Speltermer

karaktär (character): Varje spelare skapar en karaktär, en individ hon gestaltar under en krönika.

Spelledare (Storyteller): Personen som skapar och hand­leder historien och avgör alla händelser som är bortom spelarnas kontroll.

Spelledarperson (Non-Player Character, NPC): En karaktär som inte styrs av någon spelare utan istället av Berättaren. Förkortas SLP.

störning (derangement): En mental sjukdom.

förvärrad skada (aggravated damage): Särskilda typer av skador är ödesdigra till och med för de odödliga. Eld, solljus, och vissa över­naturliga varelsers tänder och klor. Markeras med ett kryss (X) till skillnad från vanlig skada som markeras med ett snedstreck (/).

 

Allmän vokabulär

Termerna är här sorterade efter vanlighet och vilka grupper som använder dem.

Särskilt viktiga termer

De här orden är mycket vanliga att använda inom alla grupperingar i de Besläktades samhälle och förväntas behärskas av alla utom färskingar som är precis nyligen Omfamnade.

Anark (Anarch): 1. En medlem av Anarkrörelsen. 2. En Besläktad revolutionär som motsätter sig de Äldstes tyranni.

Anarkrörelsen (Anarch Movement, the): Sekten inom Camarillan som består av Anarker som vill reformera eller störta de Äldstes styre.

avkomma (childe): En vampyr skapad genom Omfamningen – en avkomma är skapad av sin Mäster. Termen används ofta nedsättande, antyder bristande erfarenhet.

Besläktad (Kindred): Rasen av vampyrer i sin helhet, eller en enskild vampyr. Enligt ryktet tillkom termen under fjorton- eller femtonhundratalet, efter det Stora Anark­upproret. Sabbatvampyrer och en del Äldstar föraktar termen och föredrar ”Kainit” istället.

Besten (Beast, the): Den outvecklade drivkraften och ingivelsen som hotar att förvandla en vampyr till ett tankelöst, förödande monster.

blodsband (blood bond): En mystisk kraft över en annan individ som fås genom att ta del av den specifika vampyrens blod tre gånger; att acceptera blod från en vampyr är att erkänna denne som sin härskare.

Camarillan (uttal: /kạmạ-rịllạn/, eller med spansk prägel: /kạmạ-ri̱jạn/) (Camarilla, the): En sekt av vampyrer ägnad främst åt att bevara Tradi­tion­erna och då särskild Maskeraden.

dödlig (mortal): En människa, oftast ordinär, även om såväl häxjägare och magikunniga som ghouler kan omfattas.

Elysium (Elysium): En plats där vampyrer kan samlas utan fruktan för våld (fast somliga Sekter, som Sabbaten, respekterar Elysium mindre än Camarillan gör). Elysium är vanligtvis etablerade i operahus, teatrar, muséum eller andra kulturlokaler.

frenesi (frenzy): Tillståndet en vampyr hamnar i då denne tillfälligt förlorar kontrollen till följd av hunger eller vrede. Det finns en särskild form av frenesi som kallas rötschreck (se nedan).

fristad (haven): En vampyrs ”hem”; där hon hittar skydd från solen.

Furste (Prince): En vampyr som hävdar en stor domän som sin egen – vanligtvis en stad – och kan hävda den mot alla andra. Termen används om Besläktade oavsett könstillhörighet. Inom Sabbaten används titeln ”Ärkebiskop” och i Anarkstäder kallas det ”Baron”.

ghoul (uttal: /go̱l/) (ghoul): En hantlangare skapad genom att ge lite vampyriskt vitae till en dödlig utan att tömma henne på blod först (vilket skulle ha skapat en vampyr istället).

klan (clan): En grupp vampyrer som har gemensamma egenskaper ärvda via blodet. Det finns 13 stora klaner, alla beryktade ha grundats av en medlem av Tredje Generationen. Dessa är Assamite (uttal: /ạssạ-mi̱t/) – Jaktens klan, Brujah (/brụjạ/ eller /bro̱hạ/) – Lärdomens klan (numera Vredens klan), Gangrel – Bestens klan, Giovanni (/ji̱ọ-vạnị/) – Dödens klan, Nosferatu – det Fördoldas klan, Malkavian – Månens klan, Lasombra – Nattens klan, Sets anhängare – Ormens klan, Ravnos – Vandrarnas klan, Toreador – Rosens klan, Tremere (/trẹ-me̱r/) – Häxmästarnas klan, Tzimisce (/t͡ji̱-mịse̱/ eller /tsi̱-mịske̱/) – Formgivarnas klan och Ventrue (/vạ̈n-trụ/) – Kungaskapets klan. De flesta Mästrar berättar först bara om den egna klanen och de andra som finns inom domänen.

Kyssen (Kiss, the): Handlingen att dricka blod, särskilt från en dödlig, kallas Kyssen. Kyssen orsakar en känsla av extas i de som mottar den.

Maskeraden (Masquerade, the): Vanan (eller Tradition­en) att gömma vampyrers existens från mänskligheten. Designad för att skydda vampyrer från att mänskligheten förstör dem, anammades Maskeraden efter att Inkvisi­tionen tog många Besläktades o-liv.

Mäster (Sire): En vampyrs ”förälder” – den Besläktade som invigde henne.

Vardagligt tal

De här orden är ganska vanliga att använda inom de flesta grupperingar i de Besläktades samhälle och förväntas behärskas av neonater och äldre.

domän (domain): Området för en vampyrs inflytande. Furstar hävdar hela städer som sina domäner, men låter ofta underlydande vampyrer att hävda domän inom dem.

Dvala (Torpor): Den långa medvetslösa sömn som vampyrer hamnar i när de är allt för skadade och under vissa andra omständigheter.

fogde (sheriff): En Besläktad som fått i uppdrag av en av Camarillans Furstar att upprätthålla dennes stads lagar och Traditioner.

färsking (fledgling): En nyligen invigd vampyr, fortfarande under sin Mästares beskydd.

Hungern (Hunger, the): Drivkraften att dricka, eller snarare dricka, blod. För vampyrer ersätter Hungern alla andra drifter med sitt kraftfulla kall.

inviga (sire): Att genomföra en Omfamning för att på så sätt skapa en ny Besläktad.

Jyhaden (Jyhad, the): Det hemliga, själv-destruktiva krig som är mellan Generationerna. Äldre vampyrer manipulerar sina underlydande, och använder dem som pjäser i ett fruktansvärt spel vars regler trotsar förståelse.

konstapel (reeve): Huvudansvarige för att upprätthålla ordningen i en Anark-domän, ungefär motsvarande en fogde inom Camarillan, men i en demokratisk Anark-domän är hennes makt mindre total och hon behöver söka tillstånd för husrannsakan och för att genomföra arresteringar och liknande.

kotteri (coterie): En liten grupp Besläktade, förenade av behovet av stöd och ibland av gemensamma intressen. Inom Sabbaten och ibland bland Anarker och oberoende Gangreller kallas ett kotteri istället för en flock (pack). Ett annat ord bland anarker är gäng (pack).

kärl (vessel): En källa av vitae för näring eller nöje, oftast en dödlig.

Livet (Life, the): Ett uttryck för de dödligas blod. Många Besläktade betraktar termen som konstlad och utsliten.

Mänsklighet (Humanity): Vad som finns kvar av en Besläktads medkänsla, moral och känsla för att innerst inne fortfarande vara en människa.

odöd (undead): Vampyr, vålnad, zombie och liknande varelser som befinner sig i ett tillstånd mellan liv och död.

oberoende (independent): En tillhörande en klan som inte hävdar lojalitet till någon sekt eller en av dessa klaner eller blodslinjer.

Obunden (Unbound): En Anark. Termen är däremot lite mer omfattande och åsyftar också de som inte svurit trohet till någon sekt eller oberoende klan.

o-liv (unlife): Tillståndet att inte riktigt vara levande. Används normalt bara om Besläktades existens.

Omfamningen (Embrace, the): Förvandlingsakten hos en dödlig till en vampyr. Omfamningen kräver att vampyren tömmer sitt offer på blod och ersätter offrets blod med lite av sitt eget. Kallas också Invigningen.

påle (stake): En vass träbit som kan sättas in i en vampyrs hjärta för att paralysera denna.

Sabbaten (Sabbat, the): En sekt av vampyrer som försakar mänsklighet, och istället anammar sin monstruösa natur. Sabbaten är bestialisk och våldsam, och föredrar att härska över dödliga istället för att gömma sig från dig.

sekt (sect): En grupp vampyrer förenade av en gemensam filosofi. De tre mest kända sekterna som för närvarande befolkar natten är Camarillan, Sabbaten och Anarkrörelsen.

Slutgiltiga Döden (Final Death): Karaktären dör igen, denna gång slutgiltigt.

ödemarkerna (barrens, the): Områdena i en stad olämpligt att leva i; ödehus, övergivna industrier, kyrkogårdar, etc.

 

Vulgär jargong

Dessa termer är slangord som främst associeras med yngre Besläktade, som söker etablera sina egna vampyriska kulturer och med Anarkrörelsen.

baroni (barony): En Anark-Barons domän. Åsyftar också ett självständigt samhälle med Anarker.

blodsdocka (blood doll): En dödlig som fritt ger sig själv till en vampyr. De flesta blodsdockor upplever en tillfreds­ställelse av Kyssen och söker aktivt upp vampyrer som dricker av deras blod.

flöjtspelare (piper): En Anark som använder sig av dödliga eller ghuler i stor utsträckning i strid för Anarkernas sak. Termen kommer från berättelsen om Råttfångaren i Hameln.

ketchup (ketchup): Blod taget från en dödlig av under­klassen från förorterna.

lillfurste (princeling): En hånfull term för en ledare över ett kotteri.

lunch (lunch): Vitae, eller den dödlige som man tagit blod från. Användning: Jag träffade en lunch vid cafét ikväll.

Oops (oops): Ett Maskeradbrott. Användning: Vi hade ett litet oops i natt, men det är fixat.

saft (juice): Blod.

slängkappa (cape): En uppenbar vampyr. Också en Äldste.

soppa (juice): Blod.

spadskalle (shovelhead): Sabbatvampyr.

sprätt (nibs): Fursten eller annan viktig vampyr. Inte avsett som en komplimang.

 

Vanliga ålderdomliga termer

Dessa termer är mer ovanliga och något ålderdomliga, men fortfarande relativt väl använda. Det är främst äldre Besläktade som använder dem, men det händer att även yngre som är mer kunniga om de Besläktades samhälle, krafter och mytologi gör det – särskilt medlemmar av Camarillan.

Anarkupproret (Anarch Revolt): Också kallat det Stora Anarkupproret. Revolten som vid slutet av medeltiden skedde av yngre vampyrer mot de Äldste. Såväl Camarillan som Sabbaten har sitt ursprung i dessa händelser.

Ancilla (uttal: /ạns-ịlạ/ eller /ạnk-ịlạ/) (Ancillae): En vampyr som har ”bevisat” sig själv, och är nu på en nivå mellan att vara en Neonat och en Äldste.

Antediluvian (Antediluvian): En medlem av den fruktade Tredje Generationen, en av de äldsta Besläktade som existerar. Enligt många en myt. Kallas också en Klangrundare eftersom var och en av dem sägs ha grundat en av de 13 klanerna.

antitribu (uttal: /ạntị-tri̱bu̱/) (antitribu): En ”anti-klan”, eller en som har vänt rygg till huvuddelen av sin egen klan. Termen används vanligtvis om medlemmar av Sabbaten som inte är av Klan Lasombra eller Tzimisce.

blodslinje (bloodline): 1) En vampyrs härkomst, se ättelinje. 2) En härkomst av vampyrer liknande en klan, men som inte kan spåra sin tillkomst tillbaka till en medlem av Tredje Generationen.

blodsmagi (blood magic, blood sorcery): en speciell typ av Discipliner som också är magitraditioner som vampyrer kan behärska. Ovanlig, hemlighetsfullt och fruktat. De största och mest kända traditionerna är Thaumaturgi (Thaumaturgy) som utövas av Klan Tremere och Nekromanti (Necromancy) som utövas av Klan Giovanni, men det finns många fler.

Caitiff (uttal: /kạj-tịf/) (Caitiff): En vampyr av okänd klan, eller helt utan klan. En Caitiff är typiskt av hög generation, där Kains blod är för utspätt för att föra vidare utmärkande egenskaper.

Disciplin (uttal: /dịsị-pli̱n/) (Disciplin) – En övernaturlig förmåga som somliga vampyrer har och andra inte. De vanligaste och mest kända är: Animalism (Animalism) – Övernaturlig fallenhet för och kontroll över djur. Auspex (/ạụs-pẹks/ eller /ạ̊s-pẹks/) (Auspex) – Extras­ensorisk upp­märksamhet, för­nimmelse och föraningar. Celeritet (/sẹle̱rị-te̱t) (Celerity) – Övernaturlig snabbhet och vighet. Dominering (Dominate) – Sinneskontroll utövad med en genomborrande blick. Obfuskering (Obfuscate) – Förmågan att förbli obskyr och osedd, till och med i folksamlingar. Présens (Presence) – Förmågan att attrahera, mani­pulera och kontrollera folksamlingar. Resterande Discipliner är i stort sett unika för någon specifik klan.

Gissel (uttal: /jịsẹl/) (Scourge): I dessa tider, då många Äldstar tror är det Tunna blodets tid, har Gisslet som ansvar att förstöra vampyrerna som är av 14:e generationen eller högre. Detta är ett ämbete som oftast återfinns i domäner tillhörande paranoida Äldstar som tror att genom att bekämpa de Sista nätternas symptom kommer de hålla Gehenna på avstånd.

Kain (Caine): Den första vampyren enligt den vanligaste mytologin bland Besläktade. Samma individ som Adam och Evas äldste son som i Bibeln är den första mördaren. Ses på som just myt av de flesta, men somliga tar det på betydligt mer allvar.

Livets rodnad (Blush of life): Vad som sker när en vampyr använder den stulna livskraften blod de druckit för att tillfälligt återta flera livstecken som förmåga att rodna, bli varma och även att ha sex.

Lupin (Lupine): En varulv, den naturliga och dödliga fienden till den vampyriska rasen.

rötschreck (uttal: /rö̱t-t͡jrẹk) (rötschreck): Den röda skräcken. Ett slags frenesi till följd av rädsla, oftast genom att utsättas för eld eller solljus.

Neonat (Neonate): En ung Besläktad. Åsyftar en som är accepterad som ”vuxen” bland de Besläktade.

Nods bok (Book of Nod, the): En samling av vampyriska legender och historia.

Slutgiltiga döden (Final Death, the): När en vampyr upphör att existera, och går från att vara odöd till att vara död.

Tillblivelsen (Becoming, the): Ögonblicket man passerar från gröngöling till ”full” vampyrstatus som en neonat. Inom Camarillan kan man inte genomföra Tillblivelsen innan ens Mäster anser en redo och får Furstens godkännande.

Traditionerna (Traditions, the): Vampyrernas lagar som hålls av grupperingar utom Sabbaten. Dessa är (i ordning): Maskeraden, Domänen, Avkomman, Ansvaret, Gästfriheten och Förstörelsen. Camarillan betraktar sig som Traditionernas väktare. Anarker tenderar att ta lätt på alla utom Maskeraden.

Upplysningsstig (Path of Enlightenment): Ett tros­system som följs av de mer sällsamma medlemmarna av Sabbaten istället för Mänsklighet. Upplysningsstigarna är moralkoder som tjänar som ett ankare för Sabbat­vampyren mot hennes klösande Best, fast några av stigarna uppmuntrar att istället ”rida” Besten snarare än att kontrollera den.

vitae  (uttal: /vi̱ta̱ẹ/ eller /vi̱tä̱/) (vitae): Blod. Betyder ordagrant ”liv”.

Äldste (Elder): En vampyr som har erfarit åtminstone två sekel av o-levande. Äldstar är de mest aktiva deltagarna i Jyhaden. Böjning: en Äldste, flera Äldstar, den Äldsten, de Äldstarna.

 

Ovanligare ålderdomliga termer

Dessa termer är än mer ovanliga och ålderdomliga. Att ens kunna dessa termer kan vara misstänkt. De flesta yngre vampyrer känner inte till dessa, men de flesta Ancillor och Äldstar gör det och en del mer lärda neonater.

Autark (Autarkis): En Besläktad som håller sig utanför det större vampyriska samhället hos en given stad och ofta vägrar erkänna hävden hos Fursten, Ärkebiskopen eller Baronen.

diableri (diablerie): Slukandet av en annan Besläktads blod, till punkten för offrets Slutgiltiga död. Vampyrer kan sänka sin Generation permanent genom denna fruktansvärda process.

(kine): En föraktfull term för dödliga. Frasen ”folk och fä” åsyftar hela världen; allting. Fä betyder ordagrant “boskap”.

Gehenna (Gehenna): Den beryktade undergången när Antedeluvianerna reser sig från sin dvala och slukar den vampyriska rasen och världen.

häxjägare (witch-hunter): En dödlig som söker upp och förgör vampyrer. Kallas också helt enkelt för jägare.

Jyhaden (Jyhad, the): Det stora spel som Antedeluvi­anerna spelar med varandra, i vilket alla yngre Besläktade fruktar att de endast är brickor att flyttas rund på spelplanen.

Kainit (Cainite): En vampyr; en medlem av Kains ras. Termen används främst av Äldstar och inom Sabbaten.

lakej (retainer): En människa som tjänar en vampyrisk mästare. Termen är föråldrad och åsyftar en tid då vampyrer höll stora staber av dödliga tjänare som en del av sina boningar.

Metusela (Methuselah): En vampyr som har existerat för ett millenium eller mer; en äldste som inte längre deltar i de Belsäktades samhälle. Metuselor ryktas vara från Fjärde och Femte Generationerna.

träl (thrall): En vampyr under effekten av ett blods­band, efter att ha druckit från en annan Besläktad tre gånger.

valp (whelp): En nedsättande term för unga Besläktade, från början använt exklusivt om sin egen avkomma, men nu en mer generell term. Används även ganska ofta inom Klan Gangrel.

 

De oberoende klanerna

De oberoende klanerna håller sig med sin egna interna vokabulär.

Giovanni

De kursiva orden här är italienska, ofta ålderdomlig sådan.

anzinai (uttal: /ạn-sịn-ạj/) (anziani): Äldstar inom Klan Giovanni.

doppio sanguee (uttal: /dọpịọ sạn͡g-ɡu̱ị:/) (doppio sanguee): En medlem av Klan Giovanni, men inte av den ursprungliga familjen. Betyder ordagrant ”dubbla blodet” eller ”dubbelblodad”.

drönare (drones): En sorts vålnader som är mycket enkelspåriga. Svaga, dumma och nästan helt värdelösa för nekromantiker. Uppkommer oftast i grupp efter en katastrof.

Dödsriket (Underworld, the): Platsen där vålnader normalt befinner sig, men kan återkallas från om de inte utplånats eller funnit frid.

Löftet från år 1528 (Promise of 1528, the): Avtalet mellan Klan Giovanni och Camarillan, vilket i stort sett innebär att de lämnar varandra i fred. Kallas kort Löftet.

Malströmmen (Maelstrom, the): En slags storm i Dödsriket, som sliter itu och förändrar det.

Nigrimanci (uttal: /nịɡrị-mạnsi̱/) (nigrimancy): En äldre beteckning på Nekromanti. Betyder ordagrant ”svartkonst”.

Proxykyssen (Proxy Kiss, the): Klan Giovannis tradition att göra ghuler av de familjemedlemmar som anses vara lämpliga kandidater för att invigas till vampyrer.

Slöjan (Shroud, the): Den barriär som skiljer de levandes värld från Dödsriket. Precis på andra sidan Slöjan finns Skuggländerna. De andra delarna ligger djupare.

Skuggländerna (Shadowlands, the): En del av Dödsriket som är som en föråldrad skugga av den vanliga världen. Vålnader som hemsöker en plats befinner sig oftast där.

spettri (spettri): En gastar. Gastar är extremt destruktiva och mycket svårkontrollerade vålnader.

spiriti (spiriti): En våldad. Den typ av spöken som Giovanni finner användbara och (förhoppningsvis) kontrollerbara.

unico sanguee (uttal: /ụni̱kọ sạn͡g-ɡu̱ị:/ (unico sanguee): En ”ren” Giovanni, född inom familjen och invigd i Klanen. Betyder ordagrant ”enda blodet” eller ”enkelblodad”.

 

Ravnos

De kursiva orden är den vanligaste transkriberingen av ord från sanskrit.

asuratizayya (uttal: /ạsụr-ạtị-sạjạ/) (asuratizayya): ”Oräk­ner­liga demoner”; traditionella fiender till Klan Ravnos som är lite otydligt vad de är.

Chandala (uttal: /s︠j︡ạn-dạlạ/) (Chandalas): Ett av jatierna, fast inte alltid Ravnos. De kastlösa. Termen omfattar även Caitiffer.

Chimärism (uttal: /s︠j︡i̱mä̱r-ịsm/) (Chimerstry): Ravnos för­måga att skapa illusioner och hallucinationer.

jati (jati): Ett Hinduiskt ord, som betyder ”kast” eller ”socialt stånd”. Bland Ravnos avser det ättelinjer.

Kshatriya (uttal: /kt︠j︡ạt-rịjạ/) (Kshatriyas): Jatit associerat med krigskonst och ledarskap. De ledde kriget mot asuratizayya i årtusenden.

mayaparisatya (uttal: /mạjạ-pạrịs-ạtjạ/ (mayaparisatya): Från maya, vilket åsyftar illusion, och parisatya, vilket åsyftar sanningen. Det åsyftar ”paradoxen” i Paradoxens stig. Ordet används också ibland om själva Stigen, eller om Chimärism.

Phuri Dae (uttal: /pụrị da̱ẹ/) (Phuri Dae): Brahminravnoser som färdades västerut med romerna.

shilmulo (uttal: /t︠j︡ịl-mu̱lọ/) (shilmulo): En Besläktad; de odöda. Används främst om medlemmar av Klan Ravnos.

svadharma (svadharma): En individs syfte; hens själva orsak för att finnas till.

 

Sets anhängare

akhu (uttal: /ạkhụ/) (akhu): Blodsmagi en gång utövad av det forntida Egyptens präster, nu utövad bland vissa av Sets anhängare.

Serpentis (Serpentis) – Sets anhängares reptiliska krafter, vilka betraktas som en gåva från Set.

Tauerets kult (Cult of Taweret): En kult av Setiter som praktiserar Extasens stig.

Tyfon (Typhon): Ett annat namn på Set, eller snarare dennes motsvarighet inom Grekisk mytologi, där detta månghövdade monster är en gudarnas värsta fiender.

Tyfon Trismegistos kult (Cult of Typhon Tris­meg­istus): Ett system av kulter inuti kulter, där de flesta medlemmar tror att de är med i mindre kulter hängivna åt exempelvis Mars eller Pluto, men ju mer insyltad en medlem blir desto närmare kommer de att dyrka Tyfon – Set.