Notera: Vi börjar inte bearbeta din karaktär innan du betalat event kostnaden på 100 kr.

 

Betalning

100 kr ska sättas in på postgironummer: 167 19 75-9
Skriv ditt namn och VEIN så att vi kan se att just du har betalat!

 

Karaktärsblurb - Allt nedan ska fyllas i och mailas till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Personliga uppgifter och medlemskap

För att delta i Vein så måste man vara medlem i Göteborgs Allmänna lajvförening.
Medlemskapet är
helt gratis och gör att du täcks Sveroks försäkring och hjälper föreningen att skapa möjligheter för lajv att växa och frodas i Göteborg.

Ditt förnamn:

Ditt efternamn:

Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX):

Adress:

Postnummer:

Emailadress:Karaktärsskapande och blurb

Namn:

Klan:

Sekt: (Anark, Oberoende klan, Annat kontakta spelledningen)

År karaktären föddes (lajvet utspelar sig år 1998):

År karaktären blev omfamnad:

Mäster (känner din karaktär den som Omfamnade hen, hur är relationen):

Hur yttrar sig karaktärens klan förbannelse?:

 

Bakgrund och historia

Bakgrund (som mest ett A4):

Hemligheter (Tre stora hemligheter.):


Viktigaste händelser i personens liv (som människa och besläktad):

Vad är det första andra kommer att märka med din karaktär (attityd, kläderm, dialekt etc):

Kontakter, vänner och fiender

(vi rekommenderar att du pratar ihop dig med dina medspelare och etablerar åtminstone en annan karaktär din karaktär har en relation till, du kan få hjälp av arrangörsgruppen att få kontakt med andra spelare.)

Vänner:

Fiender:Känslor och reaktioner

Har svårt att motstå (kan vara hyss, stöld, slåss, blod, vackra ting, etc):

Skrattar eller hånler åt:

Vad får karaktären att gråta eller må dåligt:

Vad gör karaktären arg eller frustrerad:

Vad tycker din karaktär om sig själv (positivt och negativt):

 

Politiska åsikter

1:Vad är din karaktärs åsikter om Sabbaten?

2:Vad är din karaktärs åsikter om Camarillan?

3:Vad är din karaktärs åsikter om Traditionerna?

  A: Maskeraden

  B: Domänen

  C: Avkomman

  D: Ansvaret

  E: Gästfriheten

  F: Förstörelsen

4: Vad är din karaktärs åsikt om Anarkrörelsen?

5: Hur ser din karaktärs ideala göteborg ut?:

6: Vart hamnar din karaktären på vår alignmentlista(se nedan)?

 Alignmentlistan

 

För vårt Lajv har vi valt att göra en slags tabell för politisk inriktning för att enkelt kunna strukturera karaktärers åsikter. Kom ihåg att detta är en riktlinje och att det inte finns någon allmän dogma för dessa grupper, denna tabell är ur synvinkeln av en Anark.

 

Detta är främst ett meta-verktyg då alla karaktärer är individer och förmodligen har mycket nyanserade och djupt gående åsikter som inte kan återspeglas i en enkel översiktstabell. Under tabellen finns även förklaring kring de olika grupperna.

 

Tabellen delas upp i nio rutor som symboliserar 9 olika förhållningssätt i Anark-rörelsen, beroende på deras inställning till Camarillan respektive till Sabbaten. Dessa läger är inte huggna i sten, utan är lösa termer som används framför allt av Nordens Anarker.

Inställning till
Camarillan

Inställning till Sabbaten

Fientlig / Vill döda

Neutral / Låter vara

Positiv / Vill stödja

Positiv /
Vill stödja

Camarilla-agent

Camarillan behövs för att hålla monstren borta.

Camarilla-sympatisör

Camarillan behöver förändras och vi kan göra det.

Profiteer

Låt oss tjäna på deras kamp.

Neutral /
Låter vara

Anark-konservativ

Camarillan har många bra idéer men är väldigt korrupta.

Purist

Frihet genom diplomati.
Om tvunget med våld.

Sabbat-sympatisör

Sabbaten kan var vårt verktyg mot förslavarna.

Negativ /
Vill Döda

Fanatiker

Förinta alla fiender till revolutionen!

Anark-kättare

Vi måste rädda våra syskon från Tzimices och Lasombras kedjor!

Sabbat-infiltratör

Korståg mot Antideluvianerna och deras trälar!

 

Se sidan om sekterna för mer information.