Upplysningsstigar är moralkoder som fungerar som alternativ till Mänsklighet. De Besläktade som följer en Upplysningsstig är omänskliga, men upprätthåller ändå en slags hederskod vilket gör det möjligt för dem att hålla Besten i schack.

Alla Besläktade som vandrar på en Upplysningsstig ser bleka och något omänskliga ut och de kan inte aktivera Livets rodnad. Av denna anledning ses Upplysningsstigarna ned på inom Camarillan och inom Anarkrörelsen, så det är något som främst förekommer inom Sabbaten samt hos de oberoende klanerna. Dessutom kommer de alltid att agera som om de vore på minst hungernivån Sugen, så även fast de kan nå nivån Mätt på samma sätt som andra så går de miste om de psykologiska fördelarna att följa Mänskligheten tillfälligt kan ge.

Att byta från Mänsklighet till en Upplysningsstig är inte någon lätt process, utan en som kräver åratal av hängivna studier och reflektioner under en som redan vandrar den stig som sökaren vill vandra.

Paradoxens stig

Paradoxens stig är inspirerad av flera filosofier och religioner, främst österländska sådana, och upprätthålls främst av medlemmar av Klan Ravnos. Stigen lär ut att existensen är flytande och formbar. Inget är verkligt, inget är statiskt och allt kan förändras genom vilja och handling. Enligt stigen står Besläktade utanför återfödelsens cykel. De flesta varelser återföds gång på gång genom sin resa, men Besläktade undgår detta. Varje individ har sitt eget syfte, kallad svadharma, fast vampyrer har förlorat sitt för att de står utanför återfödelsens cykel. Istället måste därför Besläktade försöka driva fram cykeln och förhoppningsvis förstå sin nya svadharma under processen och till slut tränga igenom den stora illusion som skymmer den Ultimata sanningen från deras ögon.

Anhängarna av Paradoxens stig motsätter sig Antediluvianerna (utom Klan Ravnos grundare), för att dessa söker att göra världen statisk i sina egna avbilder. Detta skulle förinta alla andras unika svadharma.

Men Förledarna, som stigens anhängare ofta kallas, tar sig an detta genom att selektivt förleda och bedra. Andra vampyrer betraktar dem ofta som opålitliga och kan knappast förväntas ta råd från Förledarna. Därför ägnar sig stigens anhängare ofta åt intrikata bedrägerier för att få andra vampyrer – eller för den delen vem som helst vars väg de korsar – att företa en viss handling. Förledarna ser inte sitt odöda tillstånd som en förbannelse på samma sätt som de flesta Besläktade gör utan tror att det är deras oförmåga att förstå återfödelsens cykel som orsakar de negativa aspekterna. Andra Besläktade, som också står utanför, förstår ofta inte nödvändigheten att återvända till cykeln. Förledarna förstår detta – och hjälper därför deras återvändande, ibland genom att förgöra dem.

Stigens grundläggande etik

 • Omfamna bara när absolut nödvändigt och då bara de som vandrar utan mål.
 • Tolka andras svadharma och hjälp dem att uppfylla dem.
 • Gör dig av med skuld i din karma, skala bort världens illusioner och återvänd till återfödelsens cykel.
 • Förled andra för att uppnå dina mål, för andra felar genom att misstro.
 • Du är ett monster. Förneka inte detta för dig själv, ta detta inte som en ursäkt att bete dig monstruöst.

Vid sidan av dessa grundläggande etiska riktlinjer tenderar varje anhängare av Paradoxens stig att anamma ett eller flera tillägg till stigen beroende på hur de tolkar den och hur de ser på sin roll. Här är några exempel som reflekterar olika tolkningar:

 • Förgör andra vampyrer, för de tjänar inget syfte och har ingen svadharma. Detta återför dem till livets cykel och det förvirrar Antediluvianerna.
 • Att lura, förleda och förödmjuka andra Besläktade – särskilt de av hög aktning – förvirrar Antediluvianerna. Dessutom är det roligt.
 • Allt består av samma universella energi, vilket kallat weig, som flödar fritt förutom när det låsts fast av mäktiga varelser. Återför denna energi till kretsloppet genom att släppa lös kraften i magiska artefakter samt förstör byggnationer och organisationer som representerar dessa väsens inflytande.
 • Slå dig aldrig ned på en plats för detta uppmuntrar till att stagnera. Endast de som färdas på ett sätt dig kan du forma bestående band till för andra är bundna till en plats.
 • Omfamna bara de från ditt eget sociala kast och etnicitet för bara dessa kan komma till samma insikter som du.
 • Orsaka förändring varhelst du befinner dig och på alla plan.
 • Existensen är en lögn, skapad av Antediluvianernas mörka drömmar. Chimärism låter oss repa upp detta nät av lögner och väva det till något bättre.
 • Inget är verkligt eller permanent. Vad som är verkligt går att förändra.
 • Lev fritt och bli inte bunden av lagar eller regler, annat än vad som förespråkas i Paradoxens stig.
 • Makt är frihet. Det som ökar din personliga makt – och därmed frihet – kan inte vara fel. Men att söka makt över andra är att fängslas av banden du skapar till dem.

Paradoxens stigs syndhierarki

Nivå

Moralisk riktlinje

Rationalisering

10

Omfamna en moder.

Mödrar har gett liv, och borde vårda liv. De borde aldrig göras till dödens tjänare.

9

Misslyckas med balansen att respektera förledande, men söka sanningen.

Detta är den oändliga paradoxen. Genom att avslöja paradoxer och förstå att båda sidorna är sanna skalar vi bort världens illusioner.

8

Döda en dödlig.

Döden berövar en person förmågan att uppfylla sin svadharma.

7

Misslyckas med att förgöra en misslyckad vampyr (försöker bli dödlig igen, försöker leva som en dödlig, uppnår perfekt Mänsklighet eller vördar dödliga över vampyrer)

En vampyr har misslyckats när hon försakar sin vampyriska natur. Detta är att gå helt emot sin svadharma.

6

Återvända till ditt dödliga liv eller låtsas vara en dödlig för dig själv.

Din svadharma är inte längre deras. Dessa vägar är förbjudna för dig efter din Omfamning.

5

Bära en skuld av karma (vara skyldig någon ditt o-liv eller frihet).

Vara skyldig någon på ett andligt plan påverkar din svadharma. Sådana skulder förhindrar dig från att uppfylla ditt öde.

4

Misslyckas med att söka efter sin svadharma, eller om du hittat den, att misslyckas med att följa den.

När du känner ditt syfte, får du aldrig förråda det eller vända dig bort från det.

3

Döda en vampyr som tydligt följer sin svadharma.

Inget öde är viktigare än något annat. Du kan inte stoppa ödet eller karman, du borde inte ens försöka.

2

Bli blodsbunden.

Att med tvång binda din svadharma till någon annans är en styggelse.

1

Omfamna, förutom som en kritisk del av din svadharma.

Omfamningen avslutar en svadharma och påbörjar en annan. Avsluta aldrig någon annans öde och syfte lättvindigt.

Historia

Exakt var och när Paradoxens stig har sitt ursprung är oklart. Olika anhängare hävdar olika. Somliga förespråkar södra Asien för tusentals år sedan. Andra hävdar ett mer mystiskt ursprung och att den spreds till Klan Ravnos först i samband med Romarrikets fall. Vad den ursprungliga versionen än var så berättas det att stigen till slut blev så splittrad och urvattnad att den höll på att förlora sin grund. En omstörtande händelse som de äldsta av Klan Ravnos vägrar tala om tvingade stigens anhängare att tänka om sitt sätt och ena sig kring en kärna. Stigen spretar fortfarande åt många håll, men nu är den mer dynamisk och dess anhängare argumenterar ständigt och utvecklar den på så sätt, vilket görs i filosofiska diskussioner med andra anhängare.

Nuvarande utövanden

Det är alldeles för enkelt att säga att Förledarna förstör för andra och gör sig av med skulder. Faktum är att Paradoxens stig är krävande och svår att följa. Många gånger när en Ravnos förleder andra, så är det inte av illvilja eller för vinnings skull, utan egentligen är det en del av en uppsättning komplicerade tester för att få målet att avslöja dolda aspekter om sig. Därför Reser de runt i världen, bortdrivna av aningslösa Besläktade som inte förstår Förledarnas plikter.

Beskrivning av anhängarna

De flesta anhängare av denna stig är av Klan Ravnos, med en mindre andel Malkaver och Gangreller följer också stigen. Enkelt uttryckt kan det sägas att de av Klan Ravnos som följer den här stigen är de som är seriösa med klanens filosofiska idéer och verkligen tagit till sig dem. Men stigen följs inte som en religion där saker ska accepteras dogmatiskt, utan stigens anhängare argumenterar och tvistar ständigt med varandra med logik och argument, och ibland även genom att testa dessa idéer eller varandra. Men det ses inte som en ära att få rätt, utan tvärtom är det i enlighet med stigen att anpassa sitt sätt att tänka. Därmed evolverar tankesättet för stigen snabbare än för någon annan stig.

Stigens anhängare är ofta mycket filosofiska av sig och fascinerade av inte bara sin egen filosofi utan också av andras filosofiska tankegångar och argumenterar och lyssnar därför gärna även med anhängare av andra stigar och medlemmar av alla klaner och sekter.

Att följa stigen

Besläktade som vandrar Paradoxes stig föraktar vanligtvis andra Besläktade och tror att de av okunnighet eller arrogans vägrar söka sitt återinträde i återfödelsens cykel. Därför har stigens anhängare axlat denna börda åt dem. Detta kan kräva att koka ihop komplexa nät av bedrägerier för att försäkra sig om vad en viss persons svadharma är, eller att kanske förgöra en vampyr och återföra henne till cykeln där en ny svadharma väntar.

Besläktade på den här stigen är ofta duktiga på sådant som ger dem fördelar gentemot andra och är ofta vaksamma, goda lögnare och bra på att smyga.

Tyfon-Sets stig

Tyfon-Sets stig vilar tungt på doktrinen om Set och religionen som berör denna Antediluvian. De som vandrar denna stig betraktas bland Sets anhängare som de som verkligen är trogna. Men trots det är det endast en minoritet av klanen som faktiskt följer denna stig. Denna stig kommer i flera varianter, men de följer alla samma grund även om orsakerna kan skilja sig åt.

Sets anhängare skapade denna stig som ett sätt att befria sig själva från dödligas tabun och den materiella världens inflytande för att bättre tjäna sin Antediluvian – Set. Denna stig är religiös och predikar att Set en dag kommer återkomma och rena Besten från sina anhängare och forma världen till sin avbild. När den dagen kommer så kommer Sets sanna anhängare att genomgå en apoteos och välsignas av sin gud. De trogna den här stigen tror att Set i sanning var en av Egyptens gudar och att hans odödlighet förts vidare till dem, och fört dem över dödens tröskel och gett dem vampyrernas o-liv. De försakar myterna om Kain och dyrkar Set helhjärtat. De söker finna Set och återföra honom till världen: att konvertera andra vampyrer till hans tjänst, och att korrumpera och befläcka hopp, oskuld och renhet varhelst de finner det.

Stigens grundläggande etik

 • Samla information, hemlig eller inte, och lär dig hur detta kan hjälpa att återuppväcka Set.
 • Tvinga ned Besten, då dess hänsynslöshet endast tjänar den själv.
 • Upprätthåll en hemligheternas slöja, för andra ser ned på denna Stigs metoder.
 • Bidra till klanens stora mål att återuppväcka sin slumrande mästare.

Stigen uppmuntrar en kreativ teologi och som ett resultat är dess texter och ritualer inte statiska, utan om en ny tolkning eller utövning inom en kult leder fler personer till upplysning så är den sann, eller åtminstone tillräckligt sann för deras begränsade förståelse. Som resultat så har flera inriktningar och varianter av denna stig uppkommit. De tre vanligaste, som alla tre gör anspråk på att vara den ursprungliga varianten, beskrivs nedan.

Tyfons stig

Korrumperarna hänger sig åt universell korruption och fokuserar på hjälpa (dvs. korrumpera) andra att bryta mot moraliska tabun. Korrumperarna betraktar ofta Set mer som ett koncept än en individ och tenderar att ta mytologin mer symboliskt.

Extra etik

 • Få andra att tjäna dig, utöka ditt inflytande och kapacitet.
 • Håll utkik efter Sets dolda tecken och agera på dessa.

Sutekhs stig

De Hängivna fokuserar på sig själva och att själva bryta mot moraliska tabun och befria sig från den materiella världens inflytande. De hängivna lägger vanligtvis stort fokus på Sets eller någon av dennes maskers agerande i mytologi och ser detta som en förebild.

Extra etik

 • Fördjupa dig i vad du hatar, fruktar eller skyr, så att det inte håller någon makt över dig.
 • Samla på makt för kultens skull och vänd de som förletts av Aeonerna mot dem, men älska inte makt för dess egen skull.
 • Sök upplysning genom kunskap, tro och erfarenhet.

Ormens stig

Frestarna talar om en ”naturlig oskuld” som mänskligheten kan återfå om de förkastar skam. De drar gärna kopplingar mellan Egyptisk mytologi och olika religioner, exempelvis med Ormen i Bibeln. Frestarna betraktar ofta Set som personifieringen av frihet utan kaos.

Extra etik

 • Hjälp andra att förstå sina begär, för endast begär kan befria dem.
 • Underminera lagar och regler genom att locka andra att bryta mot dem.
 • Omfamna bara de som redan dyrkar Set (eller någon av dennes masker).Tyfon-Sets stigs syndhierarki (delas av varianterna)

Nivå

Moralisk riktlinje

Rationalisering

10

Jaga efter sina egna förströelser istället för andras.

Att glida in i synd är ett verktyg, inte förströelse.

9

Vägra hjälpa en annan anhängare av Stigen.

Lagarbete är mer effektivt än individer för att återuppväcka Set.

8

Misslyckas med att förstöra en vampyr som uppnått Golconda.

De som har gått bortom sina begär kan inte manipuleras.

7

Att inte observera Sets anhängares religiösa ritualer.

Du får inte förneka Set det som tillkommer honom.

6

Misslyckas med att underminera den nuvarande sociala ordningen till fördel för Sets anhängare.

Andra Besläktade är utan syfte eller förledda och denna lättja skjuter upp Sets återuppståndelse.

5

Misslyckas med att göra vad som än behövs för att korrumpera andra.

Ju mer individer är i skuld till Sets anhängare, ju bättre.

4

Misslyckas med att eftersträva fördold kunskap.

Mysterierna kring Sets återuppståndelse kan vara dolt vart som helst.

3

Hindra en annan av Sets anhängares eftersträvanden.

De rättrognas led är inte en plats för småsint maktspel.

2

Misslyckas med att dra nytta av en annans svaghet.

Medlidande har ingen plats i Sets storslagna planer.

1

Vägra bidra till Sets återuppståndelse.

Detta är de otrognas sfär.

 

Historia

Stigens anhängare hävdar en historia som sträcker sig tillbaka till nätterna före den Första staden. Om detta är sant eller inte är ett föremål för mycket diskussion, särskilt bland de som inte håller med om påståendet. Oavsett så finns det en vid spridning av människors myter som liknar den mellan Set och Osiris, vilket ger stöd åt att läran skulle vara mycket gammal. I årtusenden har anhängarna ägnat sig åt sin degenererade handel från skumma gränder till i heliga tempel och allt däremellan. Många ledare bland såväl Besläktade som dödliga är skyldig sitt tillträde till makt till denna stigs anhängare, fast priset de har betalat är högt.

Nuvarande utövanden

Anhängarna av Typhon-Set stöder ingen Sekt annat än Sets anhängare, fast några Setiter har försakat att återuppväcka Set och några i Sabbatens läger faktiskt motarbetar detta uppdrag. Många av anhängarna av stigen kultiverar blodskulter av hängivna följeslagare och har horder av desperata individer som står i skuld till dem. Men anhängarna står inte över att göra ”smutsgörat” själva, utant tvärtom anser de att fast andra kan tjäna deras syften kan de själva åstadkomma så mycket mer. På så sätt fyller anhängare av denna stig många roller; sökare, fixare, lärda, kurtisaner och själaskördare.

Beskrivning av anhängarna

Denna stigs anhängare är ofta sociala kameleonter och rör sig i många olika kretsar. De är smidiga, insmickrande och de är inspirerade av sitt stora syfte. Anhängare av den här stigen ber sällan andra om hjälp då de föredrar tillfredsställa andras behov och sedan kalla in tjänster. Det är denna sidan som andra oftast ser och ogillar.

Trots att denna stig är så tätt förknippad med klanen Sets anhängare så är en stor andel av dess anhängare egentligen av andra klaner, som konverterat till religionen. Dessa individer betraktas som adopterade till Sets anhängare och fullvärdiga medlemmar av klanen och förväntas att inte längre erkänna tillhörighet till den klan som de Omfamnades till. Processen att konvertera och korrumperas är en lång sådan och bara de som visar sig tillräckligt hängivna tillåts lära sig stigen.

Att följa stigen

Anhängarna av Tyfon-Sets stig är först och främst sökare av fördold kunskap, men de är ofta även socitetslejon och silvertungade diplomater. De är ofta lömska och arbetar sig långsamt in i existerande sällskap, ofta med falska identiteter och samlar på sig lojala anhängare. Den äldsta av dem i ett givet område skapar ofta ett tempel om det inte redan finns ett sådant.

Anhängarna var som dödliga ofta politiker, akademiker, drogförsäljare, skådespelare eller musiker.

Extasens stig

Extasens stig kan betraktas som ytterligare en variant av Tyfon-Sets stig, men den skiljer så mycket från de andra att den i praktiken har utvecklats till en helt egen självständig stig. De försakar grymheterna som Tyfon-Sets stig förespråkar, och korrumperar som en konsekvens, inte som ett syfte. Njutning är vad allt handlar om. Den följs främst av kultister inom Sets anhängare som andra Setiter betraktar som på gränsen till hädare, men har också en viss framgång bland medlemmar hos andra klaner som också ansluter sig till sådana kulter.

Enligt anhängarna är konventionell moral ett spel som är riggat av Aeonerna. Alla dessa regler, tabun och skyldigheter är bojor som binder världens alla själar. Skam är bojor med taggar. För att undfly, så smörjer de Extatiska dessa bojor och vrider och vänder på sig.

För de som anammat Extasens stig, är frossa heligt. De söker upprymdhet bortom bortom dödligas gränser – backanalisk eufori – glädje så ren och passion så otrolig att gudarna skälver. De Extatiska överväldigar Besten med sensationer så att den blir slö och följsam.

För dessa maniska ormar har nöje en högre funktion. I en värld av hopplöst fängslande materialism tar de Extatiska denna materialism till sådana extrema höjder att de kraschar rakt igenom väggen till andra sidan och gör det till en religiös upplevelse. Hedonism utan en andlig dimension anknuten till det är en av de få saker de betraktar som hädelse.

Stigens etik

 • Strävande efter nöje är en andlig plikt. De som håller till hypokritiska moraliska regler försöker befläcka det andliga.
 • Uppväck hänförelse i dig själv och i andra. Sprid de heliga feberdrömmarna.
 • Att motstå frestelse är väldigt fel.
 • Det är inte ett brott att döda, så länge som själva dådet görs på ett vackert sätt.
 • Försvaga de fängslande paradigmerna som Aeonerna upprätthåller närhelst du kan. Att bryta mot tabun försvagar dem.
 • Ögonblick av överjordisk hänförelse öppnar ett fönster till det som ligger bortom denna värld. Skapa dessa ”vackra ögonblick” närhelst du kan.

Extasens stigs syndhierarki

Nivå

Moralisk riktlinje

Rationalisering

10

Låta en oskyldig leva.

En själ som är ovillig att röra vid det som ligger bortom via upplevelser bör skickas dit via en mer direkt rutt.

9

Inte vältra sig i absolut dekadens.

Dränk Besten, alltid, alltid.

8

Vägra bryta mot ett tabu.

Att bryta mot ett heligt hinder bryter ned Aeonernas paradigm.

7

Låta en som smittar med renhet (dvs. en präst, nunna, etc.) leva utan ett gott skäl.

Såvida de inte kan komprometteras kommer de hypokritiska att fortsätta tjäna Aeonernas syfte.

6

Misslyckas med att skapa ett vackert ögonblick.

I en värld som kvävs av nihilism, är det en synd att inte öppna ett fönster till det gudomliga när inspirationen kommer.

5

Inte försöka korrumpera en oskyldig.

Befria de fängslade fåren närhelst du kan.

4

Inte ta åtminstone en drog (genom att dricka från påverkade) regelbundet.

Ett formbart sinne är mer öppet för det överjordiska.

3

Motstå dina naturliga instinkter i onödan.

Att trycka ned impulser är en värdelös relik, implanterad av Aeonerna och måste avlägsnas.

2

Vägra att förstöra Aeonernas kedjor.

Utan vårt heliga syfte är vi inget annat än eländiga hedonister.

1

Förstöra något vacker, till och med om oskyldigt.

Vi vägrar att göra världen mindre intressant.

Historia

Extasens stig började som splittrade frön av spirituell filosofi som sträcker sig tillbaka till Tyfon-Sets stigs tidigaste nätter. Men det var inte förrän Egypten föll som Sets anhängare i Konstantinopel vävde samman de lösa trådarna till en sammanhängande helhet. I den Bysantinska dekadensens vällustiga scen så nådde de som grundade denna stig så otroliga nivåer av febrig mani att deras övernaturliga sinnen utvidgades. I detta vackra ögonblick kom de till fruktansvärd klarhet om det verkliga andliga kriget och deras osynliga fiender. Sedan dess har de Extatiska fört detta krig, insvepta i deras skepnader som totala missbrukare av upplevelser.

Nuvarande utövanden

Den moderna världen verkar flöda över med så många fällor som kan dränera en själ ned till ett tråkigt tomt skal, och ändå så finns det så många nya sätt att utforska sensationer. De Extatiska hänför sig i nya utmaningar och möjligheter. Deras stig är en som drar nytta av en självförstärkande spiral av känslor – extas delad är extas mångfaldigad – så de arbetar väl med dödliga kultister. De Extatiska sprider ut sig bland de olika Setitiska kulterna och fraktionerna, men en stor andel av dem ansluter sig till Tauerets kult. De Extatiska kommer sällan överens med de som ser sig som Sets krigare, men de som följer Tyfons stig tenderar att förstå deras värde. De Extatiska blir förvånansvärt goda ambassadörer till andra klaner och är en utmärkt dörröppnare för att locka in andra till Sets religion. Men de föraktar generellt sett medlemmar av Klan Toreador som så ofta ägnar sig åt njutning, men helt utan någon andlig aspekt.

Beskrivning av anhängarna

Extas antar många former och så gör de som utövar denna stig. Drogförespråkaren för folk från kokainkretsarnas troglodyter och gnuggar in i handleden ett lätt giftigt extrakt från en utrotad amfibie. Meditationsguruns röst, ackompanjerad inspelning av sång från döende valar leder lycksökaren i en skrikande reningsceremoni. Extremsportsentusiasten visas nya höjder av adrenalinkickar, innan deltagarna flyr från blåljusen. Dominatrixen åberopar det goda genom nervändarna. Den ormhanterande predikanten för sina åhörare till en krampaktig extas där de vrider sig på golvet. Finsmakaren serverar sin förtjuste gäst en otroligt välsmakande måltid, bestående av gästens tidigare make.

Att följa stigen

Extas är det extremas konst. Extas producerar ett transliknande tillstånd där man förlorar medvetandet om sin omgivning och bryter ned de hypokritiska illusionerna som förblindar ens innersta. Denna filosofi kan tyckas vara mildare än Setiternas andra stigar – och är ofta det – men den har mer skrämmande aspekter under ytan. För att uppnå det överjordiska, måste den Extatiska sträcka sig bortanför mänskliga erfarenheters gränser. De kommer göra vad som helst för att nå dessa vackra ögonblick. Varje sensation som låser upp detta är giltig, vilken extrem känsla som helst. Några gör så genom skönhet och njutning, andra genom den världsliga fasans motbjudande glamor. De Extatiska förlorar sig ofta i sin passion, hänger sig åt den förskräckliga glädjen som blodsutgjutelse kan ge, och alla överlever inte deras extrema orgier. De Extatiska vaknar ibland med delar av de som de älskade med natten innan spridda omkring sig eller över sig. Lemlestning är en helig rit.

Anhängarna är ofta duktiga hantverkare, läkare, dansare, drogförsäljare eller bedragare. Den ena är inte den andra lik.