Det finns ett par saker som är viktiga att notera för just den här delen av Carpe Noctem. Nedan följande punkter är viktiga att ta i beaktning inför lajvet.

  • I och med att lajvet utspelar sig i Wien kommer det generella språket som talas vara Tyska. Karaktärerna kommer att komma från olika delar av Europa, och alla kanske inte talar det språket, fundera innan över om din karaktär talar tyska eller inte. 
    • De som inte talar tyska kommer att behöva förlita sig på att någon annan översätter korrekt åt dem.
    • Detta innebär att alla som talar svenska utan att nyttja vårt languagetecken (läs mer under System & Regler) talar in-game Tyska. Ska din karaktär tala andra språk, nyttjar du tecknet (undantag gäller för Engelska, då kan du tala Engelska som vanligt istället).
  • Lajvet kommer att fokusera på klan Tremeres inre politik och dess hierarki kommer att spela stor roll. För att ni spelare lättare ska komma ihåg vilken position vilken karaktär har kommer alla att tilldelas en pin med sin respektive nivå och cirkel på. Till exempel så kommer en karaktär som är Lord på 3e cirkeln ha en pin med texten “Lord 3”. Dessa pins finns inte in-game, utan är bara en metateknik för att underlätta för spelarna, och de ska bäras under hela lajvet. Kom dock ihåg att om din karaktär inte träffat en annan spelares karaktär förut är deras nivå och cirkel okänd för din, fram tills dess att ni presenterats, även om du off har hunnit se deras pin. Ghouler kommer inte att bära pins.