"Vi måste vara trygga med varandra OFF för att kunna vara otrygga med varandra IN."

 

GALF lägger stor vikt vid att våra medlemmar ska känna trygghet och säkerhet, både gentemot GALFs styrelse, gentemot arrangör/-er eller deltagare i lajv, samt gentemot andra medlemmar i stort.

Läs mer om vårt arbete nedan.

Trygghet

Att känna sig trygg i en förening är en av grundstenarna till en bra upplevelse inom föreningens verksamhet. Som ett led i arbetet att skapa ett tryggt klimat i GALF använder vi oss av trygghetsvärdar: medlemmar i föreningen valda för detta förtroendeuppdrag. Trygghetsvärdarnas roll kan till exempel vara att hålla ett extra öga på nya medlemmar så de får ingångar till och utrymme i gemenskapen, att agera som en länk mellan medlemmar och arrangörer, eller agera neutral part när konflikter uppstår och skall redas ut. Trygghetsvärdar finns tillgängliga på offentliga evenemang, som bland annat. lajv, kaféträffar och workshops.

Även styrelsen har som mål att finnas tillgänglig på alla GALFs officiella evenemang, genom en eller flera representanter.

Behöver du komma i kontakt med en trygghetsvärd mellan lajven eller utanför cafétid men saknar kontaktinformation till någon av dem? Du kan maila dem på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Mailen läses av utsedd ansvarig av trygghetsvärdarna och ärendet delegeras sedan till någon av dessa. Om du helst ser att ditt ärende endast når en av trygghetsvärdarna så skriv vem du önskar ha kontakt med i mailet och beskriv ditt ärende i en bifogad fil så ser ansvarig till att den når rätt person.

Säkerhet

Som i alla fysiska aktiviteter finns det en risk för skador under GALF-arrangemang. Det kan vara att en trillar och stukar foten, att en snubblar över en medspelare, att en råkar slå i handen i en vägg under en workshop och så vidare. Vi vidtar aktivt åtgärder för att minimera olyckor utifrån varje arrangemangs förutsättningar. Under lajv är både arrangörer och trygghetsvärdar särskilt uppmärksamma på ifall skador uppstår, för att säkerställa att våra medlemmar får den hjälp och det stöd situationen kräver, och samtliga GALFs workshops leds av personer med kompetens och erfarenhet inom workshopens ämne/tema. Vid fysiska workshops som till exempel. improvisationsteater och stagefighting lägger GALF stor vikt vid deltagarnas säkerhet.

Medlemmar i Sverok eller Sverokanslutna föreningar (som GALF) är försäkrade genom Sveroks egna olycksfallsförsäkring i Svedea.

Läs mer om Sveroks olycksfallsförsäkring och vad som ingår, samt hur du gör en skadeanmälan, här.

Gemenskap

Vi i GALF vill att våra medlemmar inte bara ska få en häftig upplevelse på lajv-golvet, utan också bli del av en häftig gemenskap i verkligheten — ett community präglat av öppenhet, respekt, tillit och vänskap. Därför är GALF noga med att kontinuerligt uppmuntra ett respektfullt och öppet klimat bland våra medlemmar. Detta görs till exempel. med hjälp av tydliga rutiner framtagna i syfte att främja en känsla av gemenskap och tillit mellan medlemmarna, som till exempel. debriefing före och efter lajv, där medlemmarna gemensamt (under ledning av arrangör/-er) ges möjlighet att varva ner, komma till tals, få aktuell information om till exempel lokalen och släppa sina karaktärer. GALF är också noga med att upprätthålla starka policys om allas lika värde, jämställdhet och respekt för varandra.

Detta är särskilt viktigt för oss då lajv utgår ifrån improvisation, det vill säga det finns inget manus utan det absolut mesta händer i stunden. Därför finns det en risk att det uppstår oväntade, starka känslomässiga reaktioner som kan vara svåra att hantera på egen hand under lajvets gång, eller situationer som känns obekväma. I lägen som dessa är det viktigt att känna tillit och förtroende till sina medspelare utanför spelet, så att komplicerade känslor kan hanteras utan extra oro över att konflikter också skall följa med ut i verkligheten.

Vår förhoppning är att du när du tar klivet in i GALF skall känna att du landar i en varm gemenskap som följer med dig bortom fantasin och vidare in i verkligheten många, många år framöver.