Liv och död se vi med ögonen, de äro sol och måne.Så löpa genom världsalltet solarna livgivande, månarna dödande, jordarna underkastande sig liv och död.
Kring allting som är sjukt spinner månen sitt nät, till dess fullmånen kommer och hämtar det en vacker natt.
Döende naturbarn älska döden, de längta efter det ögonblick då månen tar dem.
Naturen är förtrogen med döden, den upplever den varje natt. Den underkastar sig lika gärna solens som månens förtrollning.
Döden är ett sött gift - förruttnelse, men det är intet osunt i döden. Naturen är hälsan själv och förnimmer döden lika sunt som livet.
I förruttnelsen ligger den högsta skönhet och djävulen är Guds högsta godhet. Beundransvärt är det snabba tillintetgörelseverket om hösten.
Naturen står under Guds beskydd. Djävulen har ingen makt över naturen. Naturen är Guds älskling.
Om vi icke bliva naturbarn komma vi icke i himmelriket, ty de religiösa hemligheterna äro naturhemligheter. De trivdes icke i de judiska templen, men väl hos det fåkunniga naturbarnet, som kände med liljorna i Saron.
Naturens väg till Gud är den direkta, eviga och objektiva, utan yttre tillfällighet.
Människohjärtat som söker Gud har att kämpa mot subjektiviteten, ty hjärtat börjar bortom subjektiviteten. Men naturens väg är fredad.

                                                                                                                                  - Edith Södergran

Klan Gangrel har inget att bevisa, och deras tid att ta hand om elysiet kommer synas i detta. Det enda de vill se är ett tryggt elysium, och måhända en tanke till det som de uppskattar. Glittret lämnar de åt styret.

Plats: Fängelset, Kålltorpsgatan 2, 416 52 Göteborg. Byggnad 15.

Närmaste hållplats: Stockholmsgatan

Tid: Spelledning kommer finnas på plats från och med kl. 18:00 för dig som vill komma i god tid. Lajvet beräknas dra igång vid 20:00 och avslutas ca. 01:00. För dig som är inappad och klar så kan du komma när det passar, men om du är ny och vill testa så ska du först skapa en karaktär tillsammans med en spelledare innan du kan delta. Hur du går till väga med detta kan du läsa mer om här. Annars kan du kontakta arrangörerna som träffar lajvarna varje onsdag mellan 15:00-19:00 på café Hängmattan på Karl Johansgatan 16 (leta efter bordet med vita kaniner på). Kontakta en spelledare This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. om du inte inte kan komma på lajvfikat. Om du inte hinner registrera din karaktär med en spelledare innan själva lajvet så kan du ordna detta på lajvdagen innan vi startar om du 1: har en blurb färdig och godkänd samt 2: har bokat en spelledare som är förberedd och har avsatt tid för att registrerar dig samma dag.


Är du nyfiken på att testa vårt lajv? Vill du veta mera om vad allt det här handlar om? Skulle du tycka det var kul att delta i ett kampanjlajv med några av Göteborgs mysigaste lajvare? Kom till våra caféträffar på Hängmattan i Göteborg varje onsdag, kl.15:00-19:00, för att hänga med spelare, arrangörer och andra nyfikna!