Sekter

Sekter är vampyrernas grupperingar, olika politiska och socio-filosofiska rörelser. Sekterna är stora internationella organisationer med mycket makt och inflytande i vampyrvärlden. Näst intill alla vampyrer ställer sig bakom en av dessa massiva grupper. De som inte gör de kallas oberoende. Vissa klaner är vanligare att finna i vissa sekter, och det finns några klaner som normmässigt är oberoende.

Camarillan

Camarillan är den största och mäktigaste sekten i hela vampyrvärlden och sätter där av normen för vampyrsamhället. Den bildades under 1400-talet för att skydda Besläktade från den Inkvisitionen och Anarkrevolten. Sju klaner ställde sig enade bakom denna allians och skuggregering: Brujah, Gangrel, Malkavian, Nosferatu, Toreador, Tremere och Ventrue.

Sedan dess har Camarillan stått som en pelare och predikat en lag-kodex bestående av sex stycken lagar, mer kända som “Traditionerna”. Den främsta och viktigaste av dessa är Maskeraden. Maskeraden säger att vampyrer måste hålla sin existens gömd från mänskligheten. Detta är en lag som betyder allt för Camarillan och de är villiga att mörda människor, ghouler och Besläktade för att hålla sanningen dold för mänskligheten.

Sekten värdesätter ordning och lag. De anser att det enda sättet för vampyrer att överleva och frodas är att jobba i skuggorna av mänskligheten, att dölja sig och som mest guida och influera människornas värld. Varje domän styrs likt ett feodalt rike med en så kallad Furste på tronen.

I skuggorna bakom furstarna sägs de finnas en slags internationell Camarillapolis känd som Justikarerna som består av 7 utvalda individer. En från varje av Camarillans pelarklaner. De är Camarilla högsta synlig auktoritet...

Sabbaten

Sabbaten är nästan lika gammal som Camarillan. En sekt skapad i mångt och mycket som en reaktionär motpol till Camarillan. De föraktar att behöva begränsa sig och gömma sig för mänskligheten. Sabbaten önskar en framtid där de kan leva fria, likt kungar och herdar av mänskligheten, inte likt råttor som snor smulor under bordet. De förkastar Camarillans traditioner och ser de som löjliga begränsningar av en odöds sanna potential.  

De är traditionalister som dyrkar Kain som sägs vara den första vampyren (men källorna är få och ingen vet säkert om det är sant). De fruktar klanernas grundare, “Antideluvianerna” (latin; kan översättas till “innan syndafloden”), Kains 13 barnbarn.

Sabbaten tror att Antideluvianerna en dag kommer resa sig från sin eviga sömn för att bringa världens undergång – Gehenna, att de kommer förslava och frossa på dagens vampyrer. De hävdar att endast genom samarbete kan Kainiter resa sig upp och krossa Antideluvianerna och deras tjänare, och då kan undergången förhindras och sann frihet uppnås.

Sabbaten är organiserad i “flockar” med egna ledare som sin tur lyder enligt en organisationshierarki baserad på katolska kyrkan. Med varje Sabbatdomän styrd av en Ärkebiskop, och bakom dessa sägs de finnas en högre makt struktur. 

Anarkrörelsen.

(The Anarch Movement)

 

Anarkrörelsen är en sekt klämd mellan de stora jättarna som är Sabbaten och Camarillan. Anarkerna är mer av en rörelse än en organiserad sekt, de saknar ett centraliserat styre. De är Besläktade samlade kring tanken av frihet eller förändring av existerande samhällsstrukturer i vampyrsamhället.

Majoritets åsikten är att de vill se jämlikhet mellan Äldstar och neonaterna. De vill se ett meritokrati samhälle istället för de vanliga korrupta system där besläktade styr på grund av ålder eller våldsmonopol, vilket är så de andra sekterna fungerar i praktiken.

Camarillan ser dem som rebelliska ynglingar, Sabbaten ser dem som ignoranta och vilsna, men som möjliga rekryter. Anarkerna själv ser sig som rebeller som kämpar mot odöda tyranner samt vampyrsamhällets korruption och föråldrade ider.

Anarker har för de mesta en modernistisk mer neutral inställning till Traditionerna. Vissa förkastar dem helt som ett föråldrat och dumt regelverk, medans andra ser vishet i några av dem. Men de har ett universellt undantag: en Tradition de alla följer och vägrar ändra – Maskeraden.

Det är den Tradition de ser som vettig och självklar. De stärker denna Tradition och döljer sig så gott de kan från människor. De finns även en gammal överenskommelse som säger att Anarkerna är underordnade Camarillans centrala maktstruktur och är skyldiga att följa Maskeraden. Och på så sätt kan man se Anarkerna lite som Camarillas ungdomsförbund.

På de stora hela saknar Anarkerna makt och inflytande. Att vara Anark ses som något löjligt ur de andra sekternas perspektiv. Det är att simma motströms mot hela vampyrsamhället.Varför blir man anark?

Så med de sagt varför vill man vara Anark? Det finns fler svar på den frågan. Oftast är det idealistiska individer som känner att Camarillan är korrupt och trampar på de minsta, men ser Sabbaten som för inhumant och korrumperat långt från sin grundideologi (för att inte tala om den religiösa fanatismen).

Vissa Omfamnas in i sekten, alltså invigs av en annan Anark och får sina åsikter formade om vampyrsamhället genom sekten redan från början. Men det är vanligare att unga Besläktade från Camarillan eller som är oberoende hittar rörelsen och fattar tycke för dess ideologi och sätt. Oftas genom möten med förespråkare för Anarkrörelsen.

Andra hittar till sekten på grund av gemensamma fiender. Kanske har de haft oturen av att ha gjort sig till fiender med både en viktig Camarillaindivid och en mäktig Sabbatvampyr. Därav kan Anarkerna ses som ett bra skyddsnät.

Alltså är de flesta Anarker för att de finner rörelsen de minst dåliga valet. För många neonater rörelsen den väldigt viktig och identitetsbyggande. De händer dock rätt ofta att personer som kommit in i sekten som neonater och sedan åldrats till Ancillor eller Äldste antingen blir mer omänskliga eller tappar tro på rörelsen och helt enkelt lämnar sekten.

Rörelsens Ideologi

Anarkrörelsen har ingen direkt huvudideologi, förutom revolution mot Äldstarna och redan existerande korrupta sektstrukturer. De flesta har en egen åsikt om hur världen ska se ut när revolutionen väl är genomförd. Detta leder till att Anarkdomäner ofta skiljer sig mycket från varandra och interna konflikter är vanliga.

Anarkdomäner kan fungera på många olika sätt. Ofta färgas de av närliggande domäner. Här följer några exempel:

Anokrasi: En Anarkdomän som saknar centraliserat styre, De befolkas ofta av flertal gäng som lever efter djungelns lag. Här är gängkonflikter om dominans eller territorier vanligt förekommande. Att leva i dessa domäner är svårt för alla som inte jobbar åt en mäktig gängledare. Men vissa skapar sig en lycklig tillvaro i dem, ofta äldre, starka Anarker.

Fristat: Anarkdomän som åtminstone gör ett försök att styras med demokratiskt representation. De styrs antingen via presidentstyre eller Parlamentarism. Större beslut fattas ofta med en folkomröstning. Mindre skötts av de valda representanterna.

Baroni: En slags Anark Aktigt version av något som liknar ett av Camarillans furstendömen. De styrs av en enväldig härskare. Många baronier började som kommuner eller fristater och kanske bär de namnet på pappret. Men i realiteten är det en diktatur, där ledaren är uppbackad av andra mäktiga Besläktade. Dock så härskar en baron bara så länge konsensus är att denne ska göra det, vilket skiljer den från en furste. Om baronen tror att hon inte kan få stöd i en fråga brukar folkets vilja ske. Det är i baronens intresse att vara en omtyckt ledare. Många Anarker betraktar baronier som bara ett stenkast ifrån en faktiskt Camarilladomän och betraktar dem därför med stark skepsis.

Dynasti: Styrs av en karismatisk Anark där makten förväntas gå i arv till dennes avkomma eftersom allt annat är otänkbart. Ledaren betraktas ofta med stor vördnad och ibland även som en profet.

Kult: En Anarkdomän som styrs utav en samling av religiösa ledare eller utav en överstepräst. Dessa Domäner har en stark tro, och de icke-troende som stannar i domänen måste acceptera att bli andra klassens medborgare.

Kommun: Anarkdomäner där man har förkastat den andra Traditionen, Domänen. Jaktmarker är för alla, även till de som vandrar igenom och i vissa kommuner kan hela domänen anses vara Elysium där våld mot Besläktade och människor är förbjudet. Kommuner försöker sträva efter att uppnå konsensus men om det inte funkar, väljs det ett råd av Besläktade.