Carpe Noctem - Tribunalen

Klan Tremere - Pyramiden, huset - kärt barn har många namn. För många något skrämmande, något ouppnåeligt, något mystiskt, men också något fascinerande. För klanens egna medlemmar handlar det om något annat - ambition, magi, strikt hierarki och lojalitet till döden.

I Europa svarar alla Tremerer till Wien och härifrån har nu en kallelse gått ut. Europas nordligaste Tremerer - Svenskarna med sin lord placerad i Helsingfors - har tagit sig för mycket friheter de senaste åren. En hel del skandaler har susat runt klanen och nu senast kallade de till och med både Camariliter och Sabbat till en stad som inte ens är en uttalad domän, för att lösa ett problem som ingen kunnat röra på århundraden. Tremerernas plan fungerade, problemet löstes och staden kunde senare ställas under Camarillans beskydd, men det hela kostade alltför många Tremerers och andra besläktades liv.

Nu åker de som svarat på kallelsen till Wien, för att avgöra huruvida Sverige ska få ha fortsatt Tremerenärvaro eller ej. De som främst ligger på huggkubben är; chantryt “De sju broarnas hus” (i Sverige kallat “Cirkeln”), som till och med tagit sig friheten att hålla sitt hus läge dolt för alla utomstående. Och Sveriges lord, som ju dumdristigt har låtit dem hållas med sitt hemlighetsmakeri - trots att förfarandet är långt utanför Pyramidens vanliga tillvägagångssätt.

Som brukligt är även ghouler till de ansamlade välkomna, men det var länge sedan så många ghouler var samlade samtidigt på samma plats. Wiens ghouler tisslar och tasslar redan om det spännande i att få träffa tjänare från helt andra delar av Europa och det vankas te, kakor, skvaller, en möjlighet att utbyta information och erfarenheter - men kanske också stora frågor om andras framtid.

Finns det fler som kommer att behöva stå till svars för sina handlingar? Vad annat kan klanen behöva avhandla - eller åstadkomma - när en grupp av de mäktigaste Tremererna i Europa samlas? Hur kommer klanen se ut efter mötet, och vilka individer kommer att stå oförändrade? Vilka intriger pågår mellan Tremerernas tjänare och hur kommer det att påverka deras mästares beslut?

Allt detta och mycket mer går att ta reda på under Carpe Noctem - Tribunalen