“Either you’re with me for eternity, or you’ll be embraced one night. Either way - win, win.”

Livet som ghoul till en besläktad är inte alltid lätt, det är inte heller alltid självklart. Det är en typ av halv existens. Du är inte längre människa, men inte heller vampyr. Du tål fortfarande solen, måste äta mat och andas för att överleva. Men du kommer inte att åldras och vampyrblodet i dina vener ger dig extra styrka, snabbhet och tålighet. Du tjänar dock alltid en annan person och den personens vilja är inte nödvändigtvis din egen, men du är tvungen att följa den ändå och du kommer att vara lojal in till döden - eller i alla fall så länge du fortsätter få tillskott av vampyrblod. Döden och vampyrblod är ändå sammankopplade, slutar du av någon anledning bli matad med vitae varje månad kommer dina år snabbt ifatt dig och du är snart det ruttnande liket du egentligen skulle ha varit utan tillskottet av övernaturligt blod. Så även om din dormitor (=den vampyr som håller dig ghoulad) är beroende av dig för olika göromål som den inte längre klarar av så är du också beroende av den för att kunna fortsätta leva.

Att bli ghoul är inte bara att dricka av en vampyr tre gånger för att skapa ett starkt blodsband. Det krävs en faktisk ansträngning, en aktiv tanke från vampyren för att ghoulningen ska genomföras och ta fäste. Detta innebär att en ghoul kan bli blodsbunden till andra vampyrer, men att faktiskt faktiskt bli “om-ghoulad” till någon annan är högst ovanligt och dessutom något som generellt bara görs i nödfall, då det ses ner på att “stjäla” en ghoul från en annan besläktad på det sättet.

Som ghoul till en Tremere blir den Tremerens status också del av din egen status. Du kommer som ghoul till en Lord med all säkerhet vara invigd i mer hemligheter än en ghoul till en Lärjunge. Men din ålder spelar också roll, i vampyrsamhällets ögon kommer en ghoul alltid stå under en besläktad, men en gammal, lojal ghoul i klan Tremere kan vara mer värd än en ung vampyr. Det händer mer ofta än inte att duktiga ghouler “ärvs” vidare om något skulle hända med vampyren den är ghoulad till. Processen är inte helt lätt för ghoulen, och moralen bakom kan diskuteras, men ghoulen kommer oavsett att bli lika lojal till sin nya dormitor som den var till sin gamla.

Anledningen till varför just du blev en ghoul kan vara många. Till exempel:

  • För strids-/säkerhetssyften
  • Du sitter på en specialkunskap inom ett särskilt område som är intressant för vampyren
  • Personlig assistent
  • Inom klan Tremere kan det också vara så att du innehar kapacitet för magi och därför kommer att bli invigd en vacker natt