CODE RED

Bild

 

Våren 2017 arrangerades Code Red under ledning av Mattias Ridström i samarbete med GALF.

 

"Har du någon gång velat ta rollen som en politiskt mäktig figur när spänningen är mer laddad än någonsin? Vågar du ta del i förhandlingar när misslyckande innebär kärnvapenkrig? Klarar du av pressen av att vandra på en tunn vajer över världens undergång? "

 

För mer information om lajvet och kontakt se gärna  https://galfcodered.wordpress.com/

Steg för steg

Att sminka sig inför ett lajv handlar främst om att veta vem karaktären är som du ska sminka dig till. Ställ dig frågorna:

 • Är hen äldre, yngre eller lika gammal som du?
 • Är hen tjockare, smalare eller av samma storlek som du?
 • Identifierar hen sig som samma eller ett annat kön än du?

Det finns naturligtvis många fler aspekter att tänka på (t.ex. sår eller skador, humör och klasstillhörighet), men vi ska hålla oss till grunderna här.

När du vet vem din karaktär är och hur hen skiljer sig från dig kan du börja förändra ditt utseende så att du blir din karaktär. Följande beskrivning går att genomföra med alla sorters smink, både fetsmink, vattensmink och ”vanligt” smink/makeup (det du kan köpa i de flesta affärer).

 1. Börja med att tvätta ansiktet och smörja in dig med lotion
 2. Lägg en grund av foundation (eller bleksmink om du t.ex. lajvar vampyr) som täcker hela ansiktet och andra synliga hudpartier
 3. Pudra med genomskinligt puder
 4. Lägg skuggor av mörkare färg, t.ex. vid näsan, i ögonvrån, under hakan, under käkbenen, vid tinningarna (många och stora skuggor gör att du ser utmärglad och tunn ut, det får saker att verka längre bort) OBS! Använd INTE svart, då det gör att du ser platt ut, snarare än tredimensionell.
 5. Pudra
 6. Lägg highlights av ljusare färg, t.ex. på näsryggen, på ögonlocken, på hakan, på käkbenen, på pannan (många och stora ljusa partier gör att du ser mer välmående ut, det får saker att verka närmare)
 7. Pudra
 8. Dutta superlätt lite rött på näsa, kinder, läppar, panna och haka. Inom teatervärlden kallas detta steg för “liv”, eftersom det gör att du inte ser död ut
 9. Pudra
 10. ”Vanlig” makeup (läppstift, maskara, ögonskugga etc. som glammar till din karaktär)
 11. Pudra

Steg 8-11 är valfria om du lajvar vampyr eller andra monstruösa varelser. Känn din karaktär, är hen död men använder makeup? Eller är hen levande, men skulle aldrig röra makeup?

Här finns några instruktionsvideor som kan inspirera och hjälpa (i båda visas alla ovanstående steg):
Sminka dig som odöd 
Sminka dig som vampyr 


Zombie.png

Vett och etikett

Vissa behandlar smink med största varsamhet medan andra har en mer avslappnad attityd till sin sminkväska. Dock bör en alltid vara försiktig när en lånar ut eller lånar någon annans smink.

Använder du bara ditt eget smink och egna penslar, räcker det med att tvätta penslarna med tvål och vatten ungefär en gång i månaden (om du använder dem dagligen) och med kemisk ren bensin (finns att köpa på apoteket) 1-2 gånger om året.

Lånar du ut dina penslar eller lånar av någon annan, bör penslarna tvättas så fort de har använts färdigt av varje enskild person. Om du är sjuk bör du inte låna ut ditt smink eller låna av någon annan. Vet du med dig att du är allergisk kan det vara bra att införskaffa eget smink.

GALF har en sminklåda som alla får låna av. Det gör att du behöver tänka lite extra på hygienen. I sminklådan finns, utöver sminket, bland annat engångssvampar, penslar, spatlar, kakelplattor och plastlock.

Använd baksidan av en pensel eller spatel och ta lite fetsmink och lägg på en kakelplatta eller ett plastlock. På så sätt sparar du smink och du håller sminket fräscht. Använd sedan en engångssvamp för att lägga en grundsminkning (se steg 2 ovan). Använd samma kakelplatta till flera olika färger av fetsmink och ta lite mer om det behövs. Ta hellre fler gånger än för mycket första gången.

Har du köpt eget smink? Gött! Vet du hur du ska förvara det?

Precis som mycket annat är det mesta sminket färskvara och bör inte användas under en allt för lång period (maskara t.ex. har oftast en hållbarhet på 6 månader). Det är dock upp till dig att avgöra hur länge du vill använda ditt smink.

Fetsmink skall förvaras kallt, annars härsknar det. Ha det därför i kylskåpet när det inte används. Eller i frysen om det inte ska användas under en längre tid. Tänk dock på att ta ut det i god tid innan det ska användas, så att det hinner tina.

Vattenbaserat smink och makeup ska förvaras torrt och gärna mörkt.

Oavsett om du använder ditt eget smink eller lånar av någon annan så slänger du engångssvampar och annat skräp och städar efter dig är du är färdigsminkad. Det gör sminkplatserna trevligare för andra att sminka sig på.

 

Synonymer till ”stadga” är bland annat ordning, balans, fasthet och styrsel. ” Stadgar” brukar sen oftast referera till de interna regler som gäller för föreningar och stiftelser.

På det extrainsatta årsmötet som tog plats den 7 november i år så gjordes två förändringar i GALF’s stadgar. Vi har för enkelhetens skull markerat dem i blått här, och båda förändringarna gjordes i paragraf 7 som gäller det enormt viktiga ämnet ”medlemmar” (det vill säga: oss allihop! ).

Vad betyder det då? Jo, första förändringen gäller helt enkelt att om man vill plockas ut ur våra rullor så måste man skriva in till GALF’s styrelse och anmäla detta. Vi kommer alltså inte att anta att ni är ointresserade bara för att ni är tysta ett tag utan låter er själva ta ställning till det. Vissa deltar till exempel inte på våra krönike-lajv och ska därmed inte räknas ut bara för att det kan dröja mellan tillfällena.

Den andra förändringen är ett förtydligande. GALF’s styrelse tar alla deltagares och arrangörers säkerhet på största allvar och vi vill inte att kasst beteende får glida förbi. Bryter man upprepade gånger mot uppsatta säkerhetsregler så ska detta anses som att man allvarligt skadar föreningen och därmed behandlas lika allvarligt.

Stadgar är ett perfekt sätt att se vad som gäller för den förening man är med i och ett sätt att kolla tempen på en förening. Vet ni med er att det var länge sen ni läste dem? Ta en titt här på hemsidan under fliken Stadgar där de ligger, färskt uppdaterade av ett taggat årsmöte som inte vill annat än att langa en bra förening som i sin tur langar balla lajv där alla kan känna sig trygga och välkomna.

Frågor, funderingar, hurra-rop? Kommentera eller skriv till någon i styrelsen – vi är en förening tillsammans vettu!

Galleri över GALFs aktiviteter

En av de första frågorna vi får är ofta ”Vad är lajv för något?”

Själva ordet är en försvenskning av engelskans live som i sin tur kommer från de engelska termerna för lajv: live action role-playing, live role-playing eller LARP.

Lajv, eller levande rollspel, är en form av improvisationsteater utan manuskript eller exakt förutbestämt händelseförlopp. Deltagare tar sig antingen an förskrivna roller eller skapar egna roller åt sig själva efter en gemensam uppsättning kriterier och regler. Dessa karaktärer agerar sedan inom den omvärld som beskrivs av spelets arrangörer eller spelledare. Spelledningen sätter sålunda scenen och introducerar olika händelser och intriger, men spelarna bestämmer själva hur deras karaktärer ska agera på det som sker. De kommer också på egen hand att skapa mycket av spelet genom att inleda egna aktioner beroende på deras rollers individuella mål, allianser och upplevelser.

Lajv möjliggör en enorm kreativitet, inte bara i skapandet av din karaktär och hur den väljer att hantera problem och utmaningar. Att skriva berättelser; att skapa system; att läsa om olika historiska perioder, olika kulturer, olika personer eller skönlitteratur för att få inspiration; att sy, smida, virka, snickra; att skapa kläder och accessoarer; att lära sig scenkonst och dans; att måla och teckna; att skapa musik; att diskutera, organisera och debattera; allt detta och mer är sådant som lajv öppnar upp för och uppmuntrar till. För den som vill engagera sig finns det oändliga projekt; för den som vill ta det lugnt och bara spela spelet så är det lika välkommet.

Gemenskap

Ett viktigt aspekt av lajvandet är samarbetet mellan deltagarna för att nå ett mål. Även om lajv kan framstå som, och i flera avseenden är, väldigt individorienterat så kretsar hela produktionen kring ett gemensamt mål: att skapa ett fantastiskt utrymme som spelarnas karaktärer kan ta del av tillsammans. Detta är mera kopplat till en OFF-motivation hos spelarna och arrangörerna att bygga en gemenskap. Detta är också ett av svaret man ofta får när man frågar en lajvare vilka de mest givande elementen i hobbyn är. Gemenskapen, att som en grupp skapa ett kreativt utrymme; att träffa nya vänner och skapa kontakter; att dela erfarenheter och låta dem göra upplevelsen till en rikare och mer komplex resa. Den sociala dimensionen av lajv genomsyrar hobbyn och innebär inte bara att spelet kommer ta unika vridningar och vändningar beroende på varje individs handlingar, utan även att träffa sina medspelare OFF och lägga upp planer, att förhandla, beskriva, att kommunicera ansikte mot ansikte kan leda till en utveckling av olika sociala färdigheter som deltagarna kan ha nytta av för resten av livet. I slutändan handlar laljv mycket om gemenskapen som spelet bygger upp mellan människor.

Att låtsas

”Är det inte verklighetsflykt?”

Detta är en fråga som vi ofta får när vi försöker förklara vad lajv är. Att låtsas och använda sin fantasi är en viktig komponent för den som ska lajva; du ska trots allt kunna leva dig in i en annan persons verklighet och kunna göra det verkligt nog för dig själv för att det ska vara en spännande och rolig upplevelse. Att låtsas, att fantisera kring olika saker, tillhör människans mest fundamentala upplevelse av barndomen, och många kan troligtvis hålla med om att förmågan att fantisera är kopplad till flera av deras käraste barndomsminnen. Lajv är en naturlig utveckling av de här upplevelserna för att låta dem följa med in i vuxen ålder. I ett lajv så behöver deltagarna kunna använda sig av de förmågor som barn tar för givna: de måste kunna låtsas se sådant som inte är där. Detta låter lätt främmande för vuxna, ett av skälen till att vi får just frågan om verklighetsflykt, men det är ett av de mest naturliga fenomenen i världen. Lajv ger oss tillträde till det osynliga, till sådant som aldrig, eller väldigt sällan skulle hända i verkligheten. Våra spelare slåss mot monster; dricker te hos en av sekelskiftets kändaste suffragetter; försöker skapa ordning som den sista spillran av en civilisation drivandes i rymden; de spelar politiska spel där en stads öde till slut avgörs; de upptäcker dolda hemligheter; eller möter ett krigshärjat, bestrålat landskap med bara ett fåtal redskap och sina föreställningar om vad som krävs för att vara en god människa när alla runt omkring dem låter sådant falla åt sidan i kampen för överlevnad. Så varför skulle någon vilja syssla med sånt, med vad som rätt och slätt är en lek?

Verklighetsflykt är, enligt oss, inte korrekt ord just på grund av att det tyder på att lajvare vill fly ifrån sin vardag och inte har något annat i sina liv. En förekommande bild av en typisk lajvare är någon som inte trivs med sin vardagsrutin och därför vänder ryggen åt den för att ägna sig åt en fantasivärld. Vi ser det snarare som att vi öppnar upp för lite extra fantasi och lek i vår vardag. Att lajva är en hobby och erbjuder en chans att sjunka in ett intresse som sällan har en praktisk funktion, bara en underhållande, på samma sätt som människor som sysslar med sport, teater, blomsterodling eller musik på sin fritid. Men vi betvivlar inte att de människorna lär sig saker genom sin hobby som de kan applicera på andra områden i sitt liv.

Vi jämför ofta känslan av att lajva med känslan som du kan få när du ser en riktigt bra film eller läser en riktigt bra bok, eller varför inte spelar ett tv-spel med fokus på handling och karaktärer; du lever dig in i händelseförloppet och känner att du delar resan tillsammans med karaktärerna. Deras utveckling, deras kamper och triumfer leder till att du lär känna dem på ett personligt plan. Alla som arbetar med att berätta historier kan intyga att ju mer folk kan relatera till karaktärernas kamp, desto framgångsrikare och mer engagerande kommer berättelsen att bli. Just detta är vad lajv kan erbjuda, med tillägget att du tar ytterligare ett steg in i handlingen och börjar styra den själv med en karaktär som du själv har skapat. Resultatet är alltid unik och berättelsen kommer att påverkas av att just du deltar i den.

Berättelser, att skapa berättelser, är en del av kärnan i lajv, och det är svårt att föreställa sig att någon skulle kalla det en flykt från verkligheten. En bättre beskrivning är att berättelser hjälper oss att förstå verkligheten. I lajv kan du tryggt utforska olika moraliska, sociala eller kulturella frågor och svaren är sällan utan gråzoner, om det ens finns ett "svar". I lajv kan du vrida på olika personlighetsdrag du har; drag du önskar att du hade (och vem vet, kanske upptäcker att du hade anlag för hela tiden), och sidor av dig själv du inte är speciellt nöjd med. Du kan förstärka och förminska, parodiera och försköna, och det finns lärdomar att hitta där. Vardagen innebär att du har många olika roller beroende på de olika kontext du rör dig igenom; du har en roll hemma och en annan på jobbet, men en tredje i en specifik vännskapskrets. I lajv så uppmuntras du att analysera sådana roller lite närmare och att titta på deras beståndsdelar, samt att planera och visualisera vart din berättelse kommer föra dig.

Visualisering är ett vanligt verktyg inom målorienterad problemlösning. Att kunna föreställa oss hur vi utför något oerhört krävande blir bränslet som behövs för att lyckas med sådana uppgifter i det verkliga livet. I praktiska termer så blir lajv något som vi kan söka oss till, men förmågorna vi utvecklar där är något vi kan ta med oss in i vår vardag och använda till vår fördel.

Regler

Vilket spel har inte regler? Om inte regler skapats för schack så skulle vi bara ha ett rutigt bräde med små skulpterade figurer på. Även om det vore en utmaning så kan ett parti schack spelas ut helt och hållet i ditt huvud, just för att det är reglerna som skapar spelet. Detta stämmer för alla spel, och lajv är inget undantag.

Ett lajvs regler utgör barriärerna för spelvärlden; de håller allt som inte hör till utanför. De är katalysatorn för målet att genom samarbete uppnå ett gemensamt låtsande. Regler ger en ram till samtliga deltagare för att låta samma föreställningsutrymme bli tillgängligt för alla samt låta alla delta på samma villkor.

I många spel så ses regler lätt som en negativ sak. De flesta som tänker så om regler tänker på saker de inte ”får” eller inte ”kan” göra, de ser regler om begränsande och i vägen. I ett lajv så är det tillexempel emot reglerna att använda sig av information du har fått utanför lajvet, av sådant som du vet men din karaktär inte har haft möjlighet att ta del av. Men även om regler är livsnödvändiga för ett fungerande lajv så skapar de också möjligheter. Vi producerar en värld ur tomma luften och genom att sätta regler på den världen så ger vi den en känsla av tyngd, på samma sätt som regler i det verkliga livet fungerar; fysiska såväl som samhälleliga. Den som känner till reglerna kan röra sig i den världen, och kan påverka saker eftersom en värld som styrs av regler också är en värld som kan kontrolleras och ha konsekvenser.  

Regler gör lajv möjligt eftersom integriteten av gruppbaserade fantasier hänger på vad alla accepterar. När en grupp kommer överens om vad som är möjligt via regler så öppnas möjligheter upp i ett låtsasutrymme där det tidigare inte fanns några. Om det inte finns regler så finns det ingen balans. Med regler så blir spelvärlden öppen för alla som vill delta.

Sammanfattningsvis...

I texten ovan har vi försökt förtydliga vad lajv är, vad det går ut på och varför någon skulle tycka det var en kul hobby att syssla med. Vi har talat om några viktiga beståndsdelar i lajv.

Lajv är ett samarbete mellan flera personer, allt från tre eller fyra stycken till flera hundra. Du kan lajva din karaktär på egen hand men förr eller senare så behövs det flera personer eftersom din karaktär inte kan leva i ett vakuum. Det krävs fler än en för att skapa en värld.

Lajv kräver förmågan att kunna låtsas och leva sig in i en fantasivärld, att kunna ge sig hän och göra den världen verklig för en stund. Annars kan inte den världen kännas engagerande.

Lajv kräver regler, annars har du bara motsvarigheten till barn som leker tjuv och polis men alla vägrar förlora oavsett scenario och helt plötsligt så har polisen lasersyn och tjuven kan flyga. En sådan värld går det inte att bygga konsekventa historier med orsak och verkan i.

I slutändan så skapar varje spelare sin egen definition av lajv, och för dig som ännu inte fått chansen så välkomnar vi dig att delta och så småningom forma din egen uppfattning.

Göteborgs Allmänna Lajvförening

Subcategories