Sverige:

Sverige är inte ett stort land, men på grund av dess utsträckning och de relativt undermåliga kommunikationerna mellan norr och söder, öst och väst är det inte alltid helt lätt att hålla sig uppdaterad om vad som händer på andra sidan landet.

 • Stockholm är Camarillans högborg i Sverige och har så varit i några århundraden. Sabbaten har försökt bräcka murarna flera gånger men har märkligt nog aldrig lyckats hitta en tillräckligt stor spricka för att ta sig igenom, oavsett hur många trupper de tagit in eller hur mycket undersökningar de gjort.

En kort period under 1628 delade en Malkav och en Nosferatu tronen i Stockholm. Men så hände något - båda började ta åt sig äran för att Regalskeppet Vasa sjönk i sin hamn. Kaos utbröt med öppna strider på gatorna och flertalet brott mot både Maskeraden och andra traditioner när bägge furstarna vägrade ge med sig. Ryktet om kaoset spred sig och kort därefter kom en Archon till domänen och hotade med att Justicaren skulle komma efter om domänen inte skärpte sig och löste problemet på egen hand. Furstarnas regentperiod fick ett snabbt och pinsamt slut, de båda försvann spårlöst och en Ventrue fick ta över, men en allians mellan klan Malkav och Nosferatu i Sverige var född och står stadigt än idag.

 • Karlskrona i sydost håller fästet säkert och kan snabbt meddela vad som sker över vattnet när andra vägar inte är lika säkra och har på så sätt varit en viktig punkt för Camarillan att hålla. Sedan Ronneby slets tillbaka ur Sabbatens klor 2023 har även den domänen hjälpt till att skydda landets södra gräns. Om städerna får fortsätta växa och frodas kommer nog de båda domänerna inom kort bilda en stor gemensam domän.
 • Sabbaten kontrollerar Malmö såväl som större delen av Skåne. De har haft sitt fäste där så länge någon kan minnas och har därför makt över en viktig kommunikationspunkt in och ut ur landet i och med Öresundsbron. Det finns historier om camareliter som lyckats ta sig över bron och vidare men de är få och anses ofta vara mer skryt än sanning.
 • Sveriges stora oexploaterade skogar har lämnat mycket utrymme för varulvar att befästa sig och frodas, framförallt i norr men de är även starka på andra platser. Varulvarnas inre stridigheter och politik är föga känt för Sveriges vampyrer och därför är det svårt att veta när och hur de rör sig. Därför reser vampyrer inte gärna genom skogarna utan en större eskort.
 • Ett litet antal små Camarilladomäner till återfinns i Sverige:
  • Halmstad och Kristianstad utgör fronter mot Sabbaten i Skåne. Halmstad har även haft den viktiga uppgiften att hålla ett öga på Göteborg, om något skulle tyda på en utveckling där. Tyvärr är läget dåligt i Halmstad för tillfället då deras furstinna försvann spårlöst för en kort tid sedan. Seneschalen ställföreträder under tiden sökandet pågår.
  • Linköping, Örebro och Gävle agerar murar åt Stockholm och har ett litet antal besläktade invånare. Beordrade att snabbt underrätta huvudstaden om eventuella anfall.
  • Luleå styrs av en Camarillaansluten Malkav men är utropad till fristad för alla Malkaver, oavsett sekt. Domänen har inga andra betitlade besläktade.
  • Visby har alltid exakt elva besläktade bosatta där. Varken mer eller mindre.

Vår historia utspelar sig i Göteborg. En stad som alla övernaturliga varelser skytt så länge någon kan minnas - och det är länge. Nu till slut påstår klan Tremere att de hittat roten till problemet och kanske även en lösning. Det har varit möjligt för besläktade att resa igenom Göteborg, men aldrig stanna - ve den vampyr som inte planerat tillräckligt noga utan varit tvungen att överdaga inom stadens gränser. Flertalet har inte varit i skick att efteråt kunna berätta om upplevelsen och ännu fler är de som helt enkelt försvunnit eller valt solen som ett bättre alternativ. Klan Tremere har dock lovat att de hittat ett sätt att dämpa dessa effekter under en kort period - kanske det enda fönstret besläktade kommer få till att ta över staden.

Om de besläktade vinner denna viktiga strid och kan erövra staden som sin kommer det vara högst väsentligt att snabbt etablera sig för att kunna befästa staden. Göteborg är med sitt läge på västkusten ovärderlig både för Sabbaten och Camarillan. För Sabbaten skulle det innebära att ha en obruten, säker landslinje mellan sina starka fästen i Malmö och Norge. Camarillan i sin tur ser chansen att kunna slå in en kil i denna linje som sen, undan för undan, kan byggas upp till samma starka borg som Stockholm är idag.

Europa:

Camarillan är stark i Europa och de flesta större städer har vid ett eller annat tillfälle genom historien styrts av Camarillan. Vissa städer har aldrig ens lämnat en viss klans styre (under “klaner” kan du läsa om vilken domän som styrs av vilken klan idag). Följande är dock inte Camarillastyrda:

 • Amsterdam “styrs” av ett råd bestående av fem Anarker. Det är den enda domänen i Europa som Camarillan officiellt uttalat som total fristad för Anarker.
 • Baltikum har en stark Anarknärvaro och förutom Tallinn finns inga uttalade Camarilladomäner.
 • Dublin och Irland i stort har också en högre andel Anarker än Camarillatrogna.
 • Gdansk och Gdynia föll till Sabbaten under andra världskriget, vilket försvårar för Camareliter att använda sig av människornas färjenät för att ta sig från kontinenten till Sverige.
 • I Norge har Sabbaten lyckats göra en lös allians med varulvarna där och i dags datum finns det inga etablerade Camarilladomäner i Norge.
 • Köpenhamn tillsammans med Malmö bildar en stor Sabbatdomän och Sabbaten kontrollerar hela Danmark och norra Tyskland, ner till Hamburg.
 • Största delarna av Spanien, södra Italien, Grekland (utom Aten) och större delarna av södra Europa i stort tillhör Sabbaten.
 • I Venedig är alla Gangreler fredade. Det ryktas om att en Methuselah skyddar dem där och slår ner hårt på den som skulle våga skada en Gangrel innanför stadens murar.