Vår historia utspelar sig i Wien, Tremerernas huvudstad i Europa. Furstinna Brigitte Mayer sitter på tronen - en Tremere med mycket gott anseende. Staden har med sitt ideala läge mitt i Europa varit mycket viktig för klanen att hålla och även innan Brigitte tog över tronen var det en Tremere som höll den.

Potentialen för kraftfull magi är hög här, dels på grund av läget mitt i Europa men också på grund av allt magiskt blod som vid ett eller annat tillfälle har spillts här. Legender inom klanen säger att Tremere själv ligger begravd under staden men att endast medlemmar av Council of seven kan ta sig till viloplatsen och tillbaka oskadda.

De flesta Tremerer i Europa kan resa till Wien på någorlunda säkra vägar, med undantag från de mest krigsdrabbade i söder och svenskarna som är ganska avskurna från kontinenten och därmed oftast är tvungna att förlita sig på flyg vid resor söderut.

Europa:
Camarillan är stark i Europa och de flesta större städer har vid ett eller annat tillfälle genom historien styrts av Camarillan. Vissa städer har aldrig ens lämnat en viss klans styre. Följande är dock inte Camarillastyrda:

  • Amsterdam “styrs” av ett råd bestående av fem Anarker. Det är den enda domänen i Europa som Camarillan officiellt uttalat som total fristad för Anarker.
  • Baltikum har en stark Anarknärvaro och förutom Tallinn finns inga uttalade Camarilladomäner.
  • Dublin och Irland i stort har också en högre andel Anarker än Camarillatrogna.
  • Gdansk och Gdynia föll till Sabbaten under andra världskriget, vilket försvårar för Camareliter att använda sig av människornas färjenät för att ta sig från kontinenten till Sverige.
  • I Norge har Sabbaten lyckats göra en lös allians med varulvarna där och i dags datum finns det inga etablerade Camarilladomäner i Norge.
  • Köpenhamn tillsammans med Malmö bildar en stor Sabbatdomän och Sabbaten kontrollerar hela Danmark och norra Tyskland, ner till Hamburg.
  • Största delarna av Spanien, södra Italien, Grekland (utom Aten) och större delarna av södra Europa i stort tillhör Sabbaten.
  • I Venedig är alla Gangreler fredade. Det ryktas om att en Methuselah skyddar dem där och slår ner hårt på den som skulle våga skada en Gangrel innanför stadens murar.

 Flera mindre, icke utmärkta på kartan, domäner finns runtom i Europa, både för Camarillans och Sabbatens räkning.