För att ett lajv ska kunna genomföras behöver vi karaktärer att spela. För just det här lajvet söker vi främst Camarillaanslutna karaktärer, men då ett krig mellan Sabbaten och Camarillan rasat på platsen under en väldigt lång tid finns det även ett fåtal öppningar för enstaka Sabbatanslutna som hänger kvar i staden. Även Anarker och Independents kan ha rest hit och deltagit i slutstriden mot löfte om en fristad, för att betala gamla skulder eller kanske mot tillräcklig betalning.

Under Carpe Noctem är följande klaner i helhet anslutna till Camarillan och spelbara:

 • Brujah
 • Gangrel
 • Malkav
 • Nosferatu
 • Toreador
 • Tremere (Då Tremerernas fäste i Ronneby aldrig föll, eller ens hittades av Sabbaten finns möjlighet att spela en Tremere som uppehållit sig i staden under hela kriget)
 • Ventrue

Andra klaner och blodslinjer existerar i världen och det är möjligt att din karaktär känner till dessa men lajvet kommer främst handla om Camarillaanslutna.

Observera att alla klaner och fraktioner kan bli fulltaliga och att spelledningen därmed inte kommer att godkänna fler karaktärer till sagda grupp. Du är inte garanterad en plats i en grupp innan din blurb är godkänd och du har skickat in din betalning för lajvet. Att du har diskuterat ett koncept med en spelledare är alltså inte en garanti för att du kommer få plats i en viss klan eller fraktion.

Bergslagen Ronneby

Karaktärer spelledningen söker spelare till:

Ett litet antal karaktärer är nödvändiga för att Carpe Noctem ska kunna spelas. Dessa ska inte betraktas som spelledarledda personer (SLPer), utan är karaktärer som vilka andra, som du som spelare har full kontroll över. Det är dessa som kallat till sammankomsten under vilken lajvet utspelar sig och de var ett slags stridsråd under slutstriden - tänkta att bilda ett, i alla fall tillfälligt, primogensråd om striden vanns. Alla i rådet hade sina specifika uppgifter under striden, riktade mot deras - och deras klaners - styrkor.

Detta stridsråd består av:

 • Brujah: K. Rönn - Ung neonat. Ansvarig för transportnät - vägar, järnvägar, fordon osv. Deltog själv i utkanten av striden och ordnade fram mycket trupper.
 • Gangrel: S. Lundin - Ancillae. Bistod med fotfolk, skulle även hålla koll så att de närmaste varulvsstammarna inte anföll samtidigt som striden skulle stå. Deltog själv i striden och var ledare för en trupp.
 • Malkav: L. Caldani - Gammal neonat. Ansvarade för avledande manövrar, kommunikation och resursansamlande inför striden. Arbetade nära med klan Nosferatu.
 • Nosferatu: M. Greinz - Ung ancillae. Nosferatus största insats för vinsten skedde innan striden med insamlande av information och kartläggning. Under striden ansvarade hen för kommunikation och såg till att många stridande kunde förflytta sig oupptäckta genom stora delar av staden för att kunna genomföra överraskningsmoment. Nosferatu stod också med flertalet trupper.
 • Toreador: B. Mikkelsen - Ancillae. Träsnidare och har bland annat utformat en medalj. Resurser, strategi och undsättning för trupper som hamnat i dåliga lägen ansvarade Mikkelsen för. Toreador bistod även med ett litet antal trupper och maskeradstädande insatser.
 • Tremere: E. Samuelsson - Neonat. Varit bosatt i Tremerernas hus i Ronneby under hela kriget och kunde därför komma med regelbundna rapporter. Tremere bistod med ett antal magiska föremål såsom pålar och vapen, skyddsbesvärjelser, ett litet antal soldater och maskeradstäd.
 • Ventrue: F. Tullman - Gammal neonat-ung ancillae. Childe till Henrik Tullman (saknad och antas vara död) som var furste innan staden föll till Sabbaten. F. Tullman var den som planerade och ledde slutstriden och återfanns själv i utkanten av staden under striden. Klan Ventrue bidrog med resurser, ett fåtal trupper och kommandocentral.      

Om du vill spela en av dessa roller skickar du ett mail till oss med ett bifogat dokument där du beskriver karaktärens bakgrund och hur du skulle vilja porträttera den (max en A4 i fontsize 12). Dessa roller kommer sedan att delas ut genom en anonymiserad process, vilket innebär att du inte är garanterad en roll du söker (du kan självklart anmäla en egen roll istället om du inte blir tilldelad en av dessa roller). Observera att du kan söka flera av rollerna men bifoga i så fall ett dokument per roll och kom ihåg att inkludera en rangordning. När rollfördelningsprocessen är klar kommer du att bli meddelad via mail, oavsett om du får rollen du sökt eller ej, och ska då anmäla dig och din karaktär via detta formulär. I formuläret kan du även finna tips på saker som är bra att inkludera i din rolls bakgrund så ta gärna en kik på det innan du börjar skriva. Din ansökan till en av dessa roller måste ha inkommit till spelledningen senast den 25/12. Observera att anmälan i övrigt är öppen till den 18/1.

CNlogga