Ordlista

Uttalsvägledning: Vissa ord har mellan två snedstreck en uttalsvägledning som följer svenska uttalsregler med det unika sättet en bokstav uttalas på. Kort vokal är markerad med punkt under och lång med streck under. En båge över två bokstäver visar att de används för att åstadkomma ett gemensamt ljud. Bindestreck finns ibland för att underlätta. Fetstil används för att markera betoning. Exempelvis uttalas följande på fyra olika sätt: /mọr/, /mor/, /mạ̊r/, /mår/.

 

Speltermer

karaktär (character): Varje spelare skapar en karaktär, en individ hon gestaltar under en krönika.

Spelledare (Storyteller): Personen som skapar och hand­leder historien och avgör alla händelser som är bortom spelarnas kontroll.

störning (derangement): En mental sjukdom.

förvärrad skada (aggravated damage): Särskilda typer av skador är ödesdigra till och med för de odödliga. Eld, solljus, och vissa över­naturliga varelsers tänder och klor. Markeras med ett kryss (X) till skillnad från vanlig skada som markeras med ett snedstreck (/).

 

Allmän vokabulär

Särskilt viktiga termer

De här orden är mycket vanliga att använda inom alla grupperingar i de Besläktades samhälle och förväntas behärskas av alla utom färskingar som är precis nyligen Omfamnade.

Anark (Anarch): 1. En medlem av Anarkrörelsen. 2. En Besläktad revolutionär som motsätter sig de Äldstes tyranni.

Anarkrörelsen (Anarch Movement, the): Sekten inom Camarillan som består av Anarker som vill reformera eller störta de Äldstes styre.

avkomma (childe): En vampyr skapad genom Omfamningen – en avkomma är skapad av sin Mäster. Termen används ofta nedsättande, antyder bristande erfarenhet.

Besläktad (Kindred): Rasen av vampyrer i sin helhet, eller en enskild vampyr. Enligt ryktet tillkom termen under fjorton- eller femtonhundratalet, efter det Stora Anark­upproret. Sabbatvampyrer och en del Äldstar föraktar termen och föredrar ”Kainit” istället.

Besten (Beast, the): Den outvecklade drivkraften och ingivelsen som hotar att förvandla en vampyr till ett tankelöst, förödande monster.

blodsband (blood bond): En mystisk kraft över en annan individ som fås genom att ta del av den specifika vampyrens blod tre gånger; att acceptera blod från en vampyr är att erkänna denne som sin härskare.

Camarillan (uttal: /kạmạ-rịlạn/, eller med spansk prägel: /kạmạ-rijạn/) (Camarilla, the): En sekt av vampyrer ägnad främst åt att bevara Tradi­tion­erna och då särskild Maskeraden.

dödlig (mortal): En människa, oftast ordinär, även om såväl häxjägare och magikunniga som ghouler kan omfattas.

Elysium (Elysium): En plats där vampyrer kan samlas utan fruktan för våld (fast somliga Sekter, som Sabbaten, respekterar Elysium mindre än Camarillan gör). Elysium är vanligtvis etablerade i operahus, teatrar, muséum eller andra kulturlokaler.

frenesi (frenzy): Tillståndet en vampyr hamnar i då denne tillfälligt förlorar kontrollen till följd av hunger eller vrede. Det finns en särskild form av frenesi som kallas rötschreck (se nedan).

fristad (haven): En vampyrs ”hem”; där hon hittar skydd från solen.

Furste (Prince): En vampyr som hävdar en stor domän som sin egen – vanligtvis en stad – och kan hävda den mot alla andra. Termen används om Besläktade oavsett könstillhörighet. Inom Sabbaten används titeln ”Ärkebiskop” och i Anarkstäder kallas det ”Baron”.

ghoul (uttal: /gol/) (ghoul): En hantlangare skapad genom att ge lite vampyriskt vitae till en dödlig utan att tömma henne på blod först (vilket skulle ha skapat en vampyr istället).

klan (clan): En grupp vampyrer som har gemensamma egenskaper ärvda via blodet. Det finns 13 stora klaner, alla beryktade ha grundats av en medlem av Tredje Generationen. Dessa är Assamite (uttal: /ạssạ-mit/) – Jaktens klan, Brujah (/brụjạ/ eller /brohạ/) – Lärdomens klan (numera Vredens klan), Gangrel – Bestens klan, Giovanni (/jiọ-vạnị/) – Dödens klan, Nosferatu – det Fördoldas klan, Malkavian – Månens klan, Lasombra – Nattens klan, Sets anhängare – Ormens klan, Ravnos – Vandrarnas klan, Toreador – Rosens klan, Tremere (/trẹ-mer/) – Häxmästarnas klan, Tzimisce (/t͡ji-mịse/ eller /tsi-mịske/) – Formgivarnas klan och Ventrue (/vạ̈n-trụ/) – Kungaskapets klan. De flesta Mästrar berättar först bara om den egna klanen och de andra som finns inom domänen.

Kyssen (Kiss, the): Handlingen att dricka blod, särskilt från en dödlig, kallas Kyssen. Kyssen orsakar en känsla av extas i de som mottar den.

Maskeraden (Masquerade, the): Vanan (eller Tradition­en) att gömma vampyrers existens från mänskligheten. Designad för att skydda vampyrer från att mänskligheten förstör dem, anammades Maskeraden efter att Inkvisi­tionen tog många Besläktades o-liv.

Mäster (Sire): En vampyrs ”förälder” – den Besläktade som invigde henne.

 

Vardagligt tal

De här orden är ganska vanliga att använda inom de flesta grupperingar i de Besläktades samhälle och förväntas behärskas av neonater och äldre.

domän (domain): Området för en vampyrs inflytande. Furstar hävdar hela städer som sina domäner, men låter ofta underlydande vampyrer att hävda domän inom dem.

Dvala (Torpor): Den långa medvetslösa sömn som vampyrer hamnar i när de är allt för skadade och under vissa andra omständigheter.

fogde (sheriff): En Besläktad som fått i uppdrag av en av Camarillans Furstar att upprätthålla dennes stads lagar och Traditioner.

färsking (fledgling): En nyligen invigd vampyr, fortfarande under sin Mästares beskydd.

Hungern (Hunger, the): Drivkraften att dricka, eller snarare dricka, blod. För vampyrer ersätter Hungern alla andra drifter med sitt kraftfulla kall.

inviga (sire): Att genomföra en Omfamning för att på så sätt skapa en ny Besläktad.

Jyhaden (Jyhad, the): Det hemliga, själv-destruktiva krig som är mellan Generationerna. Äldre vampyrer manipulerar sina underlydande, och använder dem som pjäser i ett fruktansvärt spel vars regler trotsar förståelse.

konstapel (reeve): Huvudansvarige för att upprätthålla ordningen i en Anark-domän, ungefär motsvarande en fogde inom Camarillan, men i en demokratisk Anark-domän är hennes makt mindre total och hon behöver söka tillstånd för husrannsakan och för att genomföra arresteringar och liknande.

kotteri (coterie): En liten grupp Besläktade, förenade av behovet av stöd och ibland av gemensamma intressen. Inom Sabbaten och ibland bland Anarker och oberoende Gangreller kallas ett kotteri istället för en flock (pack). Ett annat ord bland anarker är gäng (pack).

Mänsklighet (Humanity): Vad som finns kvar av en Besläktads medkänsla, moral och känsla för att innerst inne fortfarande vara en människa.

odöd (undead): Vampyr, vålnad, zombie och liknande varelser som befinner sig i ett tillstånd mellan liv och död.

Obunden (Unbound): En Anark. Termen är däremot lite mer omfattande och åsyftar också de som inte svurit trohet till någon sekt eller oberoende klan.

o-liv (unlife): Tillståndet att inte riktigt vara levande. Används normalt bara om Besläktades existens.

Omfamningen (Embrace, the): Förvandlingsakten hos en dödlig till en vampyr. Omfamningen kräver att vampyren tömmer sitt offer på blod och ersätter offrets blod med lite av sitt eget. Kallas också Invigningen.

påle (stake): En vass träbit som kan sättas in i en vampyrs hjärta för att paralysera denna.

Sabbaten (Sabbat, the): En sekt av vampyrer som försakar mänsklighet, och istället anammar sin monstruösa natur. Sabbaten är bestialisk och våldsam, och föredrar att härska över dödliga istället för att gömma sig från dig.

sekt (sect): En grupp vampyrer förenade av en gemensam filosofi. De tre mest kända sekterna som för närvarande befolkar natten är Camarillan, Sabbaten och Anarkrörelsen.

Slutgiltiga Döden (Final Death): Karaktären dör igen, denna gång slutgiltigt.

spadskalle (shovelhead): Sabbatvampyr.

ödemarkerna (barrens, the): Områdena i en stad olämpligt att leva i; ödehus, övergivna industrier, kyrkogårdar, etc.

 

Vanliga ålderdomliga termer

Dessa termer är mer ovanliga och något ålderdomliga, men fortfarande relativt väl använda. Det är främst äldre Besläktade som använder dem, men det händer att även yngre som är mer kunniga om de Besläktades samhälle, krafter och mytologi gör det – särskilt medlemmar av Camarillan.

Anarkupproret (Anarch Revolt): Också kallat det Stora Anarkupproret. Revolten som vid slutet av medeltiden skedde av yngre vampyrer mot de Äldste. Såväl Camarillan som Sabbaten har sitt ursprung i dessa händelser.

Ancilla (uttal: /ạns-ịlạ/ eller /ạnk-ịlạ/) (Ancillae): En vampyr som har ”bevisat” sig själv, och är nu på en nivå mellan att vara en Neonat och en Äldste.

Antediluvian (Antediluvian): En medlem av den fruktade Tredje Generationen, en av de äldsta Besläktade som existerar. Enligt många en myt. Kallas också en Klangrundare eftersom var och en av dem sägs ha grundat en av de 13 klanerna.

antitribu (uttal: /ạntị-tribu/) (antitribu): En ”anti-klan”, eller en som har vänt rygg till huvuddelen av sin egen klan. Termen används vanligtvis om medlemmar av Sabbaten som inte är av Klan Lasombra eller Tzimisce.

blodslinje (bloodline): 1) En vampyrs härkomst, se ättelinje. 2) En härkomst av vampyrer liknande en klan, men som inte kan spåra sin tillkomst tillbaka till en medlem av Tredje Generationen.

blodsmagi (blood magic, blood sorcery): en speciell typ av Discipliner som också är magitraditioner som vampyrer kan behärska. Ovanligt, hemlighetsfullt och fruktat.

Caitiff (uttal: /kạj-tịf/) (Caitiff): En vampyr av okänd klan, eller helt utan klan. En Caitiff är typiskt av hög generation, där Kains blod är för utspätt för att föra vidare utmärkande egenskaper.

Disciplin (uttal: /dịsị-plin/) (Disciplin) – En övernaturlig förmåga som somliga vampyrer har och andra inte. De vanligaste och mest kända är: Animalism (Animalism) – Övernaturlig fallenhet för och kontroll över djur. Auspex (/ạụs-pẹks/ eller /ạ̊s-pẹks/) (Auspex) – Extras­ensorisk upp­märksamhet, för­nimmelse och föraningar. Celeritet (/sẹlerị-tet) (Celerity) – Övernaturlig snabbhet och vighet. Dominering (Dominate) – Sinneskontroll utövad med en genomborrande blick. Obfuskering (Obfuscate) – Förmågan att förbli obskyr och osedd, till och med i folksamlingar. Présens (Presence) – Förmågan att attrahera, mani­pulera och kontrollera folksamlingar. Proteism (Protean) – Skepnadsändring, allt från att få klor till bli ett rovdjur.

Gissel (uttal: /jịsẹl/) (Scourge): I dessa tider, då många Äldstar tror är det Tunna blodets tid, har Gisslet som ansvar att förstöra vampyrerna som är av 14:e generationen eller högre. Detta är ett ämbete som oftast återfinns i domäner tillhörande paranoida Äldstar som tror att genom att bekämpa de Sista nätternas symptom kommer de hålla Gehenna på avstånd.

Kain (Caine): Den första vampyren enligt den vanligaste mytologin bland Besläktade. Samma individ som Adam och Evas äldste son som i Bibeln är den första mördaren. Ses på som just myt av de flesta, men somliga tar det på betydligt mer allvar.

Livets rodnad (Blush of life): Vad som sker när en vampyr använder den stulna livskraften blod de druckit för att tillfälligt återta flera livstecken som förmåga att rodna, bli varma och även kunna att ha sex.

Lupin (Lupine): En varulv, den naturliga och dödliga fienden till den vampyriska rasen.

rötschreck (uttal: /röt-t͡jrẹk) (rötschreck): Den röda skräcken. Ett slags frenesi till följd av rädsla, oftast genom att utsättas för eld eller solljus.

Neonat (Neonate): En ung Besläktad. Åsyftar en som är accepterad som ”vuxen” bland de Besläktade.

Nods bok (Book of Nod, the): En samling av vampyriska legender och historia.

Slutgiltiga döden (Final Death, the): När en vampyr upphör att existera, och går från att vara odöd till att vara död.

Traditionerna (Traditions, the): Vampyrernas lagar som hålls av grupperingar utom Sabbaten. Dessa är (i ordning): Maskeraden, Domänen, Avkomman, Ansvaret, Gästfriheten och Förstörelsen. Camarillan betraktar sig som Traditionernas väktare. Anarker tenderar att ta lätt på alla utom Maskeraden.

Upplysningsstig (Path of Enlightenment): Ett tros­system som följs av de mer sällsamma medlemmarna av Sabbaten istället för Mänsklighet. Upplysningsstigarna är moralkoder som tjänar som ett ankare för Sabbat­vampyren mot hennes klösande Best, fast några av stigarna uppmuntrar att istället ”rida” Besten snarare än att kontrollera den.

vitae  (uttal: /vitaẹ/ eller /vitä/) (vitae): Blod. Åsyftar vanligtvis en vampyrs blod. Betyder ordagrant ”liv”.

Äldste (Elder): En vampyr som har erfarit åtminstone två sekel av o-levande. Äldstar är de mest aktiva deltagarna i Jyhaden. Böjning: en Äldste, flera Äldstar, den Äldsten, de Äldstarna.

 

Ovanligare ålderdomliga termer

Dessa termer är än mer ovanliga och ålderdomliga. Att ens kunna dessa termer kan vara misstänkt. De flesta yngre vampyrer känner inte till dessa, men de flesta Ancillor och Äldstar gör det och en del mer lärda neonater.

diableri (diablerie): Slukandet av en annan Besläktads blod, till punkten för offrets Slutgiltiga död. Vampyrer kan sänka sin Generation permanent genom denna fruktansvärda process.

(kine): En föraktfull term för dödliga. Frasen ”folk och fä” åsyftar hela världen; allting. Fä betyder ordagrant ”boskap”.

Gehenna (Gehenna): Den beryktade undergången när Antedeluvianerna reser sig från sin dvala och slukar den vampyriska rasen och världen.

Kainit (Cainite): En vampyr; en medlem av Kains ras. Termen används främst av Äldstar och inom Sabbaten.

lakej (retainer): En människa som tjänar en vampyrisk mästare. Termen är föråldrad och åsyftar en tid då vampyrer höll stora staber av dödliga tjänare som en del av sina boningar.

Metusela (Methuselah): En vampyr som har existerat för ett millenium eller mer; en äldste som inte längre deltar i de Belsäktades samhälle. Metuselor ryktas vara från Fjärde och Femte Generationerna.