En stor del av en Tremeres liv handlar om magi. Att lära sig tämja den, nyttja den och utveckla den. Magi är det främsta sättet för en Tremere att komma vidare genom cirklarna - även om du på lägre nivåer kan få en cirkel bara genom att genomföra olika sociala och politiska ränker mot besläktade utanför klanen - och på så vis bevisa din lojalitet.

Nedan kan du läsa mer om Thaumaturgy - klan Tremeres blodsmagi.

  • Magin är uppdelad i inriktningar - så kallade “Paths” - och ritualer. 
  • Vilka nivåer av ritualer du har haft möjlighet att studera styrs av din cirkel. Från Regent och uppåt har du tillgång till i princip allt.
  • Vissa paths lärs endast ut på enstaka platser i Europa, för att studera dessa måste en alltså ha levt i den domänen under en tid.
  • Det är inte ovanligt att Tremerer under sina studier utvecklar egna paths och/eller ritualer. 
    • Har du en idé på något din karaktär kan ha utvecklat som inte faller inom ramen för andra paths och ritualer som redan finns, så skriv gärna med detta i din karaktärsbeskrivning
    • Har du kunskap om en ritual eller path som finns inom vtm men som spelledningen av någon anledning inte har listat, och som du vill ha? Kontakta oss, så ser vi vad vi kan lösa.

 

Kort beskrivning av tillgängliga Paths (fullständiga detaljer får du vid inappning):


(Vanlig) The Path of Blood

De flesta Tremerer studerar primärt Path of Blood. Pathen omfattar några av de mest grundläggande principerna för Thaumaturgy, baserad som den är på manipulation av vitae. (Om du som spelare vill ha en annan första path för din karaktär vill SL gärna se en förklaring för detta, det handlar i sådana fall oftast om saker som går att finna i karaktärens bakgrund.)

(Vanlig) The Path of Technomancy

Den senaste pathen att accepteras in som officiell Tremerekunskap. Path of Technomancy är en relativt ny innovation, utvecklad under senare hälften av 1900-talet. Pathen fokuserar på kontroll av elektroniska enheter, allt från mobiltelefoner till bärbara datorer, och pathens förespråkare hävdar att det är ett utmärkt exempel på mångsidigheten i Thaumaturgy med avseende på en föränderlig värld.

(Vanlig) Path of Curses

Mänskligheten lärde sig tidigt i historien att hata, avundas, begära och önska ondska över andra. I sådan elakhet föddes förbannelser. De flesta var bara vanliga ord och gester, men några - som talades med övermäktig häftighet och trots - blev påtagliga och bildade riktiga förbannelser. Tidigt i Thaumaturgins historia utvecklades och förfinades Path of curses. Den är fortfarande känd under sina tidiga namn i vissa kretsar: Maleficium, Hexen-Kraft eller det onda ögat.

(Vanlig) The Green Path

The green path handlar om manipulation av växtmaterial av alla slag. Allt mer komplext än en algblomning kan teoretiskt kontrolleras genom lämplig tillämpning av denna path. Ormbunkar, rosor, maskrosor och till och med urgamla redwoods är alla tillgängliga mål för denna paths krafter och levande och döda växter påverkas lika mycket. Även om den inte är lika omedelbart imponerande som vissa andra mer allmänt utövade paths, är The Green Path lika subtil och kraftfull som den naturliga värld den påverkar.

(Vanlig) The Path of Mercury

The path of Mercury är kraften som låter dig teleportera. Enskilda nivåer av denna path har inga distinkta effekter. Istället indikerar en högre behärskning helt enkelt en längre sträcka som kan tillryggaläggas. Helst måste thaumaturgen kunna se platsen hon vill ta sig till, eller vara väl bekant med den.

(Vanlig) The Hearth Path

För de Tremerer som har privata havens är sekretess av största vikt. The Hearth Path har utvecklats från en samling ritualer som är utformade för att skydda integriteten hos en vampyrs sanctum sanctorum. Tillflyktsorter som skyddas av dessa krafter får ofta rykte om sig att vara "hemsökta" hus och liknande.

(Vanlig) The Vine of Dionysus

Före uppkomsten av det mäktiga romerska riket frodades hedniska sekter tillägnade den grekiska guden Dionysos. Små kulter av vampyrer dyrkade återfödelsens herre som en befrielse från olivets bördor. The vine of Dionysus framkallar berusning, eufori och hallucinationer och återskapar de galna nöjena från de gamla hedniska kulterna.

(Ovanlig) Path of Transmutation

Kemins lagar gäller inte för de thaumaturger som brukar transmutationskrafterna, eftersom material ändrar sitt tillstånd oavsett deras temperatur. Effekter som liknar de som uppnås av äkta alkemi kan uppnås genom att använda path of Transmutation. Denna path ses ned på av många tremerer, eftersom den återspeglar en “quick and dirty" effekt snarare än verklig behärskning av alkemisk transmutation.

(Ovanlig) The Path of Corruption

The Path of Corruption är i första hand en mentalt och andligt orienterad väg, centrerad på att påverka andra individers psyken. Den kan inte användas varken för att utfärda kommandon som Dominate eller för att ändra känslor i ögonblicket som Presence. Snarare producerar Pathen en gradvis och subtil vridning av subjektets handlingar, moral och tankeprocesser. Denna path handlar i sitt innersta om bedrägeri och mörka begär, och de som arbetar genom den måste förstå hjärtats dolda platser.

(Ovanlig) Mastery of the Mortal Shell

Folktro varnar för farorna med häxors förbannelser och trollkarlars förmåga att äga de svaga och tvinga dem att göra vad de vill. En thaumaturg som utövar Mastery of the Mortal Shell utforskar kroppens grundläggande funktioner och ger kontroll över offrets kropp. Mål kan inkludera människor eller övernaturliga varelser med kött som vampyrer, varulvar eller magiker, men inte spöken eller demoner, som huvudsakligen inte har fast kropp. Krafter på lägre nivå av denna path är klumpiga i sin kontroll över kroppen, men de blir allt mer exakta ju längre upp en kommer.

(Ovanlig) Path of the Focused Mind

En thaumaturg under upplärning måste ha en stark vilja och välutvecklat intellekt för att bemästra den subtila konsten Thaumaturgy. Utövare av the Focused Mind förbättrar avsevärt sin mentala skärpa och beredskap, vilket möjliggör bättre förståelse av problem och situationer. Thaumaturger som redan är mentalt disciplinerade, blir skrämmande kraftfulla mentalt när de bemästrar denna path.

(Ovanlig) Path of Warding

Tremerer som studerar denna path ägnar sig åt att försvara klanens ägodelar. De kan praktiskt taget hålla undan hela arméer, även om det är kortvarigt. De är kapabla att avslöja infiltratörer, försvara klanens tillflyktsorter och gömställen och utdela rejäl skada mot inkräktare.

(Ovanlig) The Lure of Flames

Denna path ger thaumaturgen förmågan att trolla fram mystiska lågor - små bränder till en början, men skickliga magiker kan skapa stora eldsvådor. Eld som skapas av denna path är inte "naturlig". Faktum är att många vampyrer tror att lågorna är frammanade från helvetet självt. Lure of Flames är mycket fruktad, eftersom eld är ett av de säkraste sätten att döda en vampyr.

(Ovanlig) Oneiromancy

Oneiromancy styr platsen mellan medvetande och sömn. Pathen utvecklades ur tanken på antika grekiska profetior och hur dessa uppkommit. Oneiromancy är en av tremeres äldsta paths, utvecklad strax efter klanens övergång till vampyrisk magi.

(Ovanlig) Weather Control

Att behärska vädret har länge varit en viktig kraft för trollkarlar, både dödliga och odödliga, och denna path sägs vara årtusenden äldre än Tremere. Lägre nivåer av denna path tillåter subtila manipulationer, medan högre stadier av behärskning tillåter en vampyr att framkalla rasande stormar. Området som påverkas av denna kraft är vanligtvis ganska litet, inte mer än fem till sex kilometer i diameter och de förändringar som kraften orsakar är inte alltid omedelbara.

(Sällsynt) Path of Mars

De sällsynta sabbater som har behållit thaumaturgiska talanger har vänt sitt fokus till att hjälpa sekten i tider av krig. Den här pathen har visat sig användbar och vänt lyckan i flera konfrontationer med äldre vampyrer. Pathen intar en mycket krigisk hållning, medan annan blodsmagi tenderar att ha mer subtila, mindre våldsamma effekter.
Tremerer trogna Camarillan har till slut lärt sig den här pathen, men väldigt få av dem har rätt temperament för att utöva denna path effektivt, och den lärs ut på mycket få ställen.

(Sällsynt) Path of Spirit Manipulation

Skapad för att ersätta de ritualer som praktiserades av klanen på den tiden när den var en grupp dödliga trollkarlar är Spirit Manipulation konsten att tvinga andar till handlingar och situationer som normalt skulle strida mot deras natur. Dessa andar är inte de vålnader som kontrolleras av Necromancy, utan en manifestation av universums stora krafter som den begränsade humanoida hjärnan uppfattar som andar. Spirit Manipulation tvingar dessa andar till ett groteskt hån mot deras normala beteenden för att uppnå magiska resultat i den materiella världen.

(Sällsynt) Path of the Blood’s Curse

Äldre vampyrer har alltid skrytsamt visat sina krafter för sina underordnade, ancillor och neonater. Med det annalkande hotet från Gehenna, söker yngre besläktade aktivt efter sätt att kringgå det strypgrepp som dessa mäktiga elders har i Jyhad. Med denna önskan som driver deras ambitioner samlades några obundna Panders och Caitiff thaumaturger och utvecklade denna path som ett sätt att kämpa emot dessa elders. Dessa rebeller tog till ett mycket grundläggande koncept för denna path genom att avslöja de inneboende nackdelarna som medföljer omfamningen. De äldres paranoia har bara ökat exponentiellt på grund av denna rörelse mot en ny metod för att tillskansa sig deras makt och vitae. För inte alltför länge sedan lyckades Camarillatrogna tillskansa sig kunskapen i denna path.

(Sällsynt) Neptune’s Might

Det är sällan vampyrer förknippas med havet i mytologi, och de flesta besläktade har ingenting att göra med vatten i stora mängder - helt enkelt för att de inte har någon anledning att ha det. Ändå har Neptune's Might haft en liten, men hängiven, skara efterföljare i århundraden bland thaumaturger. Denna path är främst baserad på manipulation av stillastående vatten, men det finns effekter som avviker från denna princip.

(Sällsynt) Biothaumaturgy

Biothaumaturgi sysslar med manipulation av livsenergier. Konstiga - nästan mytiska - varelser, riktiga Frankensteins monster och andra mindre hälsosamma skapelser kan hittas i inspirerade biothaumaturgers laboratorier. Även om pathen inte anses vara tabu, är biothaumaturgi ändå märklig och oroande för dem som observerar dess resultat.

Tillgängliga Ritualer:

Fullständiga regler för ritualer och beskrivningar kommer inom kort!