Alkohol

DRC är ett drog- och alkoholfritt lajv. Vi är också ett lajv som tar emot mindreåriga vilket lägger extra fokus på att vi agerar enligt dessa regler. Inga aktiviteter som officiellt arrangeras av DRC får innehålla alkohol eller droger och ingen får heller lajva under påverkan av alkohol, där råder nolltolerans. Självklart gäller detta även andra liknande rusmedel, med undantag för mediciner som ordinerats av en läkare. För våra lajvcaféträffar, som är av en mera informell natur, så lämnar vi det till våra medlemmars sunda förnuft att avgöra när det är rätt tillfälle att ta en öl eller inte, men vi vill påminna om att vi ska kunna ha mindreåriga i lokalen och att alla myndiga medlemmar då har ett ansvar för hur de presenterar sig så att unga medlemmars föräldrar ska känna sig trygga med att låta sina barn komma och umgås i DRC. I mellanscener eller liknande som hålls av en spelledare är det alkoholförbud. Under övrig tid så uppmuntrar vi våra medlemmar att vänta med eventuell alkohol till avrundningen av caféträffen.

Rökning

Det råder rökförbud i alla lajvets lokaler. Utomhus är det fritt fram, men tänk på att inte täcka marken utanför lokalen med fimpar, det ser slarvigt ut och kan leda till att lokalernas ägare blir mindre vänligt inställda till oss.

Lokalskötsel

Att ha en plats att vara på är a och o. Vi vill ha goda relationer med våra olika värdar och därför respekterar vi lokalerna vi vistas i. Om du gör dig i ordning där så ser du till att plocka upp efter dig, inte lämna sminkrester i handfat, löständer i vasken och så vidare. Även i dramatiska eller fysiska scener ska du vara uppmärksam på att inte skada lokalerna eller det fasta möblemanget. Du förväntas även hjälpa till med att ställa i ordning lokalen efter lajvet. Ett par undanställda stolar räcker långt.

Vapen och våld

Fysiska strider eller våldsamma scener är sällsynta i lajvet och dem som spelar ut dem gör det med försiktighet och ansvarstänkande enligt reglerna. Den bästa stridsscenen är den som ser så snygg ut som möjligt och bidrar till lajvet så koreografera gärna i förväg med de andra som ska delta i scenen. Vapen är förbjudna att ha med sig in på elysiet, och är sällan uppskattade inslag under möten mellan besläktade. Fundera på om din karaktär bär med sig vapen och är beredd att ta risken att de upptäcks. En besläktad som bär vapen på sig på stan riskerar alltid att polisen upptäcker dem, något som kan ses som ett riskerande av maskeraden. Godkända vapen är endast latexvapen (svärd, knivar, hammare och liknande). Dessa måste godkännas av en spelledare innan de tas med till lajvet. Replikor av till exempel pistoler och liknande får inte medtagas. Vapen får aldrig visas upp på offentliga platser utan bara på ställen där du vet att ingen icke-lajvare kommer vara. Det är lätt att missförstånd sker och om polis eller civila skulle bli inblandade på något sätt och bevittna en skenbart våldsam scen när du lajvar utanför lokalen så är det viktigt att du omedelbart bryter spelet, går fram och förklarar att du sysslar med en sorts teater.

IN/OFF

Det är roligt att prata med andra lajvare om det som händer i spelet, men det är mycket viktigt att du inte utnyttjar information i spelet, alltså inlajv eller IN, som du egentligen fått reda på utanför spelet, alltså offlajv eller OFF. Den som missbrukar detta och låter sin karaktär få plötsliga, Sherlock Holmes-aktiga snilleblixtar eller ”uppenbarelser” utan någon rimlig inlajv-förklaring kommer att stängas av från lajvet. 

Karaktärsbyte 

När ett karaktärsbyte sker av något skäl (den gamla karaktären dör eller lämnar staden etc.) ska minst ett lajvtillfälle passera mellan att den gamla karaktären försvinner och den nya kommer in i spelet. Detta är för att sätta en märkbar distans mellan karaktärerna och låta den gamla karaktärens frånvaro kännas. Om spelaren redan har varit frånvarande minst ett tillfälle mellan karaktärer av andra skäl så krävs inte ytterligare ett uppehåll. Om ett längre, naturligt uppehåll varit (sommar, eller juluppehåll) mellan karaktärer, så krävs inget ytterligare uppehåll.