Sekter är vampyrernas grupperingar, olika politiska och soci-filosofiska rörelser. Sekterna är stora internationella organisationer med mycket makt och inflytande i vampyrvärlden. Näst intill alla vampyrer ställer sig bakom en av dessa massiva grupper. De som inte gör de kallas oberoende. Vissa klaner är vanligare att finna i vissa sekter, och det finns några klaner som normmässigt är oberoende.

Camarillan

Camarillan är den största och mäktigaste sekten i hela vampyrvärlden och sätter där av normen för vampyrsamhället. Den bildades under 1400-talet för att skydda Besläktade från den Inkvisitionen och Anarkrevolten. Sju klaner ställde sig enade bakom denna allians och skuggregering: Brujah, Gangrel, Malkavian, Nosferatu, Toreador, Tremere och Ventrue.

Sedan dess har Camarillan stått som en pelare och predikat en lag-kodex bestående av sex stycken lagar, mer kända som “Traditionerna”. Den främsta och viktigaste av dessa är Maskeraden. Maskeraden säger att vampyrer måste hålla sin existens gömd från mänskligheten. Detta är en lag som betyder allt för Camarillan och de är villiga att mörda människor, ghouler och Besläktade för att hålla sanningen dold för mänskligheten.

Sekten värdesätter ordning och lag. De anser att det enda sättet för vampyrer att överleva och frodas är att jobba i skuggorna av mänskligheten, att dölja sig och som mest guida och influera människornas värld. Varje domän styrs likt ett feodalt rike med en så kallad Furste på tronen.

I skuggorna bakom furstarna sägs de finnas en slags internationell Camarillapolis känd som Justikarerna som består av 7 utvalda individer. En från varje av Camarillans pelarklaner. De är Camarilla högsta synlig auktoritet...

 

Sabbaten

Sabbaten är nästan lika gammal som Camarillan. En sekt skapad i mångt och mycket som en reaktionär motpol till Camarillan. De föraktar att behöva begränsa sig och gömma sig för mänskligheten. Sabbaten önskar en framtid där de kan leva fria, likt kungar och herdar av mänskligheten, inte likt råttor som snor smulor under bordet. De förkastar Camarillans traditioner och ser de som löjliga begränsningar av en odöds sanna potential.  

De är traditionalister som dyrkar Kain som sägs vara den första vampyren (men källorna är få och ingen vet säkert om det är sant). De fruktar klanernas grundare, “Antideluvianerna” (latin; kan översättas till “innan syndafloden”), Kains 13 barnbarn.

Sabbaten tror att Antideluvianerna en dag kommer resa sig från sin eviga sömn för att bringa världens undergång – Gehenna, att de kommer förslava och frossa på dagens vampyrer. De hävdar att endast genom samarbete kan Kainiter resa sig upp och krossa Antideluvianerna och deras tjänare, och då kan undergången förhindras och sann frihet uppnås.

Sabbaten är organiserad i “flockar” med egna ledare som sin tur lyder enligt en organisationshierarki baserad på katolska kyrkan. Med varje Sabbatdomän styrd av en Ärkebiskop, och bakom dessa sägs de finnas en högre makt struktur.

Anarkrörelsen.

(The Anarch Movement.)

Anarkrörelsen är en sekt klämd mellan de stora jättarna som är Sabbaten och Camarillan. Anarkerna är mer av en rörelse än en organiserad sekt, de saknar ett centraliserat styre. De är Besläktade samlade kring tanken av frihet eller förändring av existerande samhällsstrukturer i vampyrsamhället.

Majoritets åsikten är att de vill se jämlikhet mellan Äldstar och neonaterna. De vill se ett meritokrati samhälle istället för de vanliga korrupta system där besläktade styr på grund av ålder eller våldsmonopol, vilket är så de andra sekterna fungerar i praktiken.

Camarillan ser dem som rebelliska ynglingar, Sabbaten ser dem som ignoranta och vilsna, men som möjliga rekryter. Anarkerna själv ser sig som rebeller som kämpar mot odöda tyranner samt vampyrsamhällets korruption och föråldrade ider.

Anarker har för de mesta en modernistisk mer neutral inställning till Traditionerna. Vissa förkastar dem helt som ett föråldrat och dumt regelverk, medans andra ser vishet i några av dem. Men de har ett universellt undantag: en Tradition de alla följer och vägrar ändra – Maskeraden.

Det är den Tradition de ser som vettig och självklar. De stärker denna Tradition och döljer sig så gott de kan från människor. De finns även en gammal överenskommelse som säger att Anarkerna är underordnade Camarillans centrala maktstruktur och är skyldiga att följa Maskeraden. Och på så sätt kan man se Anarkerna lite som Camarillas ungdomsförbund.

På de stora hela saknar Anarkerna makt och inflytande. Att vara Anark ses som något löjligt ur de andra sekternas perspektiv. Det är att simma motströms mot hela vampyrsamhället.

 

Varför blir man anark?

Så med de sagt varför vill man vara Anark? Det finns fler svar på den frågan. Oftast är det idealistiska individer som känner att Camarillan är korrupt och trampar på de minsta, men ser Sabbaten som för inhumant och korrumperat långt från sin grundideologi (för att inte tala om den religiösa fanatismen).

Vissa Omfamnas in i sekten, alltså invigs av en annan Anark och får sina åsikter formade om vampyrsamhället genom sekten redan från början. Men det är vanligare att unga Besläktade från Camarillan eller som är oberoende hittar rörelsen och fattar tycke för dess ideologi och sätt. Oftas genom möten med förespråkare för Anarkrörelsen.

Andra hittar till sekten på grund av gemensamma fiender. Kanske har de haft oturen av att ha gjort sig till fiender med både en viktig Camarillaindivid och en mäktig Sabbatvampyr. Därav kan Anarkerna ses som ett bra skyddsnät.

Alltså är de flesta Anarker för att de finner rörelsen de minst dåliga valet. För många neonater rörelsen den väldigt viktig och identitetsbyggande. De händer dock rätt ofta att personer som kommit in i sekten som neonater och sedan åldrats till Ancillor eller Äldste antingen blir mer omänskliga eller tappar tro på rörelsen och helt enkelt lämnar sekten.

Rörelsens Ideologi

Anarkrörelsen har ingen direkt huvudideologi, förutom revolution mot Äldstarna och redan existerande korrupta sektstrukturer. De flesta har en egen åsikt om hur världen ska se ut när revolutionen väl är genomförd. Detta leder till att Anarkdomäner ofta skiljer sig mycket från varandra och interna konflikter är vanliga.

Anarkdomäner kan fungera på många olika sätt. Ofta färgas de av närliggande domäner. Här följer några exempel:

Anokrasi: En Anarkdomän som saknar centraliserat styre, De befolkas ofta av flertal gäng som lever efter djungelns lag. Här är gängkonflikter om dominans eller territorier vanligt förekommande. Att leva i dessa domäner är svårt för alla som inte jobbar åt en mäktig gängledare. Men vissa skapar sig en lycklig tillvaro i dem, ofta äldre, starka Anarker.

Fristat: Anarkdomän som åtminstone gör ett försök att styras med demokratiskt representation. De styrs antingen via presidentstyre eller Parlamentarism. Större beslut fattas ofta med en folkomröstning. Mindre skötts av de valda representanterna.

Baroni: En slags Anark Aktigt version av något som liknar ett av Camarillans furstendömen. De styrs av en enväldig härskare. Många baronier började som kommuner eller fristater och kanske bär de namnet på pappret. Men i realiteten är det en diktatur, där ledaren är uppbackad av andra mäktiga Besläktade. Dock så härskar en baron bara så länge konsensus är att denne ska göra det, vilket skiljer den från en furste. Om baronen tror att hon inte kan få stöd i en fråga brukar folkets vilja ske. Det är i baronens intresse att vara en omtyckt ledare. Många Anarker betraktar baronier som bara ett stenkast ifrån en faktiskt Camarilladomän och betraktar dem därför med stark skepsis.

Dynasti: Styrs av en karismatisk Anark där makten förväntas gå i arv till dennes avkomma eftersom allt annat är otänkbart. Ledaren betraktas ofta med stor vördnad och ibland även som en profet.

Kult: En Anarkdomän som styrs utav en samling av religiösa ledare eller utav en överstepräst. Dessa Domäner har en stark tro, och de icke-troende som stannar i domänen måste acceptera att bli andra klassens medborgare.

Kommun: Anarkdomäner där man har förkastat den andra Traditionen, Domänen. Jaktmarker är för alla, även till de som vandrar igenom och i vissa kommuner kan hela domänen anses vara Elysium där våld mot Besläktade och människor är förbjudet. Kommuner försöker sträva efter att uppnå konsensus men om det inte funkar, väljs det ett råd av Besläktade.

 

Anarkörelsen och din karaktär

För vårt Lajv har vi valt att göra en slags tabell för politisk inriktning för att enkelt kunna strukturera karaktärers åsikter.

Tag notis om att detta är en guide linje och att de inte finns någon allmän dogma för dessa grupper, denna tabell är ur synvinkeln av en Anark.

Detta är mest ett meta verktyg då alla karaktärer är individer, och förmodligen har mycket nyanserade djupt gående åsikter som inte kan återspeglas i en enkel översiktstabell, under den finns även förklaring kring de olika grupperna.

Tabellen delas upp i nio rutor som symboliserar nio olika hållningar bland Anarkerna, beroende på deras inställning till Camarillan respektive till Sabbaten. Dessa läger är inte huggna i sten, utan är lösa termer som används framför allt av Nordens Anarker.

 

 

Camarillaagent: En individ med en mycket positiv inställning till Camarillan och en mycket negativ inställning till Sabbaten, Dessa brukar vara Camarillaspioner inom Anarkerna. Eller folk som helt enkelt baserat på sina åsikter eller handlingar stödjer Camarillan mer än Anarkerna. Detta är en negativ titel inom sekten och är något likt ett skällsord och indikerar att individen skulle vara en förrädare mot sekten.

Camarillasympatisör: Individer som sympatiserar med Camarillans ideal och sätt. De är ofta av åsikten att Anarkerna ska förändra Camarillan inifrån, och att Anarkrörelsen borde bygga starkare band med dem. En hel del Anarker betraktar dessa misstänksamhet.

Profiteer: Från de engelska ordet War Profiteer, dessa är individer som vill tjäna på Camarillan och Sabbatens krig. Ofta väldigt egoistiska individer som är med i anarkerna som skyddsnät om någon av deras affärer går dåligt och de behöver hjälp. Ses på av rörelsen med avsmak, men de kan vara mycket användbara för att få info om de andra sekterna, vissa Anarker tolererar, dem andra inte…

Anarkkonservativ: Detta är ofta ancillor inom sekten och vissa äldste inom sekten och varit en av de största lägren inom rörelsen har dock minskat en del sen 1900-talet i storlek. De brukar vara individer som respekterar delar av Camarilla syfte och stödjer Anarkernas samarbete med Camarillan men anser att de bör fortsätta med en armlängds distans mellan sekterna.

De hatar korruptionen och det gamla samhälle som Camarillan står för, men ser alltså användning och behov för den struktur Camarillan byggt och att båda står på samma sida i kamp mot Sabbaten. De anser att Sabbaten är ett hot mot Maskeraden och således mot alla besläktade och att den bästa lösning för detta problem är förintelse av sekten och dess sympatisörer.

Purist: En individ som ser först och främst till rörelsens självständighet. Många av dem är av åsikten att kriget mellan Sabbaten och Camarillan inte angår dem och att Anarkerna, vissa anser att man borde attackera dem båda.

Purister har många olika personliga åsikter men de är alla överens om att Anark Rörelsen ska vara så fri från andra sekters inflytande som möjligt. De motsätter sig den juridiska överhand som Camarillan har över Anarkerna och anser att Anarkerna borde göra mer för att separerar sig från Camarillan.

De hyser dock ingen glädje över Sabbaten, utan finner dem minst lika illa som Camarillan. Dock ser de en möjlighet att rekrytera vissa mer frihetsinriktade Sabbat från sektens klor, de har inget emot deras tro utan snare deras utövande av sin tro (Människoblodsoffer, etc).

De vill ofta jobba mer med att göra Anarkrörelsen mer enhetlig, snarare än att gå i konflikt med de andra sekterna.

Sabbatsympatisör: Individer som sympatiserar med Sabbaten ideal. De är ofta av åsikten att Anarkerna borde rekrytera från Sabbaten och få dem på rätt väg och att Sabbaten som helhet går att använda sig av. De tror om Anarkerna kan påverka Sabbaten så skulle de kunna ta nere den större fienden – de korrupta Äldstarna.

Fanatiker: De vet att frihet kan bara tas med våld! Alla motståndare till Revolutionen måste stoppas! De vill bränna ner såväl Camarillans Elysium som Sabbatens tempel, då båda bara är klanernas och Äldstarnas verktyg för dominans. De är ofta mycket militanta. De flesta Anarker ser med skräckblandad undran på dessa individer. Är de bara uppjagade krigare eller kan de komma att bli farliga för rörelsen då de är beredda att ge sig på fienden var än de finner dem. Även på Anarkernas mötesplatser…

Anarkkättare: Dessa individer hatar Camarillan med en passion. De är helt klart de äldstas verktyg för att manipulera de blinda massorna! De lyckades hindra den första revolten. Men vi barn av den andra revolten vägrar tystas! De flesta i gruppen anser att sabbaten var ett försök till motstånd men de korrumperas av inhumana individer tappade till bästen och klan Lasombra och Tzimisces ancillor och har skapat en ny grupp av giriga Äldstar.

Kättarna vill frigöra sina syskon i sabbaten från deras nya kedjor och enade ta kampen mot korruptionen. De respekterar ofta sabbatens traditioner och ser en hel del av dem som stulna Anarktraditioner. Många Anarker ser mycket skeptiskt på denna grupp, dom har dock ökat i storlek sen deras uppkomst mot slutet av 1800-talet en del spekulerar att de beror på att gruppen tagit in många avhoppare från Sabbaten.

Sabbatainfiltratör: En individ med en mycket positiv inställning till sabbaten och en mycket negativ inställning till Camarillan, Dessa brukar vara sabbat spioner inom Anarkerna. Eller folk som helt enkelt baserat på sina åsikter eller handlingar stödjer sabbaten mer än Anarkerna. Detta är en negativ titel inom sekten och är något likt ett skällsord och indikerar att individen skulle vara en sekt förrädare.

Anarkernas historia (inte allmän känd)

För länge sedan existerade varken Sabbaten eller Camarillan. En främmande tanke för dagens neonater och ancillor, och även för de yngre av Äldstarna. En gång i tiden styrdes nattens barn av mäktiga vampyrdynastier. Äldstarna styrde tyranniskt över sina avkommor med hjälp av blodsband starka som stål och med mäktiga blodskrafter. Otursamt för dem så lyckades en grupp neonater tillsammans resa sig och hitta ett sätt att bryta blodsbandet. Med blodsbanden brutna startade de gemensamt en stor revolt som resulterade i många Äldstars död och enligt legenderna dödades även Lasombras och Tzimisces Antediluvianer, om man tror på sånt.

Men på grund av Inkvisitionen så tvingades konflikten till vapenstillestånd och ett jättelikt möte mellan Anarkerna och Äldstarna ägde rum. Alla klaner hade representanter på plats. Mötet hölls på neutral mark i ett kloster i England. Detta möte kom att kallas “Thorneskonventionen” och det resulterade i mer jämlikhet för neonaterna och att en fred slöts där Anarkerna inkorporerades in under det som kom att kallas Camarillan. Vissa fortsatte som en slags undersekt vilket är det som är Anarkrörelsen idag, andra gick helt med Camarillan.

De Anarker som vägrade acceptera Thorneskonventionen samlade upp sig under Klan Tzimisces och Lasombras flaggor och bildade till slut Sabbaten.

Sakta men säkert tystades revoltörernas röster ner mer och mer av Camarillan. Men i takt med mänsklighetens utveckling, så väl teknologiskt som idemässigt, så såddes frön av tankar på ett annat samhälle i den mänskliga världen. Svallvågorna av detta nådde även vampyrsamhället. Anarkrörelsen kom att ligga i dvala fram till 1700-talet.

Efter amerikanska och sedan franska revolutionen började vissa Besläktade tro på att ider från Upplysningen kunde inkorporeras till vampyrsamhället. Detta var den idemässiga födseln till den moderna Anarkrörelsen. Små grupper av revoltörer började dyka upp, men de slogs oftast ned med oproportionerligt våld, framförallt av vissa Äldstar som led hårt under första Anarkrevolten. Rörelsen existerade då knappt då bortom dessa fåtal grupper.

Men under de politiska reformer som skedde i slutet av 1800-talet anslöt sig sakta, men säkert fler till rörelsen. Och efter första världskriget och mellankrigstidens samhällsreformer ökade antalet betydligt, speciellt i de moderna storstäderna i västvärlden och vissa andra moderna städer som Amsterdam, Berlin, Hamburg, New York, Chicago, Paris, London, Moskva och Sidney.

År 1944 så hände något som ingen av sekterna hade förväntat sig. Den Andra Anarkrevolten ägde rum. Många Anarker i USA hade samlats i Kalifornien i de nya städerna som växt upp explosionsartat där. Anarkerna i Los angeles reste sig upp mot den tyranniske despoten Don Sebastian och förintade honom och hans hov. De tog Los Angeles åt rörelsen. Andra grupper runt om i Kalifornien följde snabbt deras exempel, och tillslut tillhörde alla domäner i Kaliforninen från San Francisco till San Diego Anarkrörlsen. Efter detta fick Anarkrörelsen ett stort tillskott av medlemmar. Kalifornien blev omorganiserat till Anarakernas Fristat. Ett kaotiskt nytt land för vampyrsamhället. De lyckades motstå intagningsförsök från både Sabbaten och Camarillan. Men interna konflikter spred sig och ökade i intensitet.

Än Idag finns fortfarande Anarkernas Fristat, men är mycket splittrad och en del områden i Kalifornien har därför lyckas återtas av Camarillan, och en hel del resande Sabbatflockar har tagit sig in och skapar oreda. Det ryktas att det dessutom kommit en ny sort vampyrer till Kalifornien från östra Asien.

Idag finns mycket få Anarkdomäner i Europa. De få som finns ligger i Europas utkanter och rörelsen har svårt att få fäste i gamla världen. Så att Anarkrörelsen nu tagit sig en bas i Göteborg är en mycket stor seger för rörelsen.