Traditionerna

  • Maskeraden

Du skall icke avslöja din sanna natur till de som icke är av Blodet. Att göra så är att frånsäga sig rätt till Blodet.

Den Tradition som skiljer sig minst mellan Anarkerna och Camarillan. Att hålla sig dold för människorna är det enklaste sättet att hålla sig säker från dem.

  • Domänen

Din Domän är din ensak. Alla andra är skyldig dig aktning medan de är i den. Ditt ord får icke utmanas i din Domän.

Bland Anarker ses domän rätten med stark skepsis, och ledare ges helst ingen respekt annan än den de anses ha förtjänat. Den andra traditionen används ibland för att hålla medlemmar av Camarillan ute ur Anark-territorier, men ignoreras oftast om det inte finns god anledning att frukta eller respektera den styrande. Det är ett debatterat ämne inom Anarkerna om den ska skys eller användas mot sektens motståndare. 

  • Avkomman

Du skall endast inviga en annan med din Äldstes tillstånd. Om du skapar en annan utan din Äldstes tillstånd, skall både du och din avkomma dräpas.

Den tredje traditionen anses av många Anarker vara ett verktyg som Camarillan använder för att kontrollera de yngre genom att begränsa deras antal. Denna inskränkning av den grundläggande rätten att fortplanta sig är oacceptabel för de allra flesta i rörelsen. Samtidigt förstår många förståndet i att begränsa omfamningar då för många vampyrer kan innebära risker för Maskeraden.

  • Ansvaret

De du inviger äro såsom dina egna barn. Tills att din avkomma frisläpps, skall du råda över dem i allt. Deras synder kommer vara dina att utstå.

Att döma någon för en annans brott är främmande för en rörelse som är så individualistisk och frihetslysten som Anarkrörelsen. Hur kan vi någonsin anses ansvariga för en annans handlingar?

  • Gästfriheten

Hedra varandras Domäner. När du kommer till en främmande stad skall du presentera dig till den som härskar där. Utan godkännande är du Intet.

En ledare som behöver veta alla rörelser i sina marker har antingen för tråkigt eller för stort kontrollbehov för att vara en bra ledare. Samtidigt är de bra att veta om de finns fiender på rörelsens marker eller inte.

  • Förintelsen

Du är förbjuden att tillintetgöra en annan av Blodet. Förintelserätten tillhör enbart edra Äldstar. Enbart de Äldst bland er kan utropa Blodsjakt.

Den mest splittrande av traditionerna. Å ena sidan måste en ledare kunna utmäta straff när så krävs. Å andra sidan har rättvisan ett sätt att komma till dem som förtjänar den, ofta i form av en arg folkmassa. Ytterligare andra Anarker har svårt att acceptera att någon skulle sätta sig till doms över dem, oavsett detaljer som skuld och rättvisa.