generellt skvaller ute på gatan, identifiera de flesta gäng, deras områden och vanor, bekantskap med härbärgen och akutboenden (typ Tillfället), att kunna läsa och tyda graffiti.

Nivå 2: Leva mer eller mindre utan rädsla på samhällets undersida; få tillgång till andra klassens smuggelgods/droger, identifiera olagliga substanser, känna till vanliga faror i ett givet kvarter.

Nivå 3: Få en del tjänster från gatufolk eller gäng, få tag på vanliga pistoler eller närstridsvapen, spana på en byggnad med hjälp av hemlösa, sprid ut ett rykte på gatan.

Nivå 4: Mobilisera grupper med hemlösa, ha något att säga till om i nästan all gängverksamhet, få tag på hagelgevär och andra gevär, få ett gäng att beskydda någon, använda en ficktjuv för att plantera droger på någon.

Nivå 5: Initiera drive-by skottlossningar, identifiera vanliga polisinformanter, starta en småskalig skottlossning mellan två gäng, använd de hemlösa som budbärare/informationsnätverk/infiltratörer.

Nivå 6: Starta storskaliga gängkravaller, organisera demonstrationer bland de hemlösa, plundra företag/butiker, identifiera någon som en fiende till de fattiga, bojkotta ett härbärge.

Nivå 7: Rita om gränserna till gängområden, skapa en gatumartyr, organisera och utför kravaller och upplopp genom hela staden, se till att någon är under konstant uppsikt, skapa egna gäng, skapa “månadens drog”.

↑Till influenser

 

Herd

En herd är en grupp med människor som du kan livnära dig på utan rädsla. En herd kan se ut på många sätt, så som en krets av kinkiga klubbmänniskor, en personlig kult eller en person som har blivit beroende Kyssen. En Herd kan användas för att utföra uppgifter men är inte i regel speciellt kontrollerbara.

Nivå 1: En person.

Nivå 2: Tre personer.

Nivå 3: Sju personer.

Nivå 4: 15 personer.

Nivå 5: 25 personer.

Nivå 6: 40 personer.

Nivå 7: 60 personer.

↑Till influenser

 

Industri

Affärsverksamheter som tillverkar saker, fackföreningar. och för att använda olaglig arbetskraft. Alla svartjobbare är dödliga med Grundvärde 4, Mentalvärde 2, HP 7 och en specifik hantverksfärdighet.

Nivå 1: Bli informerad om industriprojekt och rörelser, fackföreningsmedlemskap, låna bärbara verktyg, lära dig ett yrke, få en nattjobb, få din bil lagad billigt.

Nivå 2: Få mindre projekt som utförda av små grupper hantverkare, ordna små "olyckor" på arbetsplatser, få en skicklig svetsare att göra ett jobb åt dig, bli känd som en god medlem av ett enskilt fackförbund, förskingra handkassan eller ta resurser ur den fackliga fonden (motsvarande 2 resurser).

Nivå 3: Få en svartjobbare att förstöra någonting, organisera en mindre strejk, ta över en masugn för en kort tid, få speciell ammunition/ bepansring åt fordon/ tortyrverktyg tillverkade.

Nivå 4: Få ett par svartarbetare att bränna ned något, stäng eller återuppliva en liten fabrik, ta över en liten fabrik för ett par veckor, få vem som helst utsparkad från ett fackförbund, initiera en inspektion av en industriell arbetsplats.

Nivå 5: Få ett halvt dussin maskerade svartarbetare att kidnappa / terrorisera någon, manipulera en stor, lokal industri, organisera en en stor, lokal strejk, låta tillverka ett hundratal av någonting, förhindra inspektioner.

Nivå 6: Få ett dussin svartarbetare med motoriserad utrustning att riva en byggnad, avbryta produktionen av en enda tillverkad resurs i domänen, bygga ett absurt specialbyggt haven.

Level 7: Få varje industri i länet att börja med vapentillverkning, göra dag till natt genom extrema utsläpp från fabriker, sparka ut ett multinationellt företag ur domänen.

↑Till influenser

 

Juridik

Domare, nämndemän, advokater, advokatbyråer, sammanträdesrum, mm.

Nivå 1: Få gratis representation för små fall, ha en advokat som faktiskt svarar när du ringer, stämma folk som jävlas med dig, eller få information om någons tillgångar/rättsliga status.

Nivå 2: Undvika att bli häktad, få mindre åtal släppta, få en lugn uppgörelse när du blir stämd, få en advokat för att bygga en komplett profil på någon, sakta ned utredningar, och du kan få tillgång till kapital från brottsofferfonder (motsvarande 2 resurser).

Nivå 3: Få en god representation, manipulera rättsliga förfaranden på olika sätt (testamenten, kontrakt, etc.), initiera en utredning på kommunal nivå, låta en advokat med assistenter fylla någons vakna tid med rättsliga utfrågningar.

Nivå 4: Få en domstol att kalla någon, binda upp rättsfall, få de flesta åtal avskrivna, avbryta eller ordna permission, starta en utredning på landstingsnivå.

Nivå 5: Stoppa en utredning på landstingsnivå, hålla deportationsförfaranden för en person, återkalla en efterlysning, dölja ägande av det mesta, finna en rättslig svaghet att utnyttja.

Nivå 6: Stänga ner vilken utredning som helst, arrangera utgången av ett rättsfall, få advokatsamfundet att utesluta en lokal advokat, starta en utredning mot en domare, allvarligt hota vem som helst med valfritt åtal.

Level 7: Handplocka domare, godtyckligt bestämma utgången för samtliga rättsfall i domänen, stämma vem som helst och vinna, starta en utredning om en lag och troligtvis få den ändrad, skriva in lämpliga kryphål i en lag.

↑Till influenser

 

Lokaler

Lokaler, lokalförvaltning, fastigheter, fastighetskontor, fatigshetsmäklare, bostadsbolag, fastighetsskötare, hyresvärdar, hyresgästföreningar m.m.

Nivå 1: Få tag på en liten lägenhet på ett rum och kök utanför centrum. Känna en lokalvårdare i en offentlig byggnad som kan ge enkel information under arbetstid. Hyra en lokal från den lokala villaföreningen för ett evenemang.

Nivå 2: Få tag på en lägenhet med två rum och kök nära centrum. Få tips om aktuella, större rörelser på bostadsmarknaden. Ha kontakter med några olika lokalvårdare. Snabbt kunna hitta ritningar på byggnader som inte har några restriktioner. Möjlighet att komma in i lokaler som inte är larmade eller har en säkerhetsnivå över dörrlås via kontakter förutsatt att du inte lämnar spår efter dig.

Nivå 3: Ha tillgång till en rymlig, central lägenhet i stan, eller en villa. Goda kontakter med olika mäklare. Tillgång till ritningar över olika byggnader som legat begravda i offentliga arkiv. Vända en bostadsförening mot en av deras medlemmar. Insyn i bostadsmarknaden. Möjlighet att komma in i lokaler som är larmade via kontakter så som en klädbutik eller museum.

Nivå 4: Ha tillgång till en lyxig lägenhet i centrum, lyxig villa, eller medelstor verksamhetslokal. Ha tillgång till stora lokaler för evenemang i valfri del av domänen. Kunna nyttja lokaler för kortvariga projekt utan att lämna ett pappersspår.

Nivå 5: Ha tillgång till en herrgård, eller domänens finaste penthouse.God insikt i hur bostadsbranchen rör sig, och viss möjlighet att påverka den. Stort inflytande med mäklare, bostadsföreningar och hyresvärdar och förmåga att dra i trådar med dessa. Ha tillgång till mellanstora arenor, och motsvarande lokaler för evenemang.

Nivå 6: Ha tillgång till ritningar över de flesta typer av byggnader i domänen, inklusive hemliga rum och dolda områden såvida inte speciella omständigheter råder. Ha tillträder till alla byggnader och domäner i lokalen som inte skyddas av speciella säkerhetsföreskrifter via kontakter med lokalvårdare, boende, anställda eller mäklare. Ha tillgång till ett privat penthouse.

Level 7: Ha tillgång till ritningar över alla typer av byggnader i domänen, inklusive off-the-books byggnader, rum och dolda områden såvida inte speciella omständigheter råder. Ha tillträde till alla typer av byggnader och lokaler, offentliga eller privata, via kontakter med lokalvårdare, boende, anställda eller mäklare. Ha tillgång till en herrgård/slott med 25+ rum och tillhörande marker och hemliga rum näst intill omöjliga att hitta. Ha tillgång till underliga eller avvikande nyheter rörande lokaler i domänen.

↑Till influenser

Lyx

Nivå 1-7: Lyx är det specialbyggda, det exklusiva, det importerade, det skräddarsydda. Lyx är körsbäret på glassdrinken och det som uppgraderar de influenser du använder såsom du kan motivera det för att få bättre resultat eller mera genomslag.

↑Till influenser

 

Media

Tidningar, tv, och radio, digitala och analoga, lokal till domänen.

Nivå 1: Bli i ett tidigt skede informerad om stora nyheter, få mindre artiklar publicerade, känna några reportrar att tipsa, få tid i den lokala radion, få en insändare publicerad i en underground-tidning eller ett gästinlägg publicerad i en någorlunda populär, lokal blogg.

Nivå 2: Tysta ner små artiklar och rapporter, få information via undersökande reportrar, få en fotograf att dyka upp där du vill, ha en reporter i din fickan, spåra kontaktannonser.

Nivå 3: Initiera nyhetsutredningar och rapporter, få tillgång produktionsmaterial (kameror, mjukvara, ljus etc.), starta en stor undersökande story, få ett större nyhetsteam från tv med satellit-feed att dyka upp, göra en independentfilm.

Nivå 4: Initiera ett falskt nyhetsinslag som får lokal uppmärksamhet, influera valet av nyheter, få en redaktör att döda en story, få radiokändisar avskedade, döda en fri tidning eller blogg.

Nivå 5: Initiera ett falskt nyhetslag som får uppmärksamhet i Västra Götaland, få anställda på tidningar avskedade, påverka handlingen i en svensk tv-serie, ändra en radiostations format, stoppa en valfri nyhet, äga en obunden lokal TV-station.

Nivå 6: Initiera ett falskt nyhetsinslag som får uppmärksamhet av hela landet, få tv-kändisar avskedade, kontrollera en lokal tidning eller tv-filial, skapa en tv-serie, skapa en storbudgetfilm i domänen, avbryta lokal bevakning av ett sportevenemang, få tag på och slösa bort offentliga medel (motsvarande resurser 20).

Nivå 7: Skapa en massiv reklamkampanj med genomslag, göra någon till en kändis mot deras vilja, ge din storbudgetfilm en god möjlighet att vinna prestigefyllda priser (t.ex. Guldbaggen) och internationell berömmelse, fullkomligt omstrukturera en tidning eller lokal tv-station så att den i princip upphör att existera i sin tidigare form.

↑Till influenser

 

Ockult

Hemliga och underjordiska grupper, bibliotek, experter och affärer som specialiserat sig på det övernaturliga.

För närmare information rörande riter kontakta SL. Det är generellt sett lättare att hitta någon som kan utföra en rit åt dig än att lära dig själv via Ockult. Dessa riter är inte jämförbara med Thaumaturgy.

Nivå 1: Kontakta vanliga ockulta grupper och firmor, gå med i en mera obskyr religiös grupp, få info om nya trender eller faror i den ockulta subkulturen i domänen, få tag på ljus, ben, kristaller etc. av en godtagbar kvalitet, få tag på tillbehör till enkla ritualer (galangalolja, tamarisk, fjädrar, blanka stenar, etc.), få tag på texter med enkla ritualer av varierande kvalitet och kaliber.

Nivå 2: Få tag på mera obskyra texter och ritualtillbehör (alkemiskt rena metaller, trä behandlat på specifika sätt etc), undersöka lore gällande olika övernaturliga varelser av osäker kvalitet, veta vart man hittar personer som kan utföra olika ritualer på en grundläggande nivå, kunna avgöra om ett föremål är påverkat av ockulta krafter på något sätt, kunna identifiera ockulta föremål.

Nivå 3: Få tag på sällsynta texter och ritualtillbehör (föremål kopplade till väldigt specifika astrologiska/magiska omständigheter, “äkta” mandrake, etc), finna ockulta luntor, undersöka mera exklusiv lore, manipulera en lokal kult, få en expert att svara på dina frågor eller utföra en obskyr ritual, kunna lokalisera specifika ockulta föremål inom domänen, utföra enkla ritualer, vara känd som en inflytelserik individ i de ockulta kretsarna inom domänen.

Nivå 4: Känna igen tecknen och spåren av en övernaturlig varelse när du ser dem, lära dig sällsynta ritualer, utföra obskyra ritualer, undersöka sällsynt lore, få tag på blod från olika övernaturliga varelser, kunna ta reda på exakt hur ett föremål har påverkats av ockulta krafter, få tillträde till mycket hemliga ockulta kretsar i domänen, ha full koll på rörelserna i den ockulta subkulturen i länet.

Nivå 5: Få tag på simplare magiska föremål, få tag på exklusiv lore som egentligen är reserverad för dem som är på “insidan” av gruppen som loren avhandlar, hitta trådar av löjligt sällsynt lore, skapa egna enkla ritualer, veta vart du ska finna olika övernaturliga varelser, utföra sällsynta ritualer, samla andra utövare för att kunna utföra gruppritualer och få en större effekt.

Nivå 6: Undersöka och hitta ritualer och riter från luntor och texter som för länge sedan försvunnit från resten av världens medvetande, hitta lore god nog för att kunna passera som en erfaren medlem av den grupp loren berör(kunskapsmässigt i alla fall), hitta magiska föremål, finna de djupa hemligheterna som denna världen och andra har förlorat, få tillgång till sätt att påverka hela domänen med dina ockulta krafter, sitt som överhuvud över ett mäktigt, ockult sällskap.

Nivå 7: Få ockulta experter från hela världen att resa till dig för att byta hemligheter, undersök och finn löjligt sällsynt lore, få tag på vilken ockult volym som helst som inte är inspärrad i Vatikanen eller förlorad på ett annat plan, få tag på mäktiga magiska föremål.

↑Till influenser

 

Polis

Tjänstemän inom polisväsendet och yrken relaterade till det, häkten, fängelse och polisstationer.

Nivå 1: Samla polisinformation och rykten, undvik trafikböter, förstå en polisradio, hitta häktade personer, fråga en konstapel om vad hen har sett i sitt område.

Nivå 2: Kolla upp registreringsskyltar, undvik straff för mindre brott och förseelser, få en polis att ha ett öga på ditt haven, känn en lägre polischef vid en polisstation, få tag på brottsregister, få vetskap om pågående utredningar.

Nivå 3: Hitta interna hemligheter, få kopior av utredningsrapporter, skicka poliser att hindra, trakassera och/eller muddra någon, initiera en lokal eller kommunal brottsutredning, kalla in helikoptersökningar.

Nivå 4: Få tag på konfiskerade vapen eller smuggelgods; få allvarliga åtal avskrivna, sätt dig någon för ett brott, kalla in insatsstyrkan, gör dig ett haven i en polisstation, skaffa resurser antingen via bevismaterialrummet, eller via appropriering (motsvarande 6 resurser).

Nivå 5: Inled stora utredningar på flera nivåer, arrangera “setups” och undercoveroperationer, få poliser avskedade, förhindra en lokal brottsutredning på hög nivå (SÄPO), sätt dit någon för en serie brott.

Nivå 6: Handlingsförlama en polisstation kort tid, stäng ner vilken utredning som helst, sätt dit (eller ta bort) någon från Säpos lista av mest efterlysta, skapa en hemlig illegal insatsgrupp.

Nivå 7: Kalla in ALLA, handlingsförlama ett helt polisdistrikt i en kort tid, flytta resurser och personal från ett polisdistrikt till ett annat, skriv departementspolicy efter behag, gör någon till samhällsfiende nummer ett, gör någon immun mot arrest.

↑Till influenser

 

Politik
Folkvalda tjänstemän; domare, kommunalråd, landstingsfullmäktige och riksdagsmän, etc.

Nivå1: Lobbyverksamhet på låg nivå, identifiera enskilda politikers verkliga plattform, få reda på viktiga donatorer till politiska kampanjer, få tag på kampanjplakat/skyltar, knappar, klistermärken, etc.

Nivå 2: Träffa politiker på låg nivå, få förvarning om kommande lagar, boka möten med dina kommunala, politiska representanter, få demografisk information, skaffa resurser genom mutverksamhet/fundraisers (motsvarande 3 resurser).

Nivå 3: Påverka eller förändra politiska projekt, manipulera lokala kommitteer/råd, inta en supé med en lokal domare eller kommunpolitiker, fixa ett snabbt pass eller tillstånd, identifiera agendan hos invalda eller tillsatta tjänstemän.

Nivå 4: Instifta lokal lagstiftning, krossa karriären av mindre politiker, var en nyckelperson i en förort/stadsdel, driv en lokal gren av ett riksdagsparti, bli en medlem av kommunfullmäktige (eller placera ett ombud där), starta en juridisk internutredning.

Nivå 5: Få din kandidat invald på en mindre position, instifta lagstiftning på kommunalnivå, kontrollera en del av rösterna i kommunfullmäktige, var ett stort hinder till vilken politisk kandidat som helst inom domänen.

Nivå 6: Förhindra antagandet av nya lagförslag, suspendera en storskalig lag tillfälligt, använd dig av statliga byråer och utskott, skriv en ny lag på riksnivå.

Nivå 7: Utropa undantagstillstånd, få ett stort statligt projekt byggt i domänen (t.ex. Västlänken), utdela skatteuppskov, handplocka tjänste- och ämbetsmän inom domänen.

↑Till influenser

 

Societeten

Kultur, subkultur, berömdhet, mode, trendsättande.

Nivå 1: Få tag på exklusiva biljetter till shower, få inside-info om obskyra undergroundtrender, bli den första som får den där CDn/DVDn, höra om fester, lära dig vem är som är vem.

Nivå 2: Spåra kändisar och annat hyllat folk, bli en lokal röst inom underhållningsbranchen, bli inbjuden till rätt fester, garantera plats på första parkett, få tillgång till förhandsvisningar.

Nivå 3: Krossa lovande karriärer, få backstage-pass till vad du vill, ha rika personer rådfråga dig angående trender, var välkänd inom en given subkultur eller scen.

Nivå 4: Uppnå tillfällig, mindre kändisstatus, gå före i köer, få VIP-service överallt, bli uppraggad av vackra personer, vet vem som gör vad med vem, instifta mindre trender.

Nivå 5: Delta i en talk-show, ruinera en ny klubb/galleri/festival/ andra societetsevent, ha en årlig måste-vara-där fest med gräddan, träffa besökande kändisar i deras hotellrum.

Nivå 6: Utdela tillfällig, mindre kändisstatus till andra, ha besökande kändisar träffa dig i ditt hem, bli den första personen att ligga med för att klättra socialt.

Nivå 7: Skaffa utpressningsmaterial på alla, tillkalla vem som helst som du hört talas om till ditt hem, gör slut på någons kändisstatus.

↑Till influenser

 

Tillgångar

Ungefärlig summa pengar din karaktär har tillgång till varje månad vare sig från ränta på tillgångar, lön, stöld, försäljning m.m.

Nivå 1: Motsvarande en normal studentinkomst. Nog för att täcka det nödvändigaste.

Nivå 2: Låginkomsttagare. Du kan driva ett mindre hushåll, men inte köpa märkesvaror.

Nivå 3: Medelinkomsttagare. Du kan leva svenssonlivet med en bekväm bostad, egen bil och en resa då och då.

Nivå 4: Lägre överklass. Du kan bo i stadens finare områden och ha ett omfattande uteliv. Du köper fabriksnya bilar, saknar aldrig pengar i vardagen och har råd att spekulera.

Nivå 5: Överklass. Du behöver inte längre tala om eller tänka på pengar. Dina tillgångar innebär att du aldrig kommer att behöva oroa dig för dina barns framtid. Du kan ha ett stort hus i Örgryte och en sommarherrgård nära kusten.

Nivå 6: Du skulle regelbundet förekomma på listor över de rikaste individerna i landet, om än på den lägre halvan av listan. Dina tillgångar är troligtvis utspridda i olika aktier, fonder, företag, fastigheter, guld och obligationer.

Nivå 7: Du är förmögen nog att hålla ditt namn ute ur listor som roar sig med att ranka landets rikaste. Du har råd att köpa dig fullständig anonymitet, men dina tillgångar är stora nog för att kunna påverka i vilken riktning rör sig i olika frågor.

↑Till influenser

 

Transport

Via land, luft och vatten. Taxi, lokaltrafik, motorvägar, tåg, rederier, flygplatser.

Nivå 1: Vet vad som går vart och varför, känna en taxi/buss/spårvagnsförare / flygplats/rederianställd, känna igen frakt som är ovanlig eller oschemalagd, få biljetter till slutsålda resor.

Nivå 2: spåra enskild person som använder kollektivtrafiken, arrangera säker resa genom domänen (mindre allvarliga faror), få specifik information från transportföretag, ha en limousine tillgänglig.

Nivå 3: Allvarligt försvåra en enskild persons möjligheter att resa i ett par dagar, resa obemärkt, smuggla ett paket en gång varannan vecka, ha en bepansrad ljustät limousine tillgänglig.

Nivå 4: Stäng ner en form av kollektivtrafik i ett par timmar, ha ett entourage av snabba bilar tillgängliga för jakt/flykt/lockbete, arrangera lastbilschaufför-/pilot-/rederistrejker, smuggla en fraktlåda varannan vecka.

Nivå 5: Smuggla ostraffat, ha en helikopter tillgänglig, gör det omöjligt för en person som passar en viss beskrivning att få tag på en taxi på en hel dag, dirigera resurser åt ditt håll (motsvarande 6 resurser).

Nivå 6: Utöka ditt inflytande till närliggande områden (en kommun/stadsdel åt gången), ha en privat Learjet tillgänglig vid varje flygplats, stäng en flygplats/tågstation/hamn/lastbilsdepå permanent.

Nivå 7: Håll en person som passar en viss beskrivning utanför domänen i två veckor, öppna alla containrar i frakt (i solljus), ha ett halvdussin alternativa rutter planerade för alla möjliga personliga resor.

↑Till influenser

 

Trossamfund

Religösa instutitioner. Detta gäller alla former av tro (Kristen, muslim, judisk, buddistisk, etc etc). För enkelhetens skull kommer termen ‘Församling’  (med STORT F) användas när texten hänvisar till en religiös instutition (oavsett religion) och litet f när det hänvisar till en lokal församling.

Nivå 1: Identifiera sekulära medlemmar av en given församling lokalt, tillgång till Församlingens offentliga arkiv, tillgång till kyrka/moské/tempel som mötesplats, hitta Församlingsstödda stödgrupper (typ AA), kontaktinformation till församlingsledare.

Nivå 2: Identifiera högre uppsatta Församlingsmedlemmar, spåra församlingsmedlemmar; suspendera lekmän/församlingsarbetare, fixa fika/biblar/lunch för 100 personer på kort varsel, träffa en församlingsledare (Präst, imam, rabbi, etc) varsomhelst.

Nivå 3: Öppna/stäng en enskild Församlingslokal, få tillgång till Församlingens privata arkiv, möte med högre uppsatt Församlingsledare (typ biskop); få ett hus rituellt välsignat, manipulera en Församlingsägd välgörenhetsorganisation (typ Myrorna), stjäla kollekten eller förskingra Församlingens tillgångar (upp till 6 resurser).

Nivå 4: Misskreditera eller suspendera högt uppsatta Församlingsmedlemmar, identifiera och hitta genomsnittslig Församlingsassocierad jägare eller exorcist, manipulera fanatisk splittringsgrupp, starta en utredning kring förekomsten av kätteri/ aktiviteter som inte ligger i linje med Församlingens värderingar.

Nivå 5: Organisera stora protester/bojkotter, manipulera regionala grenar av Församlingen, få tillgång till uråldrig Församlingskunskap, identifiera någon med True Fatih eller en Församlingsassocierad jägargrupp utan att möta dem.

Nivå 6: Låna eller få tillgång till reliker eller heliga föremål, ge en Församlingsassocierad jägare falska order eller information, avvälsigna en kyrkogård, lev tryggt som en besläktad präst.

Nivå 7: Påverka Församlingen på mycket hög nivå (till exempel, ge order till katolska kardinaler), orsaka lokalt religöst krig, få ytterst viktiga och heliga föremål skickade till dig, få en lista på alla jägare inom ett område associerad med vilken Församling som helst.

↑Till influenser

 

Undre världen

Organiserad Brottslighet, prostitution, vapen, illegala hasardspel, bedrägeri, utpressing, bilstöld, maffia. Notis: Inkluderar inte smuggling eller gatugäng (Transport, respektive Gatuliv). Alla gangsters är dödliga med Grundvärde 5, Mentalvärde 2, HP 7 och tillgång till vapen för en +1-2 på Grundvärde.

Nivå 1: Lokalisera mindre uppseendeväckande smuggelgods (t.ex. DVD-piratkopior , veta var det hålls illegala pokerspel, känna en prostituerad som inte är polis, få någons bil stulen och isärplockad, hantera ett stulet kreditkort, känn minst en pålitlig hälare, skumma resurser från illegala aktiviteter (motsvarande 2 resurser).

Nivå 2: Få tag på pistoler på kort varsel, skaffa tunga droger, skaffa stulna bilar, känna en medlem av maffian, skicka någon en gratis prostituerad, skaffa stulna kreditkort.

Nivå 3: Få två gangstrar att boxa till någon åt dig, skaffa ett gevär, hagelgevär eller kpist, veta vart man hittar en hälare/chop shop/bordell/illegalt kasino.

Nivå 4: Få fyra gangstrar att beskjuta en plats åt dig, ha kontakter inom den ekonomiska brottsligheten, kontrollera en enskild brottsring i två veckor, ge en plats immunitet mot organiserad brottslighet.

Nivå 5: Få åtta gangstrar att få någon att försvinna, arrangera maffia-avrättningar av lågstatusmedlemmar, få en professionell pyroman att bränna ner något, placera en bilbomb i någons fordon.

Nivå 6: Få grupper av gangstrar att slita fyra olika ställen i stycken samtidigt, få långtgående kontakter inom den organiserade brottsligheten, vara den lokala Bossen, kalla in en torped i världsklass från utanför Sverige.

Nivå 7: Få alla japanska bilar i landet stulna och isärplockade, kontrollera brottsstatistiken i domänen, skapa falska front företag och få dem sedan att försvinna, stjäl allt du kan tänka dig.

↑Till influenser

 

Vården

Sjukhus, blodbanker, läkare. Inga biologiska vapen utan enhälligt godkännande från SL.

Nivå 1: Förfalska vaccinationsregister, få tag på medicinsk uttrustning (latexhandskar, biologiskt avfall- klistermärken, sprutor), hamna först i kön på akuten, få en handikappsanpassad skåpbil levererad.

Nivå 2: Tillgång till enklare journaler, få tag på en kopia av en obducentrapport, få en ambulans att rycka ut utan att detta registreras, få en läkare att göra hembesök, få tag på nog med blod för 1 vampyr.

Nivå 3: Förvanska resultat av tester eller inspektioner, ändra i journaler, få skottskador behandlade diskret, schemalägg patienter för kirurgi utan deras tillstånd, få tag på nog med blod för 3 vampyrer.

Nivå 4: Anstifta en mindre karantän, få tag på ett kadaver, förstör journaler, få folk tvångsinlagd (mentalsjukhus) eller utsläppta, sätta igång en smittskyddsutredning, missbruka bidrag/anslag för eget bruk (motsvarande 5 resurser), få tag på nog med blod för 8 vampyrer.

Nivå 5: Utför ett särskilt forskningsprojekt, stäng ner ett företag för hälsovårdsöverträdelser, avbryt en smittskyddsutredning, stäng en privatklinik eller två, få tag på nog med blod för 12 vampyrer.

Nivå 6: instifta en stor karantän, stäng ner ett sjukhus, låt ett stort antal blodprov tas, utför en hemlig obduktion av en övernaturlig varelse, få tag på blod nog för 20 vampyrer.

Nivå 7: stäng ner alla medicinska faciliteter i ett område, institutionalisera offentliga personer, ställ hela domänen under karantän, låta alla i kommunen vid namn Svensson tvångslobotomeras, få tag på blod nog för 30 vampyrer.

↑Till influenser

 

Universitet

Högre utbildning, forskning, universitets- och högskoleadministration.

Nivå 1: Tillgång till lägre nivåer av universitetets resurser; få tag på kopior av skolans arkiv, få tag på studenters personnummer, identifiera experter i diverse fält.

Nivå 2: Känna en kontakt eller två med användbar kunskap eller färdigheter, få nycklar till vissa byggnader på campus, förfalska ett kursschema, identifiera studentrummet tillhörande alla typer av studenter.

Nivå 3: Kalla in tjänster från Fakulteten, diskreditera en student, få en avhandling skriven, få en expert att lägga tid på att forska åt dig, tillgång till biblioteket dygnet runt.

Nivå 4: Organisera studentdemonstrationer, diskreditera fakultetsmedlemmar, få besittningsrätt, få ett gäng magister-studenter jobba med ditt underliga projekt, skicka in campus säkerhetsvakter.

Nivå 5: Förfalska en kandidatexamen, “run of facilities”, få en studentnation/kår bannlyst från campus, ändra campuspolicyn, få tillgäng till sällsynta böcker, stäng ner universitetet under en dag på grund av dåligt väder.

Nivå 6: arrangera storskaliga projekt, ändra kursplan genom hela institutionen, arrangera om faciliteter, avskeda personer med besittningsrätt, eliminera program, bygg nya byggnader.

Nivå 7: Utdela hedersdoktorat, få tillgång till reliker/extremt sällsynta böcker, stäng ner ett campus permanent, rikta prominenta professorers forskning i riktningar som passar dina syften.

↑Till influenser

 

Nivåerna och deras värde

Att räkna på nivåer

Varje nivå av en influens har enheter. Detta för att du ska få en känsla av hur mycket de olika nivåerna är värda. Om man tänker sig att en person har nivå fem i en influens, vilket motsvarar ett enormt inflytande, skulle då fem personer med nivå ett var kunna gå samman och matcha en sådan individ? Som du hör så kan det inte vara likvärdigt.
Här är ett enkelt sätt att se hur systemet är uppbyggt.

nivaer.jpg

 

Det finns olika tillfällen när detta är viktigt:

  • Om flera karaktärer tillexempel går ihop och ger sig på en gemensam motståndare. Då lägger de ihop sina nivå-enheter och kommer fram till vad de gemensamt kommer motsvara för influensnivå.

  • Om du vill göra en investering och behöver en specifik influensnivå så kan du såhär räkna ut hur mycket du saknar.

Exempel: Du behöver Juridik nivå 3 och du har bara nivå 1. Då skulle du behöva 5 ettor till för att komma upp i nivå 3 som du kan se på illustrationen nedan. Du kombinera nivåer på olika sätt, en nivå 3:a i Juridik kan också skapas av två 2:or, eller tre 1:or och en 2:a.

Spela ihop dig med olika karaktärer och ta reda på hur deras influenser kan vara till nytta för din karaktär; förhandla fram, låna dig till eller köp det du behöver.

Här är en lathund för att se hur många enheter varje nivå har.

nivakoll.jpg

 

Dörröppnare

Att ta sig an de höga nivåerna

dorroppnare_2.jpg

Som du har sett hittills så kan många gå samman för att åstadkomma stordåd, men det finns begränsningar i form av hierarkier, sociala stegar och privata klubbar där ett effektivt användande av influenser kräver att gruppen kan få tillgång till sociala och strukturella skikt som oftast stänger ute alla som inte ligger på samma nivå.

Här behövs åtminstone en person i gruppen som ligger tillräckligt nära det rätta skiktet för att kunna känna rätt personer; veta de korrekta metoderna och ha tillräcklig tyngd i sig själv för att kunna öppna dörren både för sig själv och sina medspelare till en högre nivå av influenskamp. Den individen är gruppens "dörröppnare"; en karaktär som har en nivå tillräckligt hög för att kunna komma åt de skikt i influenssfären som annars vore mycket svåra att påverka.

I illustrationen ovan kan du se hur spelare med nivåerna 1, 2 eller 3 fritt kan påverka varandra, men att bara 3:an kan agera "dörröppnare" för att komma åt nivåerna 4 och 5, i tillexempel en influensstrid.

För att utmana en karaktär med 5 i Media så behöver den anfallande gruppen åtminstone en deltagare med 3 i Media. För att kunna utmana spelare på nivåerna 6 och 7 skulle en i gruppen behöva ha en 5:a  den influenssfär som spelarna försöker påverka.

Det är dock alltid fritt att påverka neråt i influensstegen.

 

Hur du öppnar en dörr i influenssystemet, stegvis

Du, som är dörr öppnare ska göra en påbyggnad på den investering som någon annan ha hjälp med det.
Är det din egen investering så behöver du inte tänka på det. Du är din egen dörr öppnare.

Detta betyder att du behöver veta vad investeringen heter.
Vilken influens det gäller och du gör den 4:de nivån av påbyggelsen. 
Det vill säga 2(1) i den influensen som hen vill ha hjälp med. 
Du kan självklart också bygga alla 4 nivåerna, det är upp till dig.
Men detta betyder också att det kommer att kosta dig en aktion också. Så ta med det i beräkningen.

I övrigt så får ni ett mail om när det är en ny omgång och där finns länk om hur du gör i allmänhet när det kommer till influensystemt. 
Endast betalda och godkännda blurbar får tillgång till influenssystemet.