"Vår styrka ligger i samarbete: Till skillnad från Sabbaten vars enda förmåga är att söndra och försätta oskyldiga i kaos, så kan vi arbetatillsammans. Vi som domän vill existera jämsides de icke-invigda och vill leva jämsides varann. Olikt brutala sekter utan översyn så vet tumblr nlqp4imF3K1qj014ko1 500vi var vi kommer ifrån och vi vet vart vi vill fortsätta. Som prins kommer jag att skydda alla som är lojala Camarillan, alla som liksom jag tror på ett syfte större än förstörelse och bredare än döden. Vi som tror på frihet och att kunna lita på sin näste.
Låt Kims öde stå som ett exempel och ett 
bevis på att ni - domänen - är det viktigaste och jag kommer att hantera alla hot mot er säkerhet med samma rättvisa. Låt Kims minne lysa som en påminnelse om att vi måste vara uppmärkssama gentemot ung som gammal, stor som liten.Simon Worthington förstod felen i sitt handlande och har erbjudit sig att ställa sig under fältherre Brahe för att sona sina brott mot styret, och att på nytt bevisa sin lojalitet mot Camarillan.
Att se en av blodet möta den slutgiltiga döden är alltid en skakande upplevelse. Det blir en chock till våra system att se en själs oändligamöjligheter till storhet och handling få ett abrupt slut, en orättvis stympning av individens frihet. En oerhörd påminnelse om att det kan drabba oss. Vi sörjer ännu Nikolaus av Ventrue och Niels Sonne av Brujah. Traditionerna och rättvisan ska lysa i vår domän och tillåta den att bli stark. Varje individ i domänen ska kunna vila i vetskapen om att vi inte låter brott åsamkas oss utan konsekvens, att våra Elysier är fredlig mark och att traditionerna skyddar oss."

Clemence Constantine Corday
Prins av Göteborg

Med denna uppmaning till ordning och tillit till strukturen som skyddar alla inom Camarillan så bjuder Göteborgs prins åter in sina medborgare till en kväll i väskapens och samvarons tecken. 

Plats: Fängelset, Kålltorpsgatan 2, 416 52 Göteborg. Byggnad 6.

Närmaste hållplats: Stockholmsgatan

Tid: Spelledning kommer finnas på plats från och med kl. 18:00 för dig som vill komma i god tid. Lajvet beräknas dra igång vid 20:00 och avslutas ca. 01:00. För dig som är inappad och klar så kan du komma när det passar, men om du är ny och vill testa så ska du först skapa en karaktär tillsammans med en spelledare innan du kan delta. Hur du går till väga med detta kan du läsa mer om här. Annars kan du kontakta arrangörerna som träffar lajvarna varje onsdag mellan 15:00-19:00 på café Hängmattan på Karl Johansgatan 16 (leta efter bordet med vita kaniner på). Kontakta en spelledare via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. om du inte inte kan komma på lajvfikat. Om du inte hinner registrera din karaktär med en spelledare innan själva lajvet så kan du ordna detta på lajvdagen innan vi startar om du 1: har en blurb färdig och godkänd samt 2: har bokat en spelledare som är förberedd och har avsatt tid för att registrerar dig samma dag.


Är du nyfiken på att testa vårt lajv? Vill du veta mera om vad allt det här handlar om? Skulle du tycka det var kul att delta i ett kampanjlajv med några av Göteborgs mysigaste lajvare? Kom till våra caféträffar på Hängmattan i Göteborg varje onsdag för att hänga med spelare, arrangörer och andra nyfikna!