Notera: Vi börjar inte bearbeta din karaktär innan du betalat eventkostnaden på 50 kr (en kväll) eller 100 kr (båda kvällarna).

Betalning

För att delta en av kvällarna: 50 kr. För att delta båda: 100 kr
Denna summa ska sättas in på bankgironummer: 5107-4052 eller på Swishnummer 123 - 154 25 54

Skriv ditt namn och VEIN så att vi kan se att just du har betalat.

Karaktärsblurb - Allt nedan ska fyllas i och mailas till

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Personliga uppgifter och medlemskap

För att delta i Vein så måste man vara medlem i Göteborgs Allmänna lajvförening. Medlemskapet är helt gratis och gör att du täcks av Sveroks försäkring och hjälper föreningen att skapa möjligheter för lajv att växa och frodas i Göteborg. Om du redan är medlem bekräftar vi detta när du gör anmälan. Om du inte är det blir du medlem genom att fylla i denna anmälan.

Ditt förnamn:

Ditt efternamn:

Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX ):

Adress:

Postnummer:

Emailadress:Karaktärsskapande och blurb

Namn på karaktär:

Klan:

Sekt: (Anark, Om annat kontakta spelledningen)

År karaktären föddes (lajvet utspelar sig år 1999):

År karaktären blev omfamnad:

Mäster (känner din karaktär den som Omfamnade hen, hur är relationen):

Hur yttrar sig karaktärens klanförbannelse?:


Bakgrund och historia

Bakgrund (som mest ett A4):

Hemligheter (Tre stora hemligheter.):


Viktigaste händelser i personens liv (som människa och besläktad):

Vad är det första andra kommer att märka med din karaktär (attityd, kläderna, dialekt etc):

Kontakter, vänner och fiender

(vi rekommenderar att du pratar ihop dig med dina medspelare eller spelledare och etablerar åtminstone en annan karaktär som din karaktär har en relation till, du kan få hjälp av arrangörsgruppen att få kontakt med andra spelare.)

Vänner:

Fiender:Känslor och reaktioner

Har svårt att motstå (kan vara hyss, stöld, slåss, blod, vackra ting, etc):

Skrattar eller hånler åt:

Vad får karaktären att gråta eller må dåligt:

Vad gör karaktären arg eller frustrerad:

Vad tycker din karaktär om sig själv (positivt och negativt):


Politiska åsikter

1: Vad är din karaktärs åsikt om Anarkrörelsen?

2:Vad är din karaktärs åsikter om Sabbaten?

3:Vad är din karaktärs åsikter om Camarillan?

4:Vad är din karaktärs åsikter om Traditionerna?

Övrigt: Något du vill informera spelledningen om om dig som spelare. (Allvarliga allergier etc)