Mycket av en Besläktads existens kretsar kring Hungern. Den stora drivkraften. Det omättliga begäret. Vampyrers starkaste instinkt är viljan att dricka blod.

Det finns följande nivåer: Mätt, Sugen, Hungrig, Utsvulten och Glupande svält. Nivån av Hunger avgör vad som normalt krävs för att din karaktär hamnar i frenesi och påverkar din karaktär mentalt. Betrakta skalan som beskrivs nedan som en vägledning för lämpligt uppträdande snarare än som absoluta regler.

Ju hungrigare en Besläktad är desto svårare är det för hen att uppträda normalt. Mycket av en individs grundbeteende blir tydligare desto hungrigare de blir, och även mer av förbannelsens mentala sidor yttrar sig. Dessa grundbeteenden visar sig i fixeringar som funkar som livbojar i ett hav av hunger.

Som spelare bör du välja en fixering per nivå av Hunger för din karaktär, eller några att växla mellan. Givetvis kan fixeringar dyka upp i andra sammanhang, beroende på andra saker än just Hunger. Noteringarna i kursivt om klan efter vissa fixeringar påpekar att de är typiska för just den klanen. Detta hindrar inte enskilda medlemmar från klanen att få helt andra fixeringar, eller de av andra klaner från att också få dem. De fixeringar som är aktiva beror på hur hungrig din karaktär är. Ju hungrigare desto grövre fixeringar får du och de avtar när du blir stillar hungern något.

Egentligen drabbas du inte bara av en fixering från din nuvarande nivå av Hunger, utan också av alla mildare nivåer samtidigt, men det kan vara svårt att spela på, så koncentrera dig på den värsta.

Mätt

Känslan av att precis ha ätit och druckit allt du velat.

Du har nyligen druckit allt blod du kunnat från en individ och därmed dödat denne. Inga djur och inget frossande på blodpåsar, och inget smådrickande kan någonsin få dig att bli mätt, utan endast livsblodet från en människa (eller från en vampyr eller liknande varelse). Du känner inget som helst behov av blod, utan för en gångs skull känner du dig tillfredsställd.

Fixering: Ingen fixering. Däremot kan det hända att du har ångest av att nyligen dödat. Eventuellt underligt uppförande beror helt på din personlighet (och nivå av Mänsklighet). Tvärtom kan dina vanliga mindre trevliga personlighetsdrag mildras.

Hungerfrenesi: Du riskerar inte Hungerfrenesi. Blod är inte ens frestande för dig, även om du absolut kan dricka mer.

Vredesfrenesi: Du riskerar inte Vredesfrenesi. Du är fullt kapabel till att bli arg.

Rötschreck: Du riskerar inte Rötschreck. Du är fullt kapabel till att bli rädd.

Sugen

Känslan av att missat fikat. Att sakna ditt favoritgodis. Att middagen är försenad.

Du har druckit det blod du behöver efter att du vaknade eller använde blodskrafter senast. Det här är normaltillståndet för en Besläktad som planerar att göra annat än att jaga.

Fixering: Visst kan åsynen och doften av blod och lämpliga byten distrahera dig något, och olika personliga egenheter du har visar sig ibland, men detta är saker du själv tänker på som normalt beteende.

Hungerfrenesi: Du faller om dina sinnen helt överväldigas, exempelvis om du hamnar i ett rum med massor av blod och det var länge sedan du drack blod.

Vredesfrenesi: Du faller om du blir totalt förnedrad i allmän åsyn.

Rötschreck: Du faller om du faktiskt brinner.

 

Hungrig

Känslan av att ha missat senaste måltiden med många timmar. Att känna sin mage kurra högt. Att känna sig torr i munnen av törst. Att känna en viss abstinens.

Du vaknar normalt sett Hungrig varje natt. Du måste inte få tag på blod direkt, men det är en prioritet. Det är oartigt att dyka upp Hungrig till ett möte med andra Besläktade, om du inte är nära allierad med dem, men alla förstår att det inte alltid går att undvika.

Fixering: Dina tankar är till stor del på hur hungrig du är. Detta stör din koncentration och något hos dig som andra (och kanske även du) kan störa sig på märks. Några exempel:

  • Bytesfixering: Din uppmärksamhet dras till närmaste källa av dödligt blod och kommer hålla ett öga på denne tills den lämnar ditt synfält, varpå nästa kommer ta din uppmärksamhet istället. Finns inga människor kan djur istället fånga din uppmärksamhet på det sättet, men vampyrer gör det inte. Även om du kan ägna en del uppmärksamhet åt andra saker kommer den aldrig vara fullständig.
  • Frossare: Om du vet att det finns lättillgängligt blod (som enkla lämpliga byten) i ett område vägrar du resa från det innan du åtminstone druckit lite. Försöker någon tvinga dig att fara iväg utan du får göra det först är det risk att du faller till Vredesfrenesi. Du kan övertalas att resa till ett område med än mer lättillgängligt blod.
  • Rättfram: Du finner att du är klumpig i alla försök att övertala och ljuga.
 • Lättretad: Att hålla tyst blir omöjligt om du hör någon som säger en åsikt som säger emot din egen, så sluta då direkt med vad du gör och inflika din egen åsikt. Brujah.
  • Barbarisk: Du vägrar hålla på artighetsfraser och liknande civiliserat uppträdande och blir även irriterad på andra som håller på med sådant tjafs. Gangrel.
 • Byteskänsla: Du lägger dig till med ett personlighetsdrag från ditt senaste byte. Detta sker troligtvis helt omedvetet. (Hitta på ett rimligt drag om du som spelare inte vet särskilt mycket om bytet). Malkavian.
  • Tillbakadragande: Du försöker undvika eller minimera social interaktion, försöker hålla dig helt dold (ex. med Obfuskering) eller avlägsna dig helt från andra. Nosferatu, Sets anhängare.
  • Intimitet: Du söker intimitet som att höra ömhetsbetygelser, bli omhållen eller liknande av någon. Misslyckas du under scenen att få intimitet måste du gå och jaga i nästa scen. Toreador, Ravnos.
  • Frustrerad: Du finner det omöjligt att genomföra saker som kräver tålamod, som akademiskt arbete eller att ordentligt skapa något. Brujah, Toreador, Giovanni.
  • Kryptisk: Du kan knappt säga något rakt ut, utan det du säger får tvetydig betydelse. Malkavian, Tremere, Ravnos.
 • Svag för smicker: Du blir mer positivt inställd till någon som smickrar dig, även om du gissar att den som smickrar dig inte egentligen menar det. Exempelvis att någon talar gott om dig (Nosferatu), ger komplimang om något du skapat (Toreador), eller bekräftar din auktoritet (Giovanni).
 • Överlägsenhet: Etablera din överlägsenhet gentemot andra på något sätt, exempelvis genom att någon gång under scenen uppvisa någon av dina expertiskunskaper (Tremere), tvinga någon att lyda en order (Ventrue, Lasombra), eller skrämma någon (Nosferatu). Misslyckas du etablera din överlägsenhet måste du gå och jaga i nästa scen.

Hungerfrenesi: Du faller i om du finner ett lämpligt byte hjälplöst och blödande och hindras från att dricka.

Vredesfrenesi: Du faller om någon du faktiskt älskar hotas till livet. Blodsband av tredje graden är tillräckligt för att åstadkomma sådana känslor, annars är de väldigt sällsynta hos vampyrer.

Rötschreck: Du faller om du är helt omgiven av eld eller sken från solen.

Utsvulten

Känslan av att inte ätit något alls på flera dygn. Att vara förtorkad av törst med spruckna läppar. Att känna ganska stark abstinens.

Du har använt massor av blodskafter och inte fått tag på blod efter det. Kom ihåg att som Besläktad är du inte fysiskt försvagad av att vara Utsvulten på det sättet som en människa skulle vara. Det är en mycket dålig idé att dyka upp utsvulten till ett möte med andra Besläktade.

Fixering: Du är besatt av att dricka blod och detta kommer dominera ditt beteende, eller så stör det så mycket att du blir irrationell och frustrerad. Några exempel:

  • Omedelbar jakt: Du börjar omedelbart söka efter ett lämpligt byte och smyger efter det första sådant du råkar se. Råkar du se ett lämpligare under jakten kan du byta.
  • Besatt av ditt byte: Du klarar inte av att använda några sociala eller mentala krafter alls, såvida de inte är mot någon du har för avsikt att dricka blod från. Du finner dig också vara socialt klumpig gentemot alla utom tilltänkta byten och har svårt att koncentrera dig på uppgifter som är mer intellektuella.
  • Destruktiv galenskap: Din mentala störning aktiveras omedelbart och på ett destruktivt sätt. Malkavian. (För att kunna välja denna fixering krävs det förstås att din karaktär har en störning, som dessutom kan vara destruktiv).
 • Uppsöka beroende: Du kommer omedelbart söka upp något som du är beroende av och - till varje pris - hänge dig åt ditt beroende. Ravnos. (För att kunna välja denna fixering krävs det förstås att din karaktär har ett beroende).
 • Jag gör som jag vill: Försök omedelbart slå ned alla som försöker hindra dig eller är i vägen för dig. Om du känner dig frikostig kan du sluta om de blir utslagna eller ger sig. Brujah, Lasombra.
 • Instabila känslor: Du blir omedelbart totalt förälskad i eller helt hatfylld gentemot någon du stöter på under scenen, vilket varar tills du agerar på dessa känslor (eller dricker blod) varpå känslorna upphör lika plötsligt. Toreador, Giovanni.
 • Vandalisera: Du känner ett oemotståndligt begär att förstöra en viss typ av föremål, och kommer söka upp sådana om inga finns i närheten. Det kan exempelvis vara vacker konst (Nosferatu), avancerad teknologi (Gangrel), symbol för något som går emot din trosuppfattning (Sets anhängare) eller böcker med felaktigheter i (Tremere).

Hungerfrenesi: Du faller i Hungerfrenesi om du ser blod som är lätt att ta, som i en blodpåse eller ett blödande sår och hindras från att snart gå och dricka av det, eller om du ser någon varelse du tänker på som ett lämpligt byte vara hjälplöst.

Vredesfrenesi: Du faller i Vredesfrenesi om du blir trakasserad.

Rötschreck: Du faller i Rötschreck om du blir bränd av eld eller solljus och alltså känner effekterna på dig, om än tillfälligt.

Glupande svält

Känslan av att magen vrålar och du skakar av hunger. Att vara helt uttorkad av törst och se allt du någonsin skulle vilja dricka framför dig. Att svettas av och darrar av abstinens

Det här är det hungrigaste som går att vara. Du har slösat allt blod du har druckit. Du balanserar på gränsen till Hungersfrenesi och det är mer än fråga om när än om du kommer falla. Det är direkt farligt att dyka upp Glupande svältande till ett möte med andra Besläktade. Notera att det inte finns fler Hunger-nivåer, så du kan inte göra något som skulle öka din nivå av Hunger. Det innebär att om du använt Discipliner under scenen kan du fortsätta använda sådana, och att krafter du aktiverat varar sin vanliga varaktighet ut. Men du kan inte läka dina skador, aktivera Livets rådnad eller aktivera Discipliner i en ny scen. Du kan inte ens vakna från att ha sovit under dagen.

Fixering: Du kan i stort sett bara tänka på blod. Det gör inte nödvändigtvis ditt beteende irrationellt, men att dricka blod är det enda mål du egentligen har. Har du flera lämpliga byten kan du välja någorlunda rationellt mellan dem.

 • Hänsynslöst förfall: Du kan inte längre dölja din vampyriska natur för människor. Dina huggtänder fälls ut och än värre är att du kommer visa dem och din hunger öppet för alla Du kommer visa alla att du är ett rovdjur, ett monster, med såväl ord som kroppsspråk. Om Livets rodnad eller Obfuskering var aktiverad kommer du tappa effekterna direkt och du kan inte återaktivera sådana krafter. Du är ett vandrande Maskeradbrott tills du druckit blod och du riskerar att ha ihjäl ditt byte av brutaliteten i dådet.

Hungerfrenesi: Du faller i Hungerfrenesi om du ser blod som är lätt att ta, som i en blodpåse eller ett blödande sår och hindras från att direkt gå och dricka av det, eller ser någon varelse du tänker på som ett lämpligt byte vara hjälplöst.

 • Raffinerad smak: Du har fått ett omättligt begär efter vampyrblod, från vän eller fiende, och kommer göra vad som helst få att få detta begär tillfredställt. Du kan inte dölja för andra vampyrer att du törstar efter deras blod, vilket kommer få många att försöka undvika dig. Om du inte lyckas under scenen kommer du att bita dig själv i desperation av att smaka vampyrblod (vilket kommer orsaka förvärrad skada och inte mättar). Du kommer inte frivilligt dricka vanligt blod, men du kan tvingas i det, vilket minskar din nivå av hunger i vanlig ordning.

Hungerfrenesi: Du faller direkt i Hungerfrenesi mot en vampyr som du ser blöda eller befinna sig i en hjälplös situation.

 • Dråpare: Du kommer följa efter första födokälla du får syn på och tänker på som ett enkelt byte, och försöka döda denna på ett särskilt sätt då du dricker dennes blod. Det kan exempelvis vara att tyst jaga och ha ihjäl bytet med dina bara händer och huggtänder (Gangrel, Lasombra), utföra en makaber blodsrit (Tremere, Giovanni), eller att av offret skapa något slags budskap (Malkavian, Ravnos). Om du under scenen inte finner någon enkelt byte kommer du under nästa scen istället försöka ta precis vilket byte som helst, även ett du annars skulle anse osmakligt eller för farligt.

Hungerfrenesi: Om någon försöker hindrar dig kommer du direkt falla i Hungerfrenesi mot denne istället.

 • Mördande hunger: Du kommer söka upp den närmaste människa som stämmer bäst med ett visst kriterium du har, och du kommer inte sluta frivilligt förrän du druckit allt blod denne har (vilket dödar denne och gör dig helt mätt). Det kan exempelvis vara den vackraste personen du får syn på (Nosferatu, Toreador), en politisk meningsmotståndare (Brujah), den person som verkar mest religiös (Sets anhängare), eller till och med en nära bekant (som en affärspartner, vän, älskare eller familjemedlem). Lyckas du inte under scenen hitta och döda en människa som uppfyller dina krav kommer din hunger vända sig mot närmaste vampyren som kommer någorlunda nära dina krav.

Hungerfrenesi: Om någon försöker hindra dig faller du i Hungerfrenesi, fortfarande mot ditt tänkta mål om du kan se det, annars mot den som försökte hindra dig.

Falla i dvala: Du faller i dvala om du inte lyckas dricka blod innan solen går ned, och alltså somnar med Glupande svält.

Hungerfrenesi: Beror på vald fixering. Se ovan.

Vredesfrenesi: Du faller vid minsta provokation som att bli retad.

Rötschreck: Du faller om du ser solljus, eller en eldsflamma större än vad en vanlig tändare (eller tändsticka eller stearinljus) åstadkommer.Att använda blodskrafter - Öka nivån av Hunger

Dessa saker ökar en vampyrs Hunger en nivå:

 • Att vid skymningen vakna från sömnen under dagen. Om något hindrar vampyren från att vakna så ökar nivån av Hunger vid skymningen ändå.
 • Att hela alla vanliga skador (oavsett hur många Hälsonivåer med vanliga skador som tagits). Detta görs i en takt som beror på din generation.
 • Att under en dag hela förvärrade skador (Detta gör att en Besläktad som somnar med förvärrade skador kommer vakna två nivåer hungrigare). Allvarliga förvärrade skador kommer ta flertalet dagars sömn att hela.
 • Att aktivera Livets rodnad, vilket varar resten av natten eller tills du blir skadad (förlorar en Hälso-nivå).
 • Att aktivera första Disciplin-kraften under en scen. Disciplin-användningar efter det i scenen ökar inte nivån av Hunger.

Att dricka blod - Minska nivån av Hunger

Att minska sin nivå kan göras på följande sätt:

 • Tömma flera mindre djur, eller ett större djur på blod sänker Hunger en nivå.
 • Dricka några blodpåsar (eller flertalet glas med blod) sänker Hunger med en nivå.
 • Dricka bara lite blod från en människa sänker Hunger med en nivå (lämnar offret lite yr och förvirrad, men mår annars fint). Dricka så mycket blod som en människa tål att förlora utan att riskera att dö sänker Hunger två nivåer (offret blir utslaget och behöver läkarvård inom en timme för att inte lida långvariga sviter av detta).
 • Tömma en människa (eller en vampyr) på blod kommer sänka Hunger hela vägen till Mätt, oavsett vilken nivå av Hunger som vampyren befann sig på då denne började dricka. Detta dödar personen. Detta är det enda sättet att nå nivån Mätt (inget frossande på blodpåsar, djur eller att dricka från människor utan att döda dem räcker).