Om två veckor körs första lajvet i kapitel 9 av Dead River Company, så gör er redo!
 
 
Music:
Dark Cinematic Rock Theme by Twisterium | https://www.twisterium.com
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License | https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en_US
 
Stockphotos:
Anna Hinckel from Pexels
Lay-Z Owl from Pexels
cottonbro from Pexels
Marc Mueller from Pexels
George Morina from Pexels