Dessa frågor är ett hjälpmedel för er som spelledare eller arrangör till att få en ordentlig grund för ert arrangemang, samt för att efterfråga budget eller hjälp ifrån Göteborgs Allmänna Lajvförening (GALF).

  1. Beskriv ert koncept (max en A4).
  2. Vad har ni för målgrupp med arrangemanget?
  3. Hur många avser ni att ha med på arrangemanget? Max nivå samt miniminivå.
  4. Vad för lokaler/miljö behöver ni?
  5. Hur många tillfällen har ni planerat att eventet ska pågå?
  6. Vilken typ av stöd behöver ni från GALF? Ekonomiskt, lokal, kontakter etc
  7. Hur har ni tänkt runt trygghet i ert event t.ex. med hjälp av trygghetsvärdar?
  8. Budget:
  1. Vad beräknar ni att arrangemanget kommer att kosta och vilken typ av utgifter kommer ni att ha?
  2. Vilken sorts intäkter (om några) beräknar ni att arrangemanget skall ha?